1. Eleccions Generals. 20 desembre 2015. Resultats a Barcelona
8. Resultats per barris

 
 Absoluts
Dte.     Barris   Electors   Votants   EN COMÚ (1)   ERC-CATSÍ   DL (2)   PSC   C’s   PP   Altres   Blancs   Nuls  
                                       
BARCELONA             1.141.245   824.834   218.080   124.717   119.355   108.605   107.541   104.315   33.166   5.059   3.996  
                                       
1     1. el Raval   20.697   11.623   3.999   1.464   912   2.142   1.177   1.396   395   60   78  
1     2. el Barri Gòtic   7.863   4.830   1.796   787   593   549   430   423   197   21   34  
1     3. la Barceloneta   9.091   5.442   1.836   874   472   906   533   543   212   27   39  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   11.844   7.534   2.684   1.097   812   1.020   721   804   318   33   45  
2     5. el Fort Pienc   21.884   16.208   4.053   2.838   2.857   1.677   1.991   1.888   704   124   76  
2     6. la Sagrada Família   36.950   26.976   6.894   5.133   4.842   2.998   2.995   2.816   1.015   162   121  
2     7. la Dreta de l'Eixample   29.699   22.216   4.791   3.712   5.285   1.658   2.767   2.689   1.045   164   105  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   29.140   21.430   4.595   3.502   4.765   1.816   2.826   2.665   1.002   157   102  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   42.005   31.035   6.944   5.329   6.362   2.970   3.940   3.772   1.380   196   142  
2     10. Sant Antoni   26.727   19.168   5.023   3.666   3.563   2.045   1.892   1.957   833   96   93  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   24.405   15.663   5.427   2.639   1.530   2.252   1.465   1.629   533   91   97  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   869   451   159   18   20   113   67   52   21   0   1  
3     13. la Marina de Port   22.023   15.362   5.083   1.396   850   3.092   2.224   2.100   475   75   67  
3     14. la Font de la Guatlla   7.343   5.177   1.599   814   581   711   665   597   143   23   44  
3     15. Hostafrancs   10.965   7.648   2.210   1.547   1.045   924   775   738   322   49   38  
3     16. la Bordeta   13.959   10.166   2.897   1.955   1.230   1.516   1.071   1.071   334   55   37  
3     17. Sants - Badal   17.698   12.595   3.404   2.116   1.552   1.858   1.550   1.569   432   54   60  
3     18. Sants   29.628   21.527   5.882   4.556   3.511   2.459   2.135   1.983   779   116   106  
4     19. les Corts   35.458   27.241   4.776   4.423   6.066   2.539   4.117   3.759   1.225   207   129  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   18.331   14.074   2.830   2.050   2.439   1.657   2.186   2.244   531   77   60  
4     21. Pedralbes   8.242   6.395   432   376   1.484   249   1.472   1.906   410   46   20  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.081   2.234   565   482   481   154   256   166   110   10   10  
5     23. Sarrià   17.163   13.228   1.690   1.711   3.587   725   2.220   2.192   950   102   51  
5     24. les Tres Torres   11.742   9.304   620   590   2.403   396   2.142   2.357   700   60   36  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   18.442   14.064   1.419   1.267   3.326   637   2.976   2.955   1.305   120   59  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   34.267   26.504   2.835   2.367   6.619   1.311   5.417   5.855   1.805   190   105  
5     27. el Putxet i el Farró   21.136   15.964   2.898   2.450   4.052   1.075   2.334   2.069   887   138   61  
6     28. Vallcarca i els Penitents   11.406   8.431   1.973   1.563   1.681   797   1.031   955   347   49   35  
6     29. el Coll   5.359   3.787   1.064   699   489   492   476   387   137   16   27  
6     30. la Salut   9.840   7.206   1.725   1.444   1.582   613   765   748   271   30   28  
6     31. la Vila de Gràcia   35.292   25.494   7.715   6.039   4.610   2.133   1.909   1.906   915   156   111  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   25.793   19.617   4.829   4.344   4.010   1.788   1.886   1.727   776   162   95  
7     33. el Baix Guinardó   19.327   13.910   3.669   2.649   2.236   1.682   1.529   1.458   532   79   76  
7     34. Can Baró   6.691   4.700   1.375   732   661   728   576   425   154   25   24  
7     35. el Guinardó   26.805   19.128   5.523   3.631   2.694   2.289   2.060   2.062   673   103   93  
7     36. la Font d'en Fargues   7.387   5.613   1.498   1.034   940   629   663   585   198   37   29  
7     37. el Carmel   23.362   16.008   4.930   1.173   525   3.916   2.486   2.278   525   87   88  
7     38. la Teixonera   8.490   5.878   1.968   478   242   1.311   831   799   197   19   33  
7     39. Sant Genís dels Agudells   5.153   3.551   1.128   380   294   659   434   472   143   24   17  
7     40. Montbau   3.928   2.585   737   391   309   345   286   396   91   15   15  
7     41. la Vall d'Hebron   4.416   3.436   930   456   327   488   512   570   118   27   8  
7     42. la Clota   409   271   118   45   25   33   23   19   7   1   0  
7     43. Horta   20.470   14.942   4.301   2.408   1.735   2.299   1.628   1.816   535   110   110  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   19.285   14.273   4.010   1.897   1.391   2.349   1.915   2.044   500   82   85  
8     45. Porta   18.228   12.960   3.821   1.302   875   2.565   1.801   2.048   431   62   55  
8     46. el Turó de la Peira   10.502   6.739   2.077   669   402   1.434   887   949   224   61   36  
8     47. Can Peguera   1.756   1.027   358   120   56   222   129   89   36   8   9  
8     48. la Guineueta   11.970   8.977   2.680   880   594   1.622   1.352   1.468   293   53   35  
8     49. Canyelles   5.725   4.359   1.547   289   137   909   721   605   102   22   27  
8     50. les Roquetes   10.372   6.678   2.283   329   134   1.808   1.000   881   185   24   34  
8     51. Verdun   8.645   5.759   1.882   351   184   1.319   860   903   199   27   34  
8     52. la Prosperitat   19.470   13.909   4.527   967   516   3.088   2.036   2.199   404   83   89  
8     53. la Trinitat Nova   5.032   2.908   1.056   174   100   696   376   380   93   11   22  
8     54. Torre Baró   1.830   1.004   333   46   15   262   147   163   28   6   4  
8     55. Ciutat Meridiana   6.022   3.797   1.126   145   71   1.149   562   578   109   27   30  
8     56. Vallbona   920   539   219   35   8   122   64   64   23   2   2  
9     57. la Trinitat Vella   5.890   3.746   1.163   201   118   1.023   587   481   128   29   16  
9     58. Baró de Viver   1.765   1.040   432   87   11   225   119   123   28   7   8  
9     59. el Bon Pastor   8.722   5.845   2.133   536   282   1.201   790   667   179   30   27  
9     60. Sant Andreu   44.464   33.965   10.128   5.798   3.793   4.957   4.368   3.553   1.055   176   137  
9     61. la Sagrera   21.988   16.630   4.885   2.414   1.514   2.624   2.256   2.204   564   90   79  
9     62. el Congrés i els Indians   10.461   7.616   2.315   1.340   995   1.042   832   757   262   45   28  
9     63. Navas   16.457   12.324   3.368   2.004   1.765   1.620   1.557   1.407   467   74   62  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   28.145   20.508   5.593   4.037   3.158   2.584   2.153   1.988   742   146   107  
10     65. el Clot   19.777   14.730   4.370   2.553   1.657   2.035   1.899   1.540   506   109   61  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   10.108   7.462   2.263   1.278   875   941   892   872   267   45   29  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   6.192   5.022   1.348   923   862   496   768   401   163   42   19  
10     68. el Poblenou   22.672   16.525   5.374   3.473   2.288   1.868   1.724   1.105   517   100   76  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   8.622   6.516   2.093   946   712   823   1.012   635   229   36   30  
10     70. el Besòs i el Maresme   14.540   9.445   3.081   710   394   2.238   1.307   1.280   326   55   54  
10     71. Provençals del Poblenou   14.853   10.907   3.539   1.553   939   1.780   1.525   1.084   373   64   50  
10     72. Sant Martí de Provençals   19.897   14.825   4.471   1.771   1.170   2.546   1.969   2.258   493   77   70  
10     73. la Verneda i la Pau   22.155   16.183   4.781   1.264   740   3.406   2.494   2.791   558   73   76  
 

 
 Percentatges sobre votants
Dte.     Barris   EN COMÚ (1)   ERC-CATSÍ   DL (2)   PSC   C’s   PP   Altres   Blancs   Nuls   Partit   
més votat  
                                     
BARCELONA             26,4   15,1   14,5   13,2   13,0   12,6   4,0   0,6   0,5   EN COMÚ  
                                     
1     1. el Raval   34,4   12,6   7,8   18,4   10,1   12,0   3,4   0,5   0,7   EN COMÚ  
1     2. el Barri Gòtic   37,2   16,3   12,3   11,4   8,9   8,8   4,1   0,4   0,7   EN COMÚ  
1     3. la Barceloneta   33,7   16,1   8,7   16,6   9,8   10,0   3,9   0,5   0,7   EN COMÚ  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   35,6   14,6   10,8   13,5   9,6   10,7   4,2   0,4   0,6   EN COMÚ  
2     5. el Fort Pienc   25,0   17,5   17,6   10,3   12,3   11,6   4,3   0,8   0,5   EN COMÚ  
2     6. la Sagrada Família   25,6   19,0   17,9   11,1   11,1   10,4   3,8   0,6   0,4   EN COMÚ  
2     7. la Dreta de l'Eixample   21,6   16,7   23,8   7,5   12,5   12,1   4,7   0,7   0,5   DL  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   21,4   16,3   22,2   8,5   13,2   12,4   4,7   0,7   0,5   DL  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   22,4   17,2   20,5   9,6   12,7   12,2   4,4   0,6   0,5   EN COMÚ  
2     10. Sant Antoni   26,2   19,1   18,6   10,7   9,9   10,2   4,3   0,5   0,5   EN COMÚ  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   34,6   16,8   9,8   14,4   9,4   10,4   3,4   0,6   0,6   EN COMÚ  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   35,3   4,0   4,4   25,1   14,9   11,5   4,7   0,0   0,2   EN COMÚ  
3     13. la Marina de Port   33,1   9,1   5,5   20,1   14,5   13,7   3,1   0,5   0,4   EN COMÚ  
3     14. la Font de la Guatlla   30,9   15,7   11,2   13,7   12,8   11,5   2,8   0,4   0,8   EN COMÚ  
3     15. Hostafrancs   28,9   20,2   13,7   12,1   10,1   9,6   4,2   0,6   0,5   EN COMÚ  
3     16. la Bordeta   28,5   19,2   12,1   14,9   10,5   10,5   3,3   0,5   0,4   EN COMÚ  
3     17. Sants - Badal   27,0   16,8   12,3   14,8   12,3   12,5   3,4   0,4   0,5   EN COMÚ  
3     18. Sants   27,3   21,2   16,3   11,4   9,9   9,2   3,6   0,5   0,5   EN COMÚ  
4     19. les Corts   17,5   16,2   22,3   9,3   15,1   13,8   4,5   0,8   0,5   DL  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   20,1   14,6   17,3   11,8   15,5   15,9   3,8   0,5   0,4   EN COMÚ  
4     21. Pedralbes   6,8   5,9   23,2   3,9   23,0   29,8   6,4   0,7   0,3   PP  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   25,3   21,6   21,5   6,9   11,5   7,4   4,9   0,4   0,4   EN COMÚ  
5     23. Sarrià   12,8   12,9   27,1   5,5   16,8   16,6   7,2   0,8   0,4   DL  
5     24. les Tres Torres   6,7   6,3   25,8   4,3   23,0   25,3   7,5   0,6   0,4   DL  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   10,1   9,0   23,6   4,5   21,2   21,0   9,3   0,9   0,4   DL  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   10,7   8,9   25,0   4,9   20,4   22,1   6,8   0,7   0,4   DL  
5     27. el Putxet i el Farró   18,2   15,3   25,4   6,7   14,6   13,0   5,6   0,9   0,4   DL  
6     28. Vallcarca i els Penitents   23,4   18,5   19,9   9,5   12,2   11,3   4,1   0,6   0,4   EN COMÚ  
6     29. el Coll   28,1   18,5   12,9   13,0   12,6   10,2   3,6   0,4   0,7   EN COMÚ  
6     30. la Salut   23,9   20,0   22,0   8,5   10,6   10,4   3,8   0,4   0,4   EN COMÚ  
6     31. la Vila de Gràcia   30,3   23,7   18,1   8,4   7,5   7,5   3,6   0,6   0,4   EN COMÚ  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   24,6   22,1   20,4   9,1   9,6   8,8   4,0   0,8   0,5   EN COMÚ  
7     33. el Baix Guinardó   26,4   19,0   16,1   12,1   11,0   10,5   3,8   0,6   0,5   EN COMÚ  
7     34. Can Baró   29,3   15,6   14,1   15,5   12,3   9,0   3,3   0,5   0,5   EN COMÚ  
7     35. el Guinardó   28,9   19,0   14,1   12,0   10,8   10,8   3,5   0,5   0,5   EN COMÚ  
7     36. la Font d'en Fargues   26,7   18,4   16,7   11,2   11,8   10,4   3,5   0,7   0,5   EN COMÚ  
7     37. el Carmel   30,8   7,3   3,3   24,5   15,5   14,2   3,3   0,5   0,5   EN COMÚ  
7     38. la Teixonera   33,5   8,1   4,1   22,3   14,1   13,6   3,4   0,3   0,6   EN COMÚ  
7     39. Sant Genís dels Agudells   31,8   10,7   8,3   18,6   12,2   13,3   4,0   0,7   0,5   EN COMÚ  
7     40. Montbau   28,5   15,1   12,0   13,3   11,1   15,3   3,5   0,6   0,6   EN COMÚ  
7     41. la Vall d'Hebron   27,1   13,3   9,5   14,2   14,9   16,6   3,4   0,8   0,2   EN COMÚ  
7     42. la Clota   43,5   16,6   9,2   12,2   8,5   7,0   2,6   0,4   0,0   EN COMÚ  
7     43. Horta   28,8   16,1   11,6   15,4   10,9   12,2   3,6   0,7   0,7   EN COMÚ  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   28,1   13,3   9,7   16,5   13,4   14,3   3,5   0,6   0,6   EN COMÚ  
8     45. Porta   29,5   10,0   6,8   19,8   13,9   15,8   3,3   0,5   0,4   EN COMÚ  
8     46. el Turó de la Peira   30,8   9,9   6,0   21,3   13,2   14,1   3,3   0,9   0,5   EN COMÚ  
8     47. Can Peguera   34,9   11,7   5,5   21,6   12,6   8,7   3,5   0,8   0,9   EN COMÚ  
8     48. la Guineueta   29,9   9,8   6,6   18,1   15,1   16,4   3,3   0,6   0,4   EN COMÚ  
8     49. Canyelles   35,5   6,6   3,1   20,9   16,5   13,9   2,3   0,5   0,6   EN COMÚ  
8     50. les Roquetes   34,2   4,9   2,0   27,1   15,0   13,2   2,8   0,4   0,5   EN COMÚ  
8     51. Verdun   32,7   6,1   3,2   22,9   14,9   15,7   3,5   0,5   0,6   EN COMÚ  
8     52. la Prosperitat   32,5   7,0   3,7   22,2   14,6   15,8   2,9   0,6   0,6   EN COMÚ  
8     53. la Trinitat Nova   36,3   6,0   3,4   23,9   12,9   13,1   3,2   0,4   0,8   EN COMÚ  
8     54. Torre Baró   33,2   4,6   1,5   26,1   14,6   16,2   2,8   0,6   0,4   EN COMÚ  
8     55. Ciutat Meridiana   29,7   3,8   1,9   30,3   14,8   15,2   2,9   0,7   0,8   PSC  
8     56. Vallbona   40,6   6,5   1,5   22,6   11,9   11,9   4,3   0,4   0,4   EN COMÚ  
9     57. la Trinitat Vella   31,0   5,4   3,2   27,3   15,7   12,8   3,4   0,8   0,4   EN COMÚ  
9     58. Baró de Viver   41,5   8,4   1,1   21,6   11,4   11,8   2,7   0,7   0,8   EN COMÚ  
9     59. el Bon Pastor   36,5   9,2   4,8   20,5   13,5   11,4   3,1   0,5   0,5   EN COMÚ  
9     60. Sant Andreu   29,8   17,1   11,2   14,6   12,9   10,5   3,1   0,5   0,4   EN COMÚ  
9     61. la Sagrera   29,4   14,5   9,1   15,8   13,6   13,3   3,4   0,5   0,5   EN COMÚ  
9     62. el Congrés i els Indians   30,4   17,6   13,1   13,7   10,9   9,9   3,4   0,6   0,4   EN COMÚ  
9     63. Navas   27,3   16,3   14,3   13,1   12,6   11,4   3,8   0,6   0,5   EN COMÚ  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   27,3   19,7   15,4   12,6   10,5   9,7   3,6   0,7   0,5   EN COMÚ  
10     65. el Clot   29,7   17,3   11,2   13,8   12,9   10,5   3,4   0,7   0,4   EN COMÚ  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   30,3   17,1   11,7   12,6   12,0   11,7   3,6   0,6   0,4   EN COMÚ  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   26,8   18,4   17,2   9,9   15,3   8,0   3,2   0,8   0,4   EN COMÚ  
10     68. el Poblenou   32,5   21,0   13,8   11,3   10,4   6,7   3,1   0,6   0,5   EN COMÚ  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   32,1   14,5   10,9   12,6   15,5   9,7   3,5   0,6   0,5   EN COMÚ  
10     70. el Besòs i el Maresme   32,6   7,5   4,2   23,7   13,8   13,6   3,5   0,6   0,6   EN COMÚ  
10     71. Provençals del Poblenou   32,4   14,2   8,6   16,3   14,0   9,9   3,4   0,6   0,5   EN COMÚ  
10     72. Sant Martí de Provençals   30,2   11,9   7,9   17,2   13,3   15,2   3,3   0,5   0,5   EN COMÚ  
10     73. la Verneda i la Pau   29,5   7,8   4,6   21,0   15,4   17,2   3,4   0,5   0,5   EN COMÚ  
 

 
 Percentatges sobre electors
Dte.     Barris   Participació   Abstenció   EN COMÚ (1)   ERC-CATSÍ   DL (2)   PSC   C’s   PP   Altres   Blancs   Nuls  
                                       
BARCELONA             72,3   27,7   19,1   10,9   10,5   9,5   9,4   9,1   2,9   0,4   0,4  
                                       
1     1. el Raval   56,2   43,8   19,3   7,1   4,4   10,3   5,7   6,7   1,9   0,3   0,4  
1     2. el Barri Gòtic   61,4   38,6   22,8   10,0   7,5   7,0   5,5   5,4   2,5   0,3   0,4  
1     3. la Barceloneta   59,9   40,1   20,2   9,6   5,2   10,0   5,9   6,0   2,3   0,3   0,4  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   63,6   36,4   22,7   9,3   6,9   8,6   6,1   6,8   2,7   0,3   0,4  
2     5. el Fort Pienc   74,1   25,9   18,5   13,0   13,1   7,7   9,1   8,6   3,2   0,6   0,3  
2     6. la Sagrada Família   73,0   27,0   18,7   13,9   13,1   8,1   8,1   7,6   2,7   0,4   0,3  
2     7. la Dreta de l'Eixample   74,8   25,2   16,1   12,5   17,8   5,6   9,3   9,1   3,5   0,6   0,4  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   73,5   26,5   15,8   12,0   16,4   6,2   9,7   9,1   3,4   0,5   0,4  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   73,9   26,1   16,5   12,7   15,1   7,1   9,4   9,0   3,3   0,5   0,3  
2     10. Sant Antoni   71,7   28,3   18,8   13,7   13,3   7,7   7,1   7,3   3,1   0,4   0,3  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   64,2   35,8   22,2   10,8   6,3   9,2   6,0   6,7   2,2   0,4   0,4  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   51,9   48,1   18,3   2,1   2,3   13,0   7,7   6,0   2,4   0,0   0,1  
3     13. la Marina de Port   69,8   30,2   23,1   6,3   3,9   14,0   10,1   9,5   2,2   0,3   0,3  
3     14. la Font de la Guatlla   70,5   29,5   21,8   11,1   7,9   9,7   9,1   8,1   1,9   0,3   0,6  
3     15. Hostafrancs   69,7   30,3   20,2   14,1   9,5   8,4   7,1   6,7   2,9   0,4   0,3  
3     16. la Bordeta   72,8   27,2   20,8   14,0   8,8   10,9   7,7   7,7   2,4   0,4   0,3  
3     17. Sants - Badal   71,2   28,8   19,2   12,0   8,8   10,5   8,8   8,9   2,4   0,3   0,3  
3     18. Sants   72,7   27,3   19,9   15,4   11,9   8,3   7,2   6,7   2,6   0,4   0,4  
4     19. les Corts   76,8   23,2   13,5   12,5   17,1   7,2   11,6   10,6   3,5   0,6   0,4  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   76,8   23,2   15,4   11,2   13,3   9,0   11,9   12,2   2,9   0,4   0,3  
4     21. Pedralbes   77,6   22,4   5,2   4,6   18,0   3,0   17,9   23,1   5,0   0,6   0,2  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   72,5   27,5   18,3   15,6   15,6   5,0   8,3   5,4   3,6   0,3   0,3  
5     23. Sarrià   77,1   22,9   9,8   10,0   20,9   4,2   12,9   12,8   5,5   0,6   0,3  
5     24. les Tres Torres   79,2   20,8   5,3   5,0   20,5   3,4   18,2   20,1   6,0   0,5   0,3  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   76,3   23,7   7,7   6,9   18,0   3,5   16,1   16,0   7,1   0,7   0,3  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   77,3   22,7   8,3   6,9   19,3   3,8   15,8   17,1   5,3   0,6   0,3  
5     27. el Putxet i el Farró   75,5   24,5   13,7   11,6   19,2   5,1   11,0   9,8   4,2   0,7   0,3  
6     28. Vallcarca i els Penitents   73,9   26,1   17,3   13,7   14,7   7,0   9,0   8,4   3,0   0,4   0,3  
6     29. el Coll   70,7   29,3   19,9   13,0   9,1   9,2   8,9   7,2   2,6   0,3   0,5  
6     30. la Salut   73,2   26,8   17,5   14,7   16,1   6,2   7,8   7,6   2,8   0,3   0,3  
6     31. la Vila de Gràcia   72,2   27,8   21,9   17,1   13,1   6,0   5,4   5,4   2,6   0,4   0,3  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   76,1   23,9   18,7   16,8   15,5   6,9   7,3   6,7   3,0   0,6   0,4  
7     33. el Baix Guinardó   72,0   28,0   19,0   13,7   11,6   8,7   7,9   7,5   2,8   0,4   0,4  
7     34. Can Baró   70,2   29,8   20,5   10,9   9,9   10,9   8,6   6,4   2,3   0,4   0,4  
7     35. el Guinardó   71,4   28,6   20,6   13,5   10,1   8,5   7,7   7,7   2,5   0,4   0,3  
7     36. la Font d'en Fargues   76,0   24,0   20,3   14,0   12,7   8,5   9,0   7,9   2,7   0,5   0,4  
7     37. el Carmel   68,5   31,5   21,1   5,0   2,2   16,8   10,6   9,8   2,2   0,4   0,4  
7     38. la Teixonera   69,2   30,8   23,2   5,6   2,9   15,4   9,8   9,4   2,3   0,2   0,4  
7     39. Sant Genís dels Agudells   68,9   31,1   21,9   7,4   5,7   12,8   8,4   9,2   2,8   0,5   0,3  
7     40. Montbau   65,8   34,2   18,8   10,0   7,9   8,8   7,3   10,1   2,3   0,4   0,4  
7     41. la Vall d'Hebron   77,8   22,2   21,1   10,3   7,4   11,1   11,6   12,9   2,7   0,6   0,2  
7     42. la Clota   66,3   33,7   28,9   11,0   6,1   8,1   5,6   4,6   1,7   0,2   0,0  
7     43. Horta   73,0   27,0   21,0   11,8   8,5   11,2   8,0   8,9   2,6   0,5   0,5  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   74,0   26,0   20,8   9,8   7,2   12,2   9,9   10,6   2,6   0,4   0,4  
8     45. Porta   71,1   28,9   21,0   7,1   4,8   14,1   9,9   11,2   2,4   0,3   0,3  
8     46. el Turó de la Peira   64,2   35,8   19,8   6,4   3,8   13,7   8,4   9,0   2,1   0,6   0,3  
8     47. Can Peguera   58,5   41,5   20,4   6,8   3,2   12,6   7,3   5,1   2,1   0,5   0,5  
8     48. la Guineueta   75,0   25,0   22,4   7,4   5,0   13,6   11,3   12,3   2,4   0,4   0,3  
8     49. Canyelles   76,1   23,9   27,0   5,0   2,4   15,9   12,6   10,6   1,8   0,4   0,5  
8     50. les Roquetes   64,4   35,6   22,0   3,2   1,3   17,4   9,6   8,5   1,8   0,2   0,3  
8     51. Verdun   66,6   33,4   21,8   4,1   2,1   15,3   9,9   10,4   2,3   0,3   0,4  
8     52. la Prosperitat   71,4   28,6   23,3   5,0   2,7   15,9   10,5   11,3   2,1   0,4   0,5  
8     53. la Trinitat Nova   57,8   42,2   21,0   3,5   2,0   13,8   7,5   7,6   1,8   0,2   0,4  
8     54. Torre Baró   54,9   45,1   18,2   2,5   0,8   14,3   8,0   8,9   1,5   0,3   0,2  
8     55. Ciutat Meridiana   63,1   36,9   18,7   2,4   1,2   19,1   9,3   9,6   1,8   0,4   0,5  
8     56. Vallbona   58,6   41,4   23,8   3,8   0,9   13,3   7,0   7,0   2,5   0,2   0,2  
9     57. la Trinitat Vella   63,6   36,4   19,7   3,4   2,0   17,4   10,0   8,2   2,2   0,5   0,3  
9     58. Baró de Viver   58,9   41,1   24,5   4,9   0,6   12,7   6,7   7,0   1,6   0,4   0,5  
9     59. el Bon Pastor   67,0   33,0   24,5   6,1   3,2   13,8   9,1   7,6   2,1   0,3   0,3  
9     60. Sant Andreu   76,4   23,6   22,8   13,0   8,5   11,1   9,8   8,0   2,4   0,4   0,3  
9     61. la Sagrera   75,6   24,4   22,2   11,0   6,9   11,9   10,3   10,0   2,6   0,4   0,4  
9     62. el Congrés i els Indians   72,8   27,2   22,1   12,8   9,5   10,0   8,0   7,2   2,5   0,4   0,3  
9     63. Navas   74,9   25,1   20,5   12,2   10,7   9,8   9,5   8,5   2,8   0,4   0,4  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   72,9   27,1   19,9   14,3   11,2   9,2   7,6   7,1   2,6   0,5   0,4  
10     65. el Clot   74,5   25,5   22,1   12,9   8,4   10,3   9,6   7,8   2,6   0,6   0,3  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   73,8   26,2   22,4   12,6   8,7   9,3   8,8   8,6   2,6   0,4   0,3  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   81,1   18,9   21,8   14,9   13,9   8,0   12,4   6,5   2,6   0,7   0,3  
10     68. el Poblenou   72,9   27,1   23,7   15,3   10,1   8,2   7,6   4,9   2,3   0,4   0,3  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   75,6   24,4   24,3   11,0   8,3   9,5   11,7   7,4   2,7   0,4   0,3  
10     70. el Besòs i el Maresme   65,0   35,0   21,2   4,9   2,7   15,4   9,0   8,8   2,2   0,4   0,4  
10     71. Provençals del Poblenou   73,4   26,6   23,8   10,5   6,3   12,0   10,3   7,3   2,5   0,4   0,3  
10     72. Sant Martí de Provençals   74,5   25,5   22,5   8,9   5,9   12,8   9,9   11,3   2,5   0,4   0,4  
10     73. la Verneda i la Pau   73,0   27,0   21,6   5,7   3,3   15,4   11,3   12,6   2,5   0,3   0,3  
 
(1) Candidatura formada per Barcelona en Comú, Podem, ICV, EUiA i Equo.
(2) Candidatura formada per CDC, Demòcrates de Catalunya i Reagrupament.
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Interior.