1. Població de Nou Barris
2. Per barris segons sexe. Absoluts. 2017
           
Barris del districte
        BARCELONA   Dte 8. NOU  
BARRIS  
44. Vilapicina  
i la Torre  
Llobeta  
45.   
Porta  
46. el Turó   
de la Peira  
47. Can   
Peguera  
48. la   
Guineueta  
49.   
Canyelles  
50. les   
Roquetes  
51.   
Verdun  
52. la   
Prosperitat  
53. la  
Trinitat  
Nova  
54. Torre   
Baró  
55. Ciutat  
Meridiana  
56.   
Vallbona  
                                     
TOTAL   1.625.137   166.805   25.618   25.046   15.506   2.233   15.247   6.863   15.648   12.368   26.398   7.271   2.859   10.369   1.379  
                                     
Homes   768.871   78.354   11.789   11.660   7.173   1.056   7.051   3.282   7.544   5.754   12.392   3.458   1.415   5.102   678  
Dones   856.266   88.451   13.829   13.386   8.333   1.177   8.196   3.581   8.104   6.614   14.006   3.813   1.444   5.267   701  
 
Font: Ajuntament de Barcelona.Departament d'Estadística. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener 2017.