2. Dades evolutives de Barcelona i àmbits. Demanda
2. Evolució nombre de viatgers. 2005-2018
                      
Pes de Barcelona
             Barcelona   Província  
Barcelona  
Catalunya   Espanya     Província  
Barcelona  
Catalunya   Espanya  
                            
Any 2005                       
     Total   4.208.364   6.503.538   12.146.096   70.629.025     64,7   34,6   6,0  
     Residents a Espanya   1.290.666   2.428.078   5.530.869   41.600.338     53,2   23,3   3,1  
     Residents a l'estranger   2.917.698   4.075.463   6.615.229   29.028.685     71,6   44,1   10,1  
                            
Any 2006                       
     Total   5.205.160   7.772.844   14.252.875   81.855.900     67,0   36,5   6,4  
     Residents a Espanya   1.565.043   2.783.963   6.312.831   47.444.140     56,2   24,8   3,3  
     Residents a l'estranger   3.640.117   4.988.882   7.940.045   34.411.762     73,0   45,8   10,6  
                            
Any 2007                       
     Total   5.529.372   8.129.806   14.425.235   84.423.433     68,0   38,3   6,5  
     Residents a Espanya   1.605.198   2.875.430   6.235.572   48.640.688     55,8   25,7   3,3  
     Residents a l'estranger   3.924.174   5.254.376   8.189.663   35.782.745     74,7   47,9   11,0  
                            
Any 2008                       
     Total   5.606.684   8.345.420   14.411.824   82.396.930     67,2   38,9   6,8  
     Residents a Espanya   1.636.207   2.969.890   6.116.736   47.202.403     55,1   26,7   3,5  
     Residents a l'estranger   3.970.477   5.375.530   8.295.088   35.194.527     73,9   47,9   11,3  
                            
Any 2009                       
     Total   5.515.699   8.283.296   14.036.507   77.640.072     66,6   39,3   7,1  
     Residents a Espanya   1.713.192   3.078.089   6.238.702   45.324.897     55,7   27,5   3,8  
     Residents a l'estranger   3.802.507   5.205.207   7.797.805   32.315.175     73,1   48,8   11,8  
                            
Any 2010                       
     Total   6.422.209   9.473.981   15.779.716   82.160.955     67,8   40,7   7,8  
     Residents a Espanya   1.776.746   3.271.282   6.742.379   46.348.207     54,3   26,4   3,8  
     Residents a l'estranger   4.645.463   6.202.699   9.037.337   35.812.748     74,9   51,4   13,0  
                            
Any 2011                       
     Total   6.919.991   10.041.742   16.517.144   85.394.352     68,9   41,9   8,1  
     Residents a Espanya   1.636.740   3.068.878   6.548.249   45.709.061     53,3   25,0   3,6  
     Residents a l'estranger   5.283.251   6.972.864   9.968.895   39.685.291     75,8   53,0   13,3  
                            
Any 2012                       
     Total   6.648.147   9.925.302   16.308.626   83.182.531     67,0   40,8   8,0  
     Residents a Espanya   1.449.042   2.904.675   6.258.158   43.047.778     49,9   23,2   3,4  
     Residents a l'estranger   5.199.106   7.020.627   10.050.468   40.134.753     74,1   51,7   13,0  
                            
Gener 2012                       
     Total   374.555   512.479   696.579   4.036.461     73,1   53,8   9,3  
     Residents a Espanya   123.750   210.904   351.481   2.396.200     58,7   35,2   5,2  
     Residents a l'estranger   250.805   301.575   345.098   1.640.261     83,2   72,7   15,3  
                            
Febrer 2012                       
     Total   445.675   604.835   841.535   4.778.695     73,7   53,0   9,3  
     Residents a Espanya   127.827   220.492   392.197   2.904.405     58,0   32,6   4,4  
     Residents a l'estranger   317.848   384.343   449.338   1.874.290     82,7   70,7   17,0  
                            
Març 2012                       
     Total   568.065   774.715   1.090.900   5.796.040     73,3   52,1   9,8  
     Residents a Espanya   146.219   266.512   487.438   3.338.506     54,9   30,0   4,4  
     Residents a l'estranger   421.847   508.203   603.462   2.457.534     83,0   69,9   17,2  
                            
Abril 2012                       
     Total   617.808   883.272   1.455.016   7.129.449     69,9   42,5   8,7  
     Residents a Espanya   118.250   245.693   580.053   3.886.422     48,1   20,4   3,0  
     Residents a l'estranger   499.558   637.579   874.963   3.243.027     78,4   57,1   15,4  
                            
Maig 2012                       
     Total   607.853   938.972   1.562.349   7.765.197     64,7   38,9   7,8  
     Residents a Espanya   121.273   260.493   557.783   3.629.300     46,6   21,7   3,3  
     Residents a l'estranger   486.580   678.479   1.004.566   4.135.897     71,7   48,4   11,8  
                            
Juny 2012                       
     Total   610.441   984.224   1.732.295   8.604.285     62,0   35,2   7,1  
     Residents a Espanya   119.428   267.819   632.737   4.162.012     44,6   18,9   2,9  
     Residents a l'estranger   491.013   716.405   1.099.558   4.442.273     68,5   44,7   11,1  
                            
Juliol 2012                       
     Total   707.996   1.127.164   2.058.413   9.681.279     62,8   34,4   7,3  
     Residents a Espanya   132.493   274.840   679.418   4.576.389     48,2   19,5   2,9  
     Residents a l'estranger   575.503   852.324   1.378.995   5.104.890     67,5   41,7   11,3  
                            
Agost 2012                       
     Total   640.651   1.058.328   2.130.906   10.266.775     60,5   30,1   6,2  
     Residents a Espanya   98.315   242.070   757.502   5.221.688     40,6   13,0   1,9  
     Residents a l'estranger   542.336   816.258   1.373.404   5.045.087     66,4   39,5   10,7  
                            
Setembre 2012                       
     Total   614.174   976.451   1.734.380   8.760.937     62,9   35,4   7,0  
     Residents a Espanya   111.237   238.815   565.215   4.022.832     46,6   19,7   2,8  
     Residents a l'estranger   502.938   737.636   1.169.165   4.738.105     68,2   43,0   10,6  
                            
Octubre 2012                       
     Total   615.517   911.202   1.368.458   7.261.458     67,6   45,0   8,5  
     Residents a Espanya   121.257   259.938   505.454   3.548.102     46,6   24,0   3,4  
     Residents a l'estranger   494.260   651.264   863.004   3.713.356     75,9   57,3   13,3  
                            
Novembre 2012                       
     Total   468.667   634.674   868.259   4.769.240     73,8   54,0   9,8  
     Residents a Espanya   118.785   217.030   360.762   2.720.771     54,7   32,9   4,4  
     Residents a l'estranger   349.882   417.644   507.497   2.048.469     83,8   68,9   17,1  
                            
Desembre 2012                       
     Total   376.745   518.986   769.536   4.332.715     72,6   49,0   8,7  
     Residents a Espanya   110.209   200.069   388.118   2.641.151     55,1   28,4   4,2  
     Residents a l'estranger   266.536   318.917   381.418   1.691.564     83,6   69,9   15,8  
                            
Any 2013                       
     Total   6.563.284   9.866.485   16.207.691   83.820.919     66,5   40,5   7,8  
     Residents a Espanya   1.316.117   2.726.656   5.951.139   42.569.374     48,3   22,1   3,1  
     Residents a l'estranger   5.247.166   7.139.829   10.256.552   41.251.545     73,5   51,2   12,7  
                            
Gener 2013                       
     Total   344.856   481.635   637.194   3.694.459     71,6   54,1   9,3  
     Residents a Espanya   99.974   183.668   300.919   2.107.452     54,4   33,2   4,7  
     Residents a l'estranger   244.882   297.967   336.275   1.587.007     82,2   72,8   15,4  
                            
Febrer 2013                       
     Total   399.829   554.600   757.682   4.347.642     72,1   52,8   9,2  
     Residents a Espanya   102.767   191.651   339.888   2.543.898     53,6   30,2   4,0  
     Residents a l'estranger   297.062   362.949   417.794   1.803.744     81,8   71,1   16,5  
                            
Març 2013                       
     Total   513.254   727.579   1.139.115   6.171.037     70,5   45,1   8,3  
     Residents a Espanya   123.052   242.661   534.069   3.596.941     50,7   23,0   3,4  
     Residents a l'estranger   390.202   484.918   605.046   2.574.096     80,5   64,5   15,2  
                            
Abril 2013                       
     Total   577.810   805.058   1.235.960   6.283.128     71,8   46,7   9,2  
     Residents a Espanya   112.161   215.888   412.451   3.107.991     52,0   27,2   3,6  
     Residents a l'estranger   465.649   589.170   823.509   3.175.137     79,0   56,5   14,7  
                            
Maig 2013                       
     Total   615.067   967.575   1.603.759   8.113.029     63,6   38,4   7,6  
     Residents a Espanya   112.329   254.205   519.055   3.678.011     44,2   21,6   3,1  
     Residents a l'estranger   502.737   713.370   1.084.704   4.435.018     70,5   46,3   11,3  
                            
Juny 2013                       
     Total   602.340   975.990   1.750.546   8.725.022     61,7   34,4   6,9  
     Residents a Espanya   114.514   262.566   622.403   4.109.160     43,6   18,4   2,8  
     Residents a l'estranger   487.826   713.424   1.128.143   4.615.862     68,4   43,2   10,6  
                            
Juliol 2013                       
     Total   658.236   1.083.765   1.991.100   9.644.411     60,7   33,1   6,8  
     Residents a Espanya   106.571   247.892   632.438   4.622.498     43,0   16,9   2,3  
     Residents a l'estranger   551.665   835.873   1.358.662   5.021.913     66,0   40,6   11,0  
                            
Agost 2013                       
     Total   665.491   1.095.881   2.186.978   10.715.765     60,7   30,4   6,2  
     Residents a Espanya   90.390   231.224   753.961   5.426.618     39,1   12,0   1,7  
     Residents a l'estranger   575.101   864.657   1.433.017   5.289.147     66,5   40,1   10,9  
                            
Setembre 2013                       
     Total   597.214   947.906   1.688.830   8.886.542     63,0   35,4   6,7  
     Residents a Espanya   98.642   220.360   529.419   4.055.351     44,8   18,6   2,4  
     Residents a l'estranger   498.572   727.546   1.159.411   4.831.191     68,5   43,0   10,3  
                            
Octubre 2013                       
     Total   657.129   957.004   1.440.172   7.468.192     68,7   45,6   8,8  
     Residents a Espanya   114.807   233.330   479.570   3.529.310     49,2   23,9   3,3  
     Residents a l'estranger   542.322   723.674   960.602   3.938.882     74,9   56,5   13,8  
                            
Novembre 2013                       
     Total   498.358   672.665   915.436   5.112.181     74,1   54,4   9,7  
     Residents a Espanya   124.985   226.957   399.392   2.962.040     55,1   31,3   4,2  
     Residents a l'estranger   373.373   445.708   516.044   2.150.141     83,8   72,4   17,4  
                            
Desembre 2013                       
     Total   433.700   596.827   860.919   4.659.511     72,7   50,4   9,3  
     Residents a Espanya   115.925   216.254   427.574   2.830.104     53,6   27,1   4,1  
     Residents a l'estranger   317.775   380.573   433.345   1.829.407     83,5   73,3   17,4  
                            
Any 2014                       
     Total   6.728.640   10.352.990   16.773.466   87.814.530     65,0   40,1   7,7  
     Residents a Espanya   1.407.027   2.963.099   6.366.697   44.682.748     47,5   22,1   3,1  
     Residents a l'estranger   5.321.613   7.389.891   10.406.769   43.131.782     72,0   51,1   12,3  
                            
Gener 2014                       
     Total   371.226   497.859   682.899   3.939.144     74,6   54,4   9,4  
     Residents a Espanya   100.859   171.273   310.738   2.188.084     58,9   32,5   4,6  
     Residents a l'estranger   270.368   326.586   372.161   1.751.060     82,8   72,6   15,4  
                            
Febrer 2014                       
     Total   418.810   575.616   806.222   4.657.133     72,8   51,9   9,0  
     Residents a Espanya   103.331   191.570   367.596   2.739.686     53,9   28,1   3,8  
     Residents a l'estranger   315.479   384.046   438.626   1.917.447     82,1   71,9   16,5  
                            
Març 2014                       
     Total   542.221   766.124   1.063.768   5.770.836     70,8   51,0   9,4  
     Residents a Espanya   126.281   245.249   454.396   3.161.425     51,5   27,8   4,0  
     Residents a l'estranger   415.940   520.875   609.372   2.609.411     79,9   68,3   15,9  
                            
Abril 2014                       
     Total   573.218   858.259   1.406.371   7.301.730     66,8   40,8   7,9  
     Residents a Espanya   113.938   244.039   574.858   3.840.663     46,7   19,8   3,0  
     Residents a l'estranger   459.280   614.220   831.513   3.461.067     74,8   55,2   13,3  
                            
Maig 2014                       
     Total   632.626   1.004.998   1.646.843   8.518.421     62,9   38,4   7,4  
     Residents a Espanya   119.694   270.080   552.969   3.901.968     44,3   21,6   3,1  
     Residents a l'estranger   512.932   734.918   1.093.874   4.616.453     69,8   46,9   11,1  
                            
Juny 2014                       
     Total   630.082   1.040.837   1.830.457   9.038.987     60,5   34,4   7,0  
     Residents a Espanya   117.065   271.448   655.261   4.270.431     43,1   17,9   2,7  
     Residents a l'estranger   513.016   769.389   1.175.196   4.768.556     66,7   43,7   10,8  
                            
Juliol 2014                       
     Total   669.055   1.131.060   2.026.627   9.885.449     59,2   33,0   6,8  
     Residents a Espanya   125.051   299.802   699.994   4.798.578     41,7   17,9   2,6  
     Residents a l'estranger   544.004   831.258   1.326.633   5.086.871     65,4   41,0   10,7  
                            
Agost 2014                       
     Total   665.160   1.154.638   2.264.010   11.228.639     57,6   29,4   5,9  
     Residents a Espanya   94.425   257.502   784.009   5.684.286     36,7   12,0   1,7  
     Residents a l'estranger   570.735   897.136   1.480.001   5.544.353     63,6   38,6   10,3  
                            
Setembre 2014                       
     Total   629.898   1.008.077   1.744.170   9.342.635     62,5   36,1   6,7  
     Residents a Espanya   115.618   260.731   593.709   4.271.468     44,3   19,5   2,7  
     Residents a l'estranger   514.280   747.346   1.150.461   5.071.167     68,8   44,7   10,1  
                            
Octubre 2014                       
     Total   637.442   984.372   1.483.133   7.988.684     64,8   43,0   8,0  
     Residents a Espanya   122.912   261.123   514.284   3.801.189     47,1   23,9   3,2  
     Residents a l'estranger   514.530   723.249   968.849   4.187.495     71,1   53,1   12,3  
                            
Novembre 2014                       
     Total   486.542   673.994   893.283   5.144.062     72,2   54,5   9,5  
     Residents a Espanya   129.199   238.819   398.355   2.962.597     54,1   32,4   4,4  
     Residents a l'estranger   357.343   435.175   494.928   2.181.465     82,1   72,2   16,4  
                            
Desembre 2014                       
     Total   472.360   657.156   925.683   4.998.810     71,9   51,0   9,4  
     Residents a Espanya   138.654   251.463   460.528   3.062.373     55,1   30,1   4,5  
     Residents a l'estranger   333.706   405.693   465.155   1.936.437     82,3   71,7   17,2  
                            
Any 2015                       
     Total   7.090.244   10.751.830   17.686.356   93.216.968     65,9   40,1   7,6  
     Residents a Espanya   1.463.595   3.059.653   6.935.070   47.523.598     47,8   21,1   3,1  
     Residents a l'estranger   5.626.649   7.692.177   10.751.286   45.693.370     73,1   52,3   12,3  
                            
Gener 2015                       
     Total   395.653   549.585   747.378   4.251.906     72,0   52,9   9,3  
     Residents a Espanya   112.791   198.213   348.649   2.393.392     56,9   32,4   4,7  
     Residents a l'estranger   282.862   351.372   398.729   1.858.514     80,5   70,9   15,2  
                            
Febrer 2015                       
     Total   438.769   615.559   868.751   4.937.718     71,3   50,5   8,9  
     Residents a Espanya   113.410   210.775   399.946   2.878.965     53,8   28,4   3,9  
     Residents a l'estranger   325.359   404.784   468.805   2.058.753     80,4   69,4   15,8  
                            
Març 2015                       
     Total   543.976   779.209   1.106.350   6.146.079     69,8   49,2   8,9  
     Residents a Espanya   127.597   256.926   494.062   3.490.443     49,7   25,8   3,7  
     Residents a l'estranger   416.379   522.283   612.288   2.655.636     79,7   68,0   15,7  
                            
Abril 2015                       
     Total   636.133   921.278   1.486.710   7.668.482     69,0   42,8   8,3  
     Residents a Espanya   116.101   249.647   561.953   4.031.142     46,5   20,7   2,9  
     Residents a l'estranger   520.032   671.631   924.757   3.637.340     77,4   56,2   14,3  
                            
Maig 2015                       
     Total   690.850   1.095.797   1.812.208   9.087.138     63,0   38,1   7,6  
     Residents a Espanya   140.502   309.483   647.363   4.102.767     45,4   21,7   3,4  
     Residents a l'estranger   550.348   786.314   1.164.845   4.984.371     70,0   47,2   11,0  
                            
Juny 2015                       
     Total   674.395   1.067.758   1.856.590   9.481.768     63,2   36,3   7,1  
     Residents a Espanya   125.849   285.671   718.555   4.587.906     44,1   17,5   2,7  
     Residents a l'estranger   548.546   782.087   1.138.035   4.893.862     70,1   48,2   11,2  
                            
Juliol 2015                       
     Total   696.098   1.118.099   2.126.563   10.616.662     62,3   32,7   6,6  
     Residents a Espanya   123.640   282.514   780.266   5.175.659     43,8   15,8   2,4  
     Residents a l'estranger   572.458   835.585   1.346.297   5.441.003     68,5   42,5   10,5  
                            
Agost 2015                       
     Total   704.122   1.176.586   2.365.398   11.747.649     59,8   29,8   6,0  
     Residents a Espanya   99.778   255.400   893.678   5.945.162     39,1   11,2   1,7  
     Residents a l'estranger   604.344   921.186   1.471.720   5.802.487     65,6   41,1   10,4  
                            
Setembre 2015                       
     Total   648.661   1.021.477   1.794.384   9.766.395     63,5   36,1   6,6  
     Residents a Espanya   114.027   253.984   638.760   4.504.038     44,9   17,9   2,5  
     Residents a l'estranger   534.634   767.493   1.155.624   5.262.357     69,7   46,3   10,2  
                            
Octubre 2015                       
     Total   668.301   1.027.566   1.627.026   8.685.869     65,0   41,1   7,7  
     Residents a Espanya   141.591   300.754   609.229   4.137.843     47,1   23,2   3,4  
     Residents a l'estranger   526.710   726.812   1.017.797   4.548.026     72,5   51,8   11,6  
                            
Novembre 2015                       
     Total   537.380   733.175   961.211   5.509.265     73,3   55,9   9,8  
     Residents a Espanya   129.654   226.752   386.764   3.055.877     57,2   33,5   4,2  
     Residents a l'estranger   407.726   506.423   574.447   2.453.388     80,5   71,0   16,6  
                            
Desembre 2015                       
     Total   455.906   645.741   933.787   5.318.037     70,6   48,8   8,6  
     Residents a Espanya   118.655   229.534   455.845   3.220.404     51,7   26,0   3,7  
     Residents a l'estranger   337.251   416.207   477.942   2.097.633     81,0   70,6   16,1  
                            
Any 2016                       
     Total   7.484.276   11.709.411   19.094.378   99.840.032     63,9   39,2   7,5  
     Residents a Espanya   1.567.798   3.387.609   7.439.167   49.543.245     46,3   21,1   3,2  
     Residents a l'estranger   5.916.478   8.321.802   11.655.211   50.296.787     71,1   50,8   11,8  
                            
Gener 2016                       
     Total   436.044   613.743   829.552   4.689.263     71,0   52,6   9,3  
     Residents a Espanya   118.814   218.697   379.367   2.618.022     54,3   31,3   4,5  
     Residents a l'estranger   317.230   395.046   450.185   2.071.241     80,3   70,5   15,3  
                            
Febrer 2016                       
     Total   492.177   712.090   986.260   5.561.906     69,1   49,9   8,8  
     Residents a Espanya   125.436   238.784   443.152   3.191.750     52,5   28,3   3,9  
     Residents a l'estranger   366.741   473.306   543.108   2.370.156     77,5   67,5   15,5  
                            
Març 2016                       
     Total   600.551   871.677   1.330.500   7.221.796     68,9   45,1   8,3  
     Residents a Espanya   142.574   289.100   624.785   4.110.169     49,3   22,8   3,5  
     Residents a l'estranger   457.977   582.577   705.715   3.111.627     78,6   64,9   14,7  
                            
Abril 2016                       
     Total   658.663   978.141   1.482.960   7.735.455     67,3   44,4   8,5  
     Residents a Espanya   138.791   292.223   542.786   3.755.761     47,5   25,6   3,7  
     Residents a l'estranger   519.872   685.918   940.174   3.979.694     75,8   55,3   13,1  
                            
Maig 2016                       
     Total   686.912   1.140.066   1.869.116   9.569.945     60,3   36,8   7,2  
     Residents a Espanya   145.640   323.510   668.899   4.197.064     45,0   21,8   3,5  
     Residents a l'estranger   541.272   816.556   1.200.217   5.372.881     66,3   45,1   10,1  
                            
Juny 2016                       
     Total   693.430   1.148.328   2.030.224   10.180.427     60,4   34,2   6,8  
     Residents a Espanya   126.114   305.344   779.106   4.723.090     41,3   16,2   2,7  
     Residents a l'estranger   567.316   842.984   1.251.118   5.457.337     67,3   45,3   10,4  
                            
Juliol 2016                       
     Total   755.492   1.287.518   2.402.994   11.605.320     58,7   31,4   6,5  
     Residents a Espanya   135.512   336.941   874.641   5.504.356     40,2   15,5   2,5  
     Residents a l'estranger   619.980   950.577   1.528.353   6.100.964     65,2   40,6   10,2  
                            
Agost 2016                       
     Total   708.636   1.228.791   2.438.860   12.187.504     57,7   29,1   5,8  
     Residents a Espanya   108.691   280.296   910.431   5.993.466     38,8   11,9   1,8  
     Residents a l'estranger   599.945   948.495   1.528.429   6.194.038     63,3   39,3   9,7  
                            
Setembre 2016                       
     Total   686.944   1.126.955   1.968.077   10.486.719     61,0   34,9   6,6  
     Residents a Espanya   119.572   290.878   698.637   4.672.782     41,1   17,1   2,6  
     Residents a l'estranger   567.372   836.077   1.269.440   5.813.937     67,9   44,7   9,8  
                            
Octubre 2016                       
     Total   682.727   1.096.199   1.730.997   9.274.924     62,3   39,4   7,4  
     Residents a Espanya   124.758   303.925   628.144   4.358.634     41,0   19,9   2,9  
     Residents a l'estranger   557.969   792.274   1.102.853   4.916.290     70,4   50,6   11,3  
                            
Novembre 2016                       
     Total   569.643   783.446   1.013.465   5.786.676     72,7   56,2   9,8  
     Residents a Espanya   147.682   257.688   413.129   3.186.298     57,3   35,7   4,6  
     Residents a l'estranger   421.961   525.758   600.336   2.600.378     80,3   70,3   16,2  
                            
Desembre 2016                       
     Total   513.057   722.457   1.011.373   5.540.097     71,0   50,7   9,3  
     Residents a Espanya   134.214   250.223   476.090   3.231.853     53,6   28,2   4,2  
     Residents a l'estranger   378.843   472.234   535.283   2.308.244     80,2   70,8   16,4  
                            
Any 2017                       
     Total   7.680.595   12.057.936   19.010.347   103.548.426     63,7   40,4   7,4  
     Residents a Espanya   1.552.438   3.371.746   7.115.118   50.257.681     46,0   21,8   3,1  
     Residents a l'estranger   6.128.157   8.686.190   11.895.229   53.290.745     70,6   51,5   11,5  
                            
Gener 2017                       
     Total   503.179   692.906   900.538   4.984.634     72,6   55,9   10,1  
     Residents a Espanya   130.007   229.810   378.975   2.655.015     56,6   34,3   4,9  
     Residents a l'estranger   373.172   463.096   521.563   2.329.619     80,6   71,5   16,0  
                            
Febrer 2017                       
     Total   529.010   749.671   1.023.682   5.689.624     70,6   51,7   9,3  
     Residents a Espanya   130.659   244.330   435.363   3.157.734     53,5   30,0   4,1  
     Residents a l'estranger   398.351   505.341   588.319   2.531.890     78,8   67,7   15,7  
                            
Març 2017                       
     Total   650.038   944.183   1.316.925   6.901.184     68,8   49,4   9,4  
     Residents a Espanya   151.358   301.635   546.659   3.692.240     50,2   27,7   4,1  
     Residents a l'estranger   498.680   642.548   770.266   3.208.944     77,6   64,7   15,5  
                            
Abril 2017                       
     Total   714.073   1.091.921   1.834.421   9.160.914     65,4   38,9   7,8  
     Residents a Espanya   131.186   306.602   718.269   4.652.450     42,8   18,3   2,8  
     Residents a l'estranger   582.887   785.319   1.116.152   4.508.464     74,2   52,2   12,9  
                            
Maig 2017                       
     Total   719.530   1.192.776   1.192.776   9.840.761     60,3   60,3   7,3  
     Residents a Espanya   118.021   299.709   299.709   4.171.327     39,4   39,4   2,8  
     Residents a l'estranger   601.509   893.067   893.067   5.669.434     67,4   67,4   10,6  
                            
Juny 2017                       
     Total   716.244   1.209.644   2.183.769   10.608.777     59,2   32,8   6,8  
     Residents a Espanya   133.034   320.808   822.914   4.765.151     41,5   16,2   2,8  
     Residents a l'estranger   583.210   888.836   1.360.855   5.843.626     65,6   42,9   10,0  
                            
Juliol 2017                       
     Total   773.958   1.309.731   2.449.952   11.810.376     59,1   31,6   6,6  
     Residents a Espanya   139.372   329.682   857.933   5.405.168     42,3   16,2   2,6  
     Residents a l'estranger   634.586   980.049   1.592.019   6.405.208     64,8   39,9   9,9  
                            
Agost 2017                       
     Total   693.580   1.200.487   2.427.222   12.301.182     57,8   28,6   5,6  
     Residents a Espanya   96.025   257.046   871.896   5.932.359     37,4   11,0   1,6  
     Residents a l'estranger   597.555   943.441   1.555.326   6.368.823     63,3   38,4   9,4  
                            
Setembre 2017                       
     Total   691.913   1.158.734   2.051.933   10.926.096     59,7   33,7   6,3  
     Residents a Espanya   117.632   282.568   706.905   4.745.234     41,6   16,6   2,5  
     Residents a l'estranger   574.281   876.166   1.345.028   6.180.862     65,5   42,7   9,3  
                            
Octubre 2017                       
     Total   656.230   1.046.997   1.654.340   9.461.838     62,7   39,7   6,9  
     Residents a Espanya   126.154   289.099   591.245   4.296.732     43,6   21,3   2,9  
     Residents a l'estranger   530.076   757.898   1.063.095   5.165.106     69,9   49,9   10,3  
                            
Novembre 2017                       
     Total   539.296   770.039   1.006.208   6.070.979     70,0   53,6   8,9  
     Residents a Espanya   142.681   260.204   418.828   3.322.024     54,8   34,1   4,3  
     Residents a l'estranger   396.615   509.835   587.380   2.748.955     77,8   67,5   14,4  
                            
Desembre 2017                       
     Total   493.544   690.847   968.581   5.792.061     71,4   51,0   8,5  
     Residents a Espanya   136.309   250.253   466.422   3.462.247     54,5   29,2   3,9  
     Residents a l'estranger   357.235   440.594   502.159   2.329.814     81,1   71,1   15,3  
                            
Any 2018                       
     Total   2.412.407   3.458.962   5.028.540   26.982.963     69,7   48,0   8,9  
     Residents a Espanya   535.132   1.044.534   2.029.641   14.224.249     51,2   26,4   3,8  
     Residents a l'estranger   1.877.275   2.414.428   2.998.899   12.758.714     77,8   62,6   14,7  
                            
Gener 2018                       
     Total   509.905   711.722   937.693   5.132.177     71,6   54,4   9,9  
     Residents a Espanya   127.075   232.175   386.311   2.731.728     54,7   32,9   4,7  
     Residents a l'estranger   382.830   479.547   551.382   2.400.449     79,8   69,4   15,9  
                            
Febrer 2018                       
     Total   541.185   767.294   1.027.361   5.820.814     70,5   52,7   9,3  
     Residents a Espanya   134.666   251.758   431.276   3.211.086     53,5   31,2   4,2  
     Residents a l'estranger   406.519   515.536   596.085   2.609.728     78,9   68,2   15,6  
                            
Març 2018                       
     Total   655.555   937.366   1.407.856   7.521.176     69,9   46,6   8,7  
     Residents a Espanya   132.989   276.096   592.443   4.127.149     48,2   22,4   3,2  
     Residents a l'estranger   522.566   661.270   815.413   3.394.027     79,0   64,1   15,4  
                            
Abril 2018                       
     Total   705.762   1.042.580   1.655.630   8.508.796     67,7   42,6   8,3  
     Residents a Espanya   140.402   284.505   619.611   4.154.286     49,3   22,7   3,4  
     Residents a l'estranger   565.360   758.075   1.036.019   4.354.510     74,6   54,6   13,0  
 
Nota: La EOH no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.
Dades provisionals a partir de 05 2017
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Encuesta de ocupación hotelera. INE