2. Dades evolutives de Barcelona i àmbits. Demanda
6. Viatgers segons categoria. 2012-2018
     Categories   Total   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                      
Any 2012        6.648.147   374.555   445.675   568.065   617.808   607.853   610.441   707.996   640.651   614.174   615.517   468.667   376.745  
     Total estrelles d'or   6.294.069   354.543   423.248   541.688   584.309   572.378   577.706   666.659   607.149   579.515   579.638   447.632   359.604  
     5 estrelles d'or   790.803   37.499   44.821   59.178   76.133   71.741   78.314   100.037   80.322   74.261   76.681   51.861   39.955  
     4 estrelles d'or   3.320.115   188.209   228.563   287.277   303.509   300.940   310.092   352.053   325.927   301.505   298.013   231.297   192.730  
     3 estrelles d'or   1.647.941   100.028   115.134   151.001   153.931   147.284   143.824   156.944   146.444   152.208   154.581   132.051   94.512  
     2 i 1 estrella or   535.210   28.807   34.730   44.232   50.737   52.414   45.476   57.625   54.456   51.542   50.363   32.422   32.407  
     Total estrelles de plata   354.078   20.012   22.427   26.377   33.499   35.475   32.736   41.337   33.502   34.659   35.879   21.035   17.141  
                                      
Any 2013        6.609.919   353.218   405.850   515.734   576.576   617.997   609.275   662.815   672.903   602.943   661.811   494.021   436.776  
     Total estrelles d'or   6.229.015   334.703   383.616   492.314   542.946   583.934   576.867   626.954   623.799   562.611   621.516   467.209   412.546  
     5 estrelles d'or   702.017   38.534   44.820   55.906   62.929   64.410   66.642   73.820   72.548   58.027   67.070   52.835   44.475  
     4 estrelles d'or   3.319.874   182.306   210.687   266.965   292.583   312.046   317.602   326.164   326.736   297.687   328.434   249.078   209.585  
     3 estrelles d'or   1.644.245   87.383   101.115   128.514   139.813   159.154   148.665   165.146   162.466   152.980   165.673   124.571   108.765  
     2 i 1 estrella or   562.880   26.480   26.994   40.929   47.621   48.323   43.959   61.824   62.049   53.917   60.340   40.725   49.720  
     Total estrelles de plata   380.904   18.515   22.233   23.420   33.630   34.064   32.408   35.860   49.104   40.332   40.295   26.812   24.231  
                                      
Any 2014        6.697.027   373.191   412.529   541.501   568.316   634.447   628.390   668.984   662.894   623.036   638.504   477.366   467.871  
     Total estrelles d'or   6.326.403   352.790   387.118   520.088   539.420   596.572   592.737   625.075   618.030   587.561   607.553   455.084   444.375  
     5 estrelles d'or   718.692   38.427   45.444   61.449   63.040   67.699   68.984   74.503   68.878   67.354   65.982   50.321   46.610  
     4 estrelles d'or   3.414.574   189.947   206.264   265.364   288.347   323.223   319.020   344.502   338.322   320.210   328.967   243.348   247.060  
     3 estrelles d'or   1.587.440   93.532   100.013   142.651   137.329   148.199   146.672   143.070   151.106   143.608   151.264   118.860   111.137  
     2 i 1 estrella or   605.696   30.885   35.397   50.624   50.704   57.451   58.060   63.000   59.723   56.389   61.340   42.555   39.567  
     Total estrelles de plata   370.624   20.401   25.412   21.413   28.896   37.875   35.653   43.909   44.864   35.474   30.950   22.282   23.496  
                                      
Any 2015        7.093.372   393.841   438.469   542.595   636.779   694.061   668.810   695.605   714.029   646.963   666.202   539.196   456.820  
     Total estrelles d'or   6.618.605   373.978   417.031   507.044   596.235   645.890   623.697   643.782   656.687   602.992   613.335   506.235   431.699  
     5 estrelles d'or   751.627   42.823   47.656   62.331   71.066   73.509   68.572   72.259   72.095   69.609   69.448   54.588   47.672  
     4 estrelles d'or   3.520.729   202.288   219.038   270.185   315.428   344.982   327.355   346.598   362.356   316.699   323.119   269.309   223.371  
     3 estrelles d'or   1.646.427   92.697   106.304   123.496   154.225   160.950   156.679   158.438   156.794   148.324   151.130   125.945   111.447  
     2 i 1 estrella or   699.821   36.170   44.033   51.032   55.516   66.449   71.092   66.488   65.442   68.360   69.639   56.392   49.209  
     Total estrelles de plata   474.767   19.864   21.438   35.552   40.544   48.171   45.113   51.823   57.342   43.971   52.866   32.962   25.120  
                                      
Any 2016        7.484.277   436.044   492.177   600.551   658.663   686.912   693.430   755.492   708.637   686.944   682.727   569.643   513.057  
     Total estrelles d'or   6.892.755   409.517   457.492   560.157   603.908   629.242   632.752   693.162   648.696   631.903   623.600   527.253   475.073  
     5 estrelles d'or   761.187   44.875   52.477   62.849   66.059   68.347   66.998   78.596   74.953   70.867   73.200   54.043   47.923  
     4 estrelles d'or   3.649.543   217.510   234.480   286.714   313.015   333.837   346.063   368.132   344.218   337.291   335.154   282.926   250.203  
     3 estrelles d'or   1.725.147   99.177   116.359   148.484   158.691   159.192   152.372   174.962   158.140   154.901   149.162   132.825   120.882  
     2 i 1 estrella or   756.877   47.955   54.176   62.109   66.143   67.866   67.317   71.473   71.385   68.844   66.084   57.460   56.065  
     Total estrelles de plata   591.522   26.527   34.685   40.394   54.755   57.670   60.678   62.330   59.941   55.041   59.127   42.390   37.984  
                                      
Any 2017        7.686.693   503.154   534.036   652.052   713.156   719.530   716.244   773.958   693.580   691.913   656.230   539.296   493.544  
     Total estrelles d'or   6.980.354   460.899   493.426   594.254   650.355   652.764   649.201   698.763   632.913   622.906   588.335   492.728   443.810  
     5 estrelles d'or   745.265   50.761   53.371   63.259   72.478   66.265   67.771   69.658   72.406   73.249   58.077   49.824   48.146  
     4 estrelles d'or   3.696.266   236.210   251.559   305.339   345.345   360.806   355.173   374.878   332.207   327.600   317.639   261.526   227.984  
     3 estrelles d'or   1.766.159   122.322   133.032   156.425   160.936   157.534   154.879   178.931   152.981   154.322   144.841   130.950   119.006  
     2 i 1 estrella or   772.664   51.606   55.464   69.231   71.596   68.159   71.378   75.296   75.319   67.735   67.778   50.428   48.674  
     Total estrelles de plata   706.339   42.255   40.610   57.798   62.801   66.766   67.043   75.195   60.667   69.007   67.895   46.568   49.734  
                                      
Any 2018        509.906   509.906                        
     Total estrelles d'or   464.151   464.151                        
     5 estrelles d'or   39.982   39.982                        
     4 estrelles d'or   247.816   247.816                        
     3 estrelles d'or   126.842   126.842                        
     2 i 1 estrella or   49.511   49.511                        
     Total estrelles de plata   45.755   45.755                        
 
Nota: La EOH no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.
Des de 2008, dades provisionals
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona
Font: Encuesta de ocupación hotelera. INE