1. Oferta d'habitatges de segona mà en venda a Barcelona.
3. Mitjana del preu de venda als barris (€/m2). 2013-2018
Dte.     Barris   2013   2014   2015   2016   2017   2018  
                             
BARCELONA             3.019   3.188   3.392   3.879   4.284   4.344  
                             
1     1. el Raval   2.614   2.404   2.775   3.251   4.029   4.034  
1     2. el Barri Gòtic   3.811   3.791   4.236   4.813   4.884   4.660  
1     3. la Barceloneta   4.212   4.168   4.043   4.683   5.165   4.815  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   3.534   3.682   3.827   4.501   5.152   4.689  
2     5. el Fort Pienc   3.038   3.022   3.228   4.012   4.107   4.500  
2     6. la Sagrada Família   3.029   2.959   3.157   3.746   4.209   4.202  
2     7. la Dreta de l'Eixample   4.296   4.528   4.961   5.949   6.332   6.128  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   3.521   3.551   3.999   4.747   5.091   5.081  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   3.158   3.292   3.340   4.085   4.465   4.797  
2     10. Sant Antoni   2.926   3.000   3.369   3.817   4.591   4.530  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   2.495   2.518   2.815   2.771   3.936   4.083  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.  
3     13. la Marina de Port   2.152   2.080   2.174   2.348   2.723   2.879  
3     14. la Font de la Guatlla   n.d.   2.580   2.582   n.d.   3.510   3.457  
3     15. Hostafrancs   n.d.   2.719   2.742   2.970   3.912   3.398  
3     16. la Bordeta   n.d.   2.323   2.361   2.829   3.171   3.153  
3     17. Sants-Badal   2.575   2.392   2.607   3.127   3.469   3.429  
3     18. Sants   2.633   2511   2.816   3.181   3.666   3.556  
4     19. les Corts   3.597   3.712   3.825   4.469   4.821   4.650  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   3.362   3.296   3.281   3.875   4.339   4.057  
4     21. Pedralbes   4.914   5.185   5.436   5.689   6.340   6.306  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.  
5     23. Sarrià   4.384   4.472   4.704   5.824   6.042   5.983  
5     24. les Tres Torres   4.509   4.742   5.145   4.956   5.689   5.607  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   3.866   3.883   4.235   4.926   5.029   5.424  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   3.899   4.188   4.484   4.797   5.306   5.524  
5     27. el Putxet i el Farró   3.298   3.256   3.465   3.956   4.289   4.505  
6     28. Vallcarca i els Penitents   3.109   2.969   2.862   3.363   3.541   3.904  
6     29. el Coll   n.d.   2.317   2.252   2.624   n.d.   n.d.  
6     30. la Salut   2.890   2.682   2.825   3.204   3.561   3.973  
6     31. la Vila de Gràcia   3.264   3.308   3.655   4.170   4.426   4.791  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   3.145   3.068   3.219   3.759   4.391   4.376  
7     33. el Baix Guinardó   2.608   2.521   2.841   3.087   3.493   3.574  
7     34. Can Baró   n.d.   2.368   2.598   2.755   2.859   3.005  
7     35. el Guinardó   2.474   2.476   2.506   2.587   3.164   3.468  
7     36. la Font d'en Fargues   n.d.   2.460   n.d.   2.652   3.206   n.d.  
7     37. el Carmel   1.730   1.732   1.693   2.077   2.242   2.382  
7     38. la Teixonera   2.013   1.869   1.870   2.012   2.500   2.547  
7     39. Sant Genís dels Agudells (1)   2.051   2.044   2.140   2.125   n.d.   2.799  
7     40. Montbau (1)              
7     41. la Vall d'Hebron (2)   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.  
7     42. la Clota (2)              
7     43. Horta   2.354   2.255   2.192   2.453   2.970   2.945  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   n.d.   1.971   2.193   2.480   2.774   3.086  
8     45. Porta   n.d.   2.010   2.174   2.431   2.705   2.929  
8     46. el Turó de la Peira (3)   n.d.   1.719   1.887   2.176   n.d.   n.d.  
8     47. Can Peguera (3)              
8     48. la Guineueta   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.  
8     49. Canyelles (4)              
8     50. les Roquetes (4)   1.733   1.538   1.529   1.644   1.885   2.009  
8     51. Verdun   n.d.   1.971   1.710   1.853   2.331   2.420  
8     52. la Prosperitat   2.001   1.910   1.861   1.940   2.213   2.489  
8     53. la Trinitat Nova   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.  
8     54. Torre Baró (5)              
8     55. Ciutat Meridiana (5)   1.426   1.281   1.212   1.313   1.498   n.d.  
8     56. Vallbona (5)              
9     57. la Trinitat Vella   1.612   1.557   1.394   1.438   1.776   1.764  
9     58. Baró de Viver   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.   n.d.  
9     59. el Bon Pastor   n.d.   1.879   n.d.   1.827   n.d.   2.339  
9     60. Sant Andreu   2.330   2.379   2.391   2.757   3.210   3.206  
9     61. la Sagrera   2.423   2.218   2.498   2.696   3.296   3.263  
9     62. el Congrés i els Indians   n.d.   n.d.   2.216   2.473   n.d.   2.828  
9     63. Navas   n.d.   2.362   2.401   2.720   3.029   3.279  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   2.482   2.602   2.619   3.159   3.561   3.654  
10     65. el Clot   2.509   2.246   2.505   3.144   3.524   3.803  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   n.d.   2.779   2.956   3.761   4.076   4.254  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   n.d.   4.795   4.728   5.365   5.402   5.321  
10     68. el Poblenou   3.446   3.304   3.606   4.223   4.324   4.428  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   4.722   5.646   6.506   5.891   6.402   6.836  
10     70. el Besòs i el Maresme   n.d.   2.002   1.951   2.222   2.786   2.822  
10     71. Provençals del Poblenou   n.d.   3.069   3.397   3.310   3.194   3.362  
10     72. Sant Martí de Provençals   n.d.   n.d.   2.273   2.547   2.759   2.926  
10     73. la Verneda i la Pau   n.d.   1.983   2.023   2.281   2.443   2.672  
 
Nota: Idealista informa al seu web que al tercer trimestre 2014 fa una revisió matemàtica general de tota la sèrie des de l'any 2000 per millorar la metodologia de càlcul i corregir possibles anomalies en les dades històriques. El 2n trimestre de les províncies catalanes no ha pogut ser revisat, i pertany a la metodologia anterior.
Dades del 4rt trimestre de l'any
n.d.: no disponible
(1) Mitjana agregada de Sant Genís dels Agudells amb Montbau
(2) Mitjana agregada de Vall d'Hebron amb la Clota
(3) Mitjana agregada de Can Peguera amb Turó de la Peira
(4) Mitjana agregada de Roquetes amb Canyelles
(5) Mitjana agregada de Ciutat Meridiana amb Torre Baró i amb Vallbona
 
Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
Font: Idealista.com