1. Població de Ciutat Vella
2. Per barris segons sexe. Absoluts. 2017
           
Barris del districte
        BARCELONA   Dte 1. CIUTAT  
VELLA  
1. el Raval   2. el Gňtic   3. la   
Barceloneta  
4. Sant Pere,  
Santa Caterina  
i la Ribera  
                   
TOTAL   1.625.137   102.250   47.986   16.240   15.101   22.923  
                   
Homes   768.871   53.404   26.022   8.440   7.511   11.431  
Dones   856.266   48.846   21.964   7.800   7.590   11.492  
 
Font: Ajuntament de Barcelona.Departament d'Estadística. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener 2017. Ajuntament de Barcelona