1. Dades evolutives de Barcelona i àmbits. Oferta
4. Grau d'ocupació hotelera. 2005-2018
            
Grau d'ocupació sobre places (%)
 
Grau d'ocupació sobre habitacions (%)
             Barcelona   Província  
Barcelona  
Catalunya   Espanya     Barcelona   Província  
Barcelona  
Catalunya   Espanya  
                              
Any 2005                         
     Gener   44,3   40,3   36,5   39,5     53,8   49,9   44,1   45,1  
     Febrer   58,8   51,9   45,3   45,8     71,9   64,2   54,5   52,4  
     Març   59,4   53,6   47,3   49,4     70,4   63,9   54,2   54,5  
     Abril   66,4   56,8   46,5   47,0     80,0   67,9   53,4   53,4  
     Maig   67,0   59,9   53,5   51,6     80,6   69,5   59,3   56,5  
     Juny   62,8   61,1   58,0   57,0     76,0   69,3   62,7   61,1  
     Juliol   65,7   67,9   68,2   65,1     76,4   74,0   70,8   66,6  
     Agost   68,8   72,8   76,8   73,9     75,2   76,1   78,4   74,4  
     Setembre   67,0   65,7   61,8   63,3     80,9   75,3   68,1   68,2  
     Octubre   66,7   61,4   52,8   53,3     80,3   72,5   60,1   58,9  
     Novembre   58,7   52,5   41,8   45,3     72,7   66,2   52,9   53,6  
     Desembre   46,4   42,4   37,0   39,4     53,8   50,3   43,3   44,3  
                              
Any 2006                         
     Gener   45,5   42,2   37,6   40,9     55,4   52,7   46,1   46,6  
     Febrer   57,1   52,3   45,8   46,5     69,1   64,8   54,8   52,6  
     Març   61,7   55,3   46,4   48,9     73,7   67,9   55,3   55,5  
     Abril   70,3   62,8   56,0   56,2     79,5   71,3   59,8   60,2  
     Maig   68,5   61,6   53,5   53,0     81,6   70,7   59,7   58,4  
     Juny   66,2   64,1   60,5   60,8     78,1   72,7   64,7   64,5  
     Juliol   71,0   72,7   71,8   68,2     79,2   77,9   73,5   69,1  
     Agost   73,2   74,6   76,7   74,4     80,4   78,8   78,9   75,5  
     Setembre   70,7   69,1   65,8   64,5     85,0   80,3   71,6   69,6  
     Octubre   70,3   62,9   53,8   54,6     83,3   72,9   60,8   60,3  
     Novembre   60,9   54,6   44,1   46,2     74,6   68,5   55,8   54,9  
     Desembre   48,1   44,4   37,5   42,2     54,6   51,4   43,5   46,6  
                              
Any 2007                         
     Gener   47,8   43,5   36,9   40,3     57,4   53,9   45,4   46,2  
     Febrer   57,6   52,3   44,5   46,0     70,6   65,9   54,9   53,6  
     Març   63,5   57,2   47,9   50,2     73,6   67,6   55,1   57,2  
     Abril   71,7   65,9   55,1   55,6     83,6   74,2   61,4   60,7  
     Maig   68,6   62,5   53,8   51,0     82,4   71,5   60,1   56,8  
     Juny   69,2   66,7   61,4   61,0     84,1   77,1   67,5   64,4  
     Juliol   72,9   74,8   71,0   67,9     81,8   78,1   73,8   68,9  
     Agost   76,2   77,2   77,3   74,2     82,5   80,8   80,5   75,4  
     Setembre   71,2   69,7   65,1   64,0     84,0   79,6   71,8   69,3  
     Octubre   72,5   65,1   54,6   53,7     82,9   73,5   61,0   59,8  
     Novembre   62,1   55,7   44,8   48,0     76,7   69,8   55,5   56,8  
     Desembre   48,5   44,5   38,3   41,6     54,1   50,8   42,9   46,5  
                              
Any 2008                         
     Gener   45,8   41,6   37,0   40,3     54,5   50,6   44,6   46,3  
     Febrer   57,7   51,7   45,3   46,9     72,3   65,8   55,0   54,3  
     Març   63,0   56,1   48,5   50,8     72,6   64,5   54,1   54,7  
     Abril   66,8   59,2   47,8   49,2     79,1   68,8   54,0   54,7  
     Maig   69,1   61,3   54,0   52,9     79,7   70,0   59,6   58,0  
     Juny   64,8   62,5   58,4   57,7     75,9   70,8   63,3   61,9  
     Juliol   71,9   72,2   70,1   66,2     80,1   76,6   72,4   67,1  
     Agost   74,6   74,1   76,4   71,9     77,7   75,3   76,7   71,9  
     Setembre   68,5   64,3   61,1   60,3     77,6   71,7   66,0   64,8  
     Octubre   65,4   58,5   51,0   49,7     77,0   66,8   56,6   54,6  
     Novembre   52,8   46,0   38,5   41,6     64,0   57,5   47,8   49,0  
     Desembre   43,1   37,7   34,5   36,4     49,0   44,3   39,0   41,0  
                              
Any 2009                         
     Gener   41,0   36,1   30,9   34,8     44,3   41,7   36,0   39,5  
     Febrer   51,1   45,1   39,4   40,3     58,2   55,9   46,2   45,7  
     Març   53,7   46,3   40,2   42,2     61,9   54,8   46,0   48,2  
     Abril   65,9   56,9   51,1   48,1     71,5   61,7   53,2   50,5  
     Maig   65,8   56,5   50,8   47,4     75,3   63,2   54,3   51,1  
     Juny   64,8   59,3   55,3   53,1     71,8   64,3   58,0   55,8  
     Juliol   73,1   69,7   67,3   61,7     79,1   72,6   68,5   61,4  
     Agost   76,3   74,2   74,6   67,7     79,4   75,2   74,7   66,7  
     Setembre   67,6   61,9   58,5   55,6     77,4   69,2   62,3   59,6  
     Octubre   65,6   55,8   49,8   48,2     75,1   63,8   54,6   52,4  
     Novembre   52,4   45,0   38,5   40,1     61,5   53,8   45,5   46,6  
     Desembre   43,7   38,2   34,5   36,4     48,8   43,3   38,2   40,1  
                              
Any 2010                         
     Gener   38,1   34,2   30,6   34,4     43,9   40,2   35,2   39,2  
     Febrer   49,9   44,8   39,5   41,1     59,5   55,1   47,3   47,1  
     Març   58,2   50,5   43,3   44,2     67,0   59,6   50,2   49,9  
     Abril   67,2   58,5   51,2   48,0     74,5   65,3   54,7   51,2  
     Maig   68,0   59,8   52,2   48,7     76,5   65,1   55,9   53,0  
     Juny   64,3   60,2   56,8   54,8     73,4   65,7   59,2   58,1  
     Juliol   79,0   72,8   69,8   64,0     82,6   75,1   69,4   63,6  
     Agost   79,5   76,5   76,2   70,4     78,5   76,0   75,8   70,0  
     Setembre   71,3   64,8   60,1   58,5     79,4   71,8   65,4   62,9  
     Octubre   71,1   61,6   53,3   50,8     81,3   69,8   59,5   55,3  
     Novembre   55,0   47,1   39,1   41,7     65,5   57,7   47,6   49,2  
     Desembre   45,5   39,8   36,2   37,5     50,8   45,4   40,0   41,3  
                              
Any 2011                         
     Gener   40,8   35,7   31,2   36,3     45,6   41,5   35,8   41,3  
     Febrer   51,9   46,3   39,6   43,5     61,8   56,6   47,8   49,9  
     Març   60,1   51,8   43,6   46,3     67,6   60,9   51,1   52,9  
     Abril   72,0   63,5   56,1   53,0     79,7   70,9   59,2   56,3  
     Maig   71,9   61,1   50,7   48,9     82,4   69,5   56,8   54,2  
     Juny   73,7   67,6   63,0   58,9     81,3   74,5   67,1   62,2  
     Juliol   83,6   77,1   73,8   67,3     86,5   78,6   74,5   67,7  
     Agost   82,5   79,1   78,2   72,3     82,4   78,7   78,3   72,7  
     Setembre   74,4   69,5   64,1   61,8     85,4   78,2   70,5   66,9  
     Octubre   73,2   64,0   54,0   52,0     82,3   71,9   60,2   56,6  
     Novembre   54,9   47,4   39,3   42,5     65,9   58,5   47,9   49,2  
     Desembre   44,5   39,0   34,7   38,1     47,1   42,3   36,5   41,0  
                              
Any 2012                         
     Gener   40,8   36,0   31,6   37,4     45,6   41,3   36,3   42,6  
     Febrer   52,5   45,5   39,2   41,9     62,9   55,5   46,7   47,7  
     Març   60,3   53,5   44,2   44,6     67,8   60,5   50,0   50,0  
     Abril   75,1   64,8   53,4   49,9     82,9   72,6   58,6   54,0  
     Maig   70,4   61,1   51,7   48,6     81,2   69,9   57,6   53,5  
     Juny   72,4   67,4   61,8   57,9     81,2   73,4   65,3   60,9  
     Juliol   83,1   77,1   73,5   65,5     87,3   80,2   74,6   66,5  
     Agost   82,7   79,6   78,4   70,7     84,6   80,8   79,7   70,4  
     Setembre   75,0   69,9   65,1   60,9     82,6   76,6   70,9   65,7  
     Octubre   72,2   61,9   51,9   50,3     83,5   71,0   59,0   55,0  
     Novembre   53,3   46,0   39,5   41,1     61,3   54,9   46,2   47,0  
     Desembre   39,9   42,0   39,4   42,0     45,5   41,1   36,4   40,2  
                              
Any 2013                         
     Gener   39,2   34,5   30,1   35,8     45,0   41,4   35,8   40,7  
     Febrer   50,3   43,9   37,8   41,2     62,6   55,8   46,7   47,3  
     Març   59,1   50,9   45,3   46,7     67,3   57,5   50,0   51,1  
     Abril   68,1   57,7   47,8   45,4     78,2   66,9   54,3   51,1  
     Maig   73,4   62,6   54,1   51,1     82,9   70,9   58,8   56,0  
     Juny   71,9   66,2   62,1   58,1     82,4   73,8   66,2   62,2  
     Juliol   78,2   73,7   71,6   65,4     85,4   78,4   74,1   66,8  
     Agost   83,4   79,9   79,0   71,9     87,3   82,6   80,7   72,3  
     Setembre   71,7   67,0   64,5   61,7     84,8   77,2   71,1   67,3  
     Octubre   71,8   62,4   53,5   52,2     83,6   72,1   60,8   57,2  
     Novembre   53,1   46,1   40,3   44,4     64,6   57,4   49,0   50,6  
     Desembre   44,8   39,2   35,7   40,0     52,6   46,4   41,3   44,7  
                              
Any 2014                         
     Gener   39,8   34,9   31,7   38,4     46,0   41,9   37,5   43,9  
     Febrer   49,7   44,3   39,2   43,5     62,6   57,1   48,5   49,9  
     Març   59,3   51,6   45,0   46,4     69,3   61,1   52,2   52,5  
     Abril   69,8   61,5   53,1   51,8     76,0   66,1   56,5   55,4  
     Maig   73,9   62,7   52,3   51,4     83,3   70,3   58,3   56,8  
     Juny   72,6   67,2   61,9   59,2     80,7   72,7   65,5   63,4  
     Juliol   79,6   73,7   69,8   65,6     85,3   76,2   72,1   66,8  
     Agost   84,6   81,1   79,4   73,8     89,4   84,2   81,9   74,6  
     Setembre   74,9   68,6   64,4   63,5     86,5   78,2   71,7   70,1  
     Octubre   72,9   64,7   55,6   54,3     84,9   74,8   62,6   60,0  
     Novembre   54,6   47,4   41,0   44,7     66,0   58,3   49,4   51,7  
     Desembre   47,6   42,2   38,0   41,6     53,5   47,7   41,5   46,2  
                              
Any 2015                         
     Gener   43,3   38,8   35,1   40,5     51,0   46,5   41,6   46,4  
     Febrer   51,8   46,7   41,9   45,6     60,8   56,4   49,8   52,3  
     Març   61,5   55,8   47,6   48,2     75,2   68,4   57,5   55,4  
     Abril   73,3   65,3   54,5   53,2     82,8   74,0   61,3   58,7  
     Maig   76,4   67,5   54,5   53,8     86,4   76,4   61,6   59,8  
     Juny   75,3   66,8   57,8   60,1     85,2   75,7   64,3   65,3  
     Juliol   82,1   76,2   71,2   68,8     88,1   80,1   73,7   69,9  
     Agost   86,4   83,1   80,5   76,3     89,5   84,8   82,1   76,7  
     Setembre   77,7   69,8   63,7   65,4     88,6   79,9   71,7   71,8  
     Octubre   74,8   67,1   57,1   57,0     88,3   79,9   66,5   63,8  
     Novembre   59,1   50,9   42,7   46,9     72,1   63,8   53,8   55,2  
     Desembre   48,4   43,9   39,9   44,5     54,0   49,7   44,9   49,2  
                              
Any 2016                         
     Gener   48,4   43,7   38,6   43,4     56,4   51,8   45,7   49,6  
     Febrer   56,8   52,3   46,1   49,0     69,9   65,5   56,8   56,8  
     Març   65,4   60,1   52,0   53,9     73,5   68,5   59,2   60,0  
     Abril   72,4   65,2   53,8   53,2     84,5   77,4   63,9   61,3  
     Maig   75,0   68,3   56,7   57,3     86,3   78,7   65,4   64,9  
     Juny   75,1   69,0   61,1   63,2     85,9   79,2   69,0   69,8  
     Juliol   84,0   80,2   75,5   72,7     89,8   84,6   78,5   74,6  
     Agost   85,3   83,3   81,9   77,8     89,1   85,5   84,3   78,7  
     Setembre   78,2   72,6   67,0   68,4     89,5   83,7   75,9   75,6  
     Octubre   75,3   68,7   59,2   60,8     89,1   82,2   69,7   67,7  
     Novembre   61,5   54,6   45,4   49,7     75,1   68,5   57,4   58,8  
     Desembre   55,8   49,4   43,1   46,4     62,4   56,5   49,2   51,4  
                              
Any 2017                         
     Gener   51,8   46,3   40,6   45,2     60,1   55,7   49,0   52,2  
     Febrer   60,3   54,8   48,7   50,0     73,8   68,9   60,5   58,1  
     Març   67,6   61,5   51,5   51,8     79,9   73,9   62,3   60,8  
     Abril   78,8   73,3   62,2   61,4     86,9   81,2   68,7   66,6  
     Maig   76,7   69,8   57,6   58,5     89,6   81,2   66,8   66,1  
     Juny   78,1   75,3   68,5   66,5     89,5   84,3   75,2   72,3  
     Juliol   83,9   82,4   77,7   73,1     91,1   87,2   81,3   75,4  
     Agost   81,8   81,8   81,1   77,5     88,5   86,0   84,1   79,0  
     Setembre   75,2   73,5   69,3   69,3     89,0   85,5   78,6   76,8  
     Octubre   68,4   64,2   58,1   60,8     80,9   75,9   67,3   68,1  
     Novembre   53,7   49,6   42,1   50,6     67,3   63,8   54,7   60,3  
     Desembre   46,9   42,8   39,7   46,9     53,1   49,9   45,9   52,0  
                              
Any 2018                         
     Gener   50,2   45,3   40,8   45,9     59,4   55,5   49,7   53,4  
     Febrer   58,2   52,9   47,6   50,7     71,4   67,0   59,2   59,2  
     Març   64,1   58,2   51,8   53,6     73,8   69,0   60,7   61,2  
     Abril   72,0   65,7   55,8   56,5     83,2   76,7   64,2   63,8  
 
Nota: La EOH no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.
Dades provisionals a partir de 05 2017
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Encuesta de ocupación hotelera. INE