2. Dades evolutives de Barcelona i àmbits. Demanda
6. Viatgers segons categoria. 2012-2018
     Categories   Total   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                      
Any 2012        6.648.147   374.555   445.675   568.065   617.808   607.853   610.441   707.996   640.651   614.174   615.517   468.667   376.745  
     Total estrelles d'or   6.294.069   354.543   423.248   541.688   584.309   572.378   577.706   666.659   607.149   579.515   579.638   447.632   359.604  
     5 estrelles d'or   790.803   37.499   44.821   59.178   76.133   71.741   78.314   100.037   80.322   74.261   76.681   51.861   39.955  
     4 estrelles d'or   3.320.115   188.209   228.563   287.277   303.509   300.940   310.092   352.053   325.927   301.505   298.013   231.297   192.730  
     3 estrelles d'or   1.647.941   100.028   115.134   151.001   153.931   147.284   143.824   156.944   146.444   152.208   154.581   132.051   94.512  
     2 i 1 estrella or   535.210   28.807   34.730   44.232   50.737   52.414   45.476   57.625   54.456   51.542   50.363   32.422   32.407  
     Total estrelles de plata   354.078   20.012   22.427   26.377   33.499   35.475   32.736   41.337   33.502   34.659   35.879   21.035   17.141  
                                      
Any 2013        6.568.925   344.856   399.830   513.254   577.810   615.067   602.340   658.236   672.903   597.214   657.129   498.358   433.700  
     Total estrelles d'or   6.199.886   328.261   378.022   489.834   544.179   581.774   569.622   623.369   622.027   559.132   618.184   472.327   413.153  
     5 estrelles d'or   691.648   35.689   42.403   53.751   62.716   64.138   64.644   73.230   72.674   58.464   66.802   52.723   44.414  
     4 estrelles d'or   3.296.203   176.314   205.739   264.829   291.113   312.764   311.502   325.616   324.961   293.773   326.210   253.921   209.461  
     3 estrelles d'or   1.641.239   87.491   101.633   128.514   141.599   155.035   148.731   163.977   162.708   153.327   165.862   124.548   107.813  
     2 i 1 estrella or   570.796   28.767   28.247   42.740   48.751   49.837   44.745   60.546   61.685   53.568   59.310   41.135   51.465  
     Total estrelles de plata   369.039   16.595   21.808   23.420   33.630   33.293   32.718   34.867   49.104   38.082   38.945   26.031   20.546  
                                      
Any 2014        6.728.640   371.226   418.810   542.221   573.218   632.626   630.082   669.055   665.160   629.898   637.442   486.542   472.360  
     Total estrelles d'or   6.356.990   353.889   394.317   518.285   542.862   594.328   593.704   627.213   619.313   594.913   601.685   463.873   452.607  
     5 estrelles d'or   719.343   38.427   45.364   61.346   63.057   67.689   68.946   74.372   68.994   67.559   66.111   50.867   46.610  
     4 estrelles d'or   3.425.580   188.945   211.341   266.996   291.750   322.568   318.525   347.390   333.098   321.935   325.413   250.074   247.545  
     3 estrelles d'or   1.604.629   93.736   99.330   139.368   137.469   147.188   147.044   143.649   158.018   149.266   152.245   120.700   116.617  
     2 i 1 estrella or   607.438   32.782   38.282   50.574   50.587   56.883   59.190   61.802   59.202   56.154   57.917   42.232   41.835  
     Total estrelles de plata   371.651   17.337   24.493   23.936   30.356   38.298   36.378   41.842   45.847   34.985   35.756   22.669   19.754  
                                      
Any 2015        7.090.244   395.653   438.769   543.976   636.133   690.850   674.395   696.098   704.122   648.661   668.301   537.380   455.906  
     Total estrelles d'or   6.607.180   373.790   414.849   509.799   592.818   641.979   629.770   644.773   650.160   602.523   616.283   501.083   429.353  
     5 estrelles d'or   750.007   41.942   47.471   62.331   70.861   72.252   68.482   72.346   73.462   69.152   69.448   54.588   47.672  
     4 estrelles d'or   3.525.572   203.359   221.528   274.952   313.747   346.678   334.271   346.259   354.605   317.158   322.970   267.673   222.372  
     3 estrelles d'or   1.632.870   92.223   101.860   120.507   152.368   157.475   155.557   159.982   157.098   146.731   153.737   124.595   110.737  
     2 i 1 estrella or   698.731   36.266   43.990   52.009   55.842   65.574   71.460   66.186   64.995   69.482   70.128   54.227   48.572  
     Total estrelles de plata   483.064   21.863   23.920   34.177   43.315   48.871   44.625   51.325   53.962   46.138   52.018   36.297   26.553  
                                      
Any 2016        7.484.277   436.044   492.177   600.551   658.663   686.912   693.430   755.493   708.636   686.944   682.727   569.643   513.057  
     Total estrelles d'or   6.892.755   409.517   457.492   560.157   603.908   629.242   632.752   693.162   648.696   631.903   623.600   527.253   475.073  
     5 estrelles d'or   761.187   44.875   52.477   62.849   66.059   68.347   66.998   78.596   74.953   70.867   73.200   54.043   47.923  
     4 estrelles d'or   3.649.543   217.510   234.480   286.714   313.015   333.837   346.063   368.132   344.218   337.291   335.154   282.926   250.203  
     3 estrelles d'or   1.725.147   99.177   116.359   148.484   158.691   159.192   152.372   174.962   158.140   154.901   149.162   132.825   120.882  
     2 i 1 estrella or   756.878   47.955   54.176   62.110   66.143   67.866   67.319   71.472   71.385   68.844   66.084   57.459   56.065  
     Total estrelles de plata   591.522   26.527   34.685   40.394   54.755   57.670   60.678   62.331   59.940   55.041   59.127   42.390   37.984  
                                      
Any 2017        7.680.595   503.179   529.010   650.038   714.073   719.530   716.244   773.958   693.580   691.913   656.230   539.296   493.544  
     Total estrelles d'or   6.972.280   461.657   486.712   591.653   650.838   652.764   649.201   698.763   632.912   622.906   588.335   492.729   443.810  
     5 estrelles d'or   745.978   50.761   54.256   63.142   72.423   66.265   67.771   69.658   72.406   73.249   58.077   49.824   48.146  
     4 estrelles d'or   3.692.267   236.655   247.646   307.280   342.873   360.806   355.173   374.878   332.207   327.600   317.639   261.526   227.984  
     3 estrelles d'or   1.762.191   123.201   129.411   152.407   163.728   157.534   154.879   178.931   152.981   154.322   144.841   130.950   119.006  
     2 i 1 estrella or   771.844   51.040   55.399   68.824   71.814   68.159   71.378   75.296   75.318   67.735   67.778   50.429   48.674  
     Total estrelles de plata   708.315   41.522   42.298   58.385   63.235   66.766   67.043   75.195   60.668   69.007   67.895   46.567   49.734  
                                      
Any 2018        2.412.406   509.906   541.184   655.555   705.761                  
     Total estrelles d'or   2.205.675   464.151   490.587   601.245   649.692                  
     5 estrelles d'or   238.384   39.982   54.732   68.763   74.907                  
     4 estrelles d'or   1.179.558   247.816   257.486   320.215   354.041                  
     3 estrelles d'or   562.143   126.842   129.864   150.572   154.865                  
     2 i 1 estrella or   225.591   49.511   48.505   61.695   65.880                  
     Total estrelles de plata   206.731   45.755   50.597   54.310   56.069                  
 
Nota: La EOH no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.
Dades provisionals a partir de 05 2017
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Encuesta de ocupación hotelera. INE