1. Població de Barcelona per sexe
1. Evolució. 1981-2008
Any   TOTAL   %   Homes   %   Dones   %  
                   
1981   1.768.196   100,0   838.588   47,4   929.608   52,6  
1986   1.701.812   100,0   806.632   47,4   895.180   52,6  
1991   1.643.542   100,0   775.988   47,2   867.554   52,8  
1996   1.508.805   100,0   704.985   46,7   803.820   53,3  
2001   1.503.884   100,0   705.533   46,9   798.351   53,1  
2006   1.629.537   100,0   774.556   47,5   854.981   52,5  
2007   1.603.178   100,0   760.309   47,4   842.869   52,6  
2008   1.628.090   100,0   774.890   47,6   853.200   52,4  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Padró Municipal d'Habitants dels anys 1981, 1986, 1991 i 1996. Ajuntament de Barcelona.
Cens de Població i Habitatges. 2001. Institut Nacional d'Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
Lectures del Padró Municipal d'Habitants a 30 de juny dels anys 2006, 2007 i 2008. Ajuntament de Barcelona.