2. Dades evolutives de Barcelona i àmbits. Demanda
2. Evolució nombre de viatgers. 2005-2018
                      
Pes de Barcelona
             Barcelona   Província  
Barcelona  
Catalunya   Espanya     Província  
Barcelona  
Catalunya   Espanya  
                            
Any 2005                       
     Total   4.208.364   6.503.538   12.146.096   70.629.025     64,7   34,6   6,0  
     Residents a Espanya   1.290.666   2.428.078   5.530.869   41.600.338     53,2   23,3   3,1  
     Residents a l'estranger   2.917.698   4.075.463   6.615.229   29.028.685     71,6   44,1   10,1  
                            
Any 2006                       
     Total   5.205.160   7.772.844   14.252.875   81.855.900     67,0   36,5   6,4  
     Residents a Espanya   1.565.043   2.783.963   6.312.831   47.444.140     56,2   24,8   3,3  
     Residents a l'estranger   3.640.117   4.988.882   7.940.045   34.411.762     73,0   45,8   10,6  
                            
Any 2007                       
     Total   5.529.372   8.129.806   14.425.235   84.423.433     68,0   38,3   6,5  
     Residents a Espanya   1.605.198   2.875.430   6.235.572   48.640.688     55,8   25,7   3,3  
     Residents a l'estranger   3.924.174   5.254.376   8.189.663   35.782.745     74,7   47,9   11,0  
                            
Any 2008                       
     Total   5.606.684   8.345.420   14.411.824   82.396.930     67,2   38,9   6,8  
     Residents a Espanya   1.636.207   2.969.890   6.116.736   47.202.403     55,1   26,7   3,5  
     Residents a l'estranger   3.970.477   5.375.530   8.295.088   35.194.527     73,9   47,9   11,3  
                            
Any 2009                       
     Total   5.515.699   8.283.296   14.036.507   77.640.072     66,6   39,3   7,1  
     Residents a Espanya   1.713.192   3.078.089   6.238.702   45.324.897     55,7   27,5   3,8  
     Residents a l'estranger   3.802.507   5.205.207   7.797.805   32.315.175     73,1   48,8   11,8  
                            
Any 2010                       
     Total   6.422.209   9.473.981   15.779.716   82.160.955     67,8   40,7   7,8  
     Residents a Espanya   1.776.746   3.271.282   6.742.379   46.348.207     54,3   26,4   3,8  
     Residents a l'estranger   4.645.463   6.202.699   9.037.337   35.812.748     74,9   51,4   13,0  
                            
Any 2011                       
     Total   6.919.991   10.041.742   16.517.144   85.394.352     68,9   41,9   8,1  
     Residents a Espanya   1.636.740   3.068.878   6.548.249   45.709.061     53,3   25,0   3,6  
     Residents a l'estranger   5.283.251   6.972.864   9.968.895   39.685.291     75,8   53,0   13,3  
                            
Any 2012                       
     Total   6.648.147   9.925.302   16.308.626   83.182.531     67,0   40,8   8,0  
     Residents a Espanya   1.449.042   2.904.675   6.258.158   43.047.778     49,9   23,2   3,4  
     Residents a l'estranger   5.199.106   7.020.627   10.050.468   40.134.753     74,1   51,7   13,0  
                            
Gener 2012                       
     Total   374.555   512.479   696.579   4.036.461     73,1   53,8   9,3  
     Residents a Espanya   123.750   210.904   351.481   2.396.200     58,7   35,2   5,2  
     Residents a l'estranger   250.805   301.575   345.098   1.640.261     83,2   72,7   15,3  
                            
Febrer 2012                       
     Total   445.675   604.835   841.535   4.778.695     73,7   53,0   9,3  
     Residents a Espanya   127.827   220.492   392.197   2.904.405     58,0   32,6   4,4  
     Residents a l'estranger   317.848   384.343   449.338   1.874.290     82,7   70,7   17,0  
                            
Març 2012                       
     Total   568.065   774.715   1.090.900   5.796.040     73,3   52,1   9,8  
     Residents a Espanya   146.219   266.512   487.438   3.338.506     54,9   30,0   4,4  
     Residents a l'estranger   421.847   508.203   603.462   2.457.534     83,0   69,9   17,2  
                            
Abril 2012                       
     Total   617.808   883.272   1.455.016   7.129.449     69,9   42,5   8,7  
     Residents a Espanya   118.250   245.693   580.053   3.886.422     48,1   20,4   3,0  
     Residents a l'estranger   499.558   637.579   874.963   3.243.027     78,4   57,1   15,4  
                            
Maig 2012                       
     Total   607.853   938.972   1.562.349   7.765.197     64,7   38,9   7,8  
     Residents a Espanya   121.273   260.493   557.783   3.629.300     46,6   21,7   3,3  
     Residents a l'estranger   486.580   678.479   1.004.566   4.135.897     71,7   48,4   11,8  
                            
Juny 2012                       
     Total   610.441   984.224   1.732.295   8.604.285     62,0   35,2   7,1  
     Residents a Espanya   119.428   267.819   632.737   4.162.012     44,6   18,9   2,9  
     Residents a l'estranger   491.013   716.405   1.099.558   4.442.273     68,5   44,7   11,1  
                            
Juliol 2012                       
     Total   707.996   1.127.164   2.058.413   9.681.279     62,8   34,4   7,3  
     Residents a Espanya   132.493   274.840   679.418   4.576.389     48,2   19,5   2,9  
     Residents a l'estranger   575.503   852.324   1.378.995   5.104.890     67,5   41,7   11,3  
                            
Agost 2012                       
     Total   640.651   1.058.328   2.130.906   10.266.775     60,5   30,1   6,2  
     Residents a Espanya   98.315   242.070   757.502   5.221.688     40,6   13,0   1,9  
     Residents a l'estranger   542.336   816.258   1.373.404   5.045.087     66,4   39,5   10,7  
                            
Setembre 2012                       
     Total   614.174   976.451   1.734.380   8.760.937     62,9   35,4   7,0  
     Residents a Espanya   111.237   238.815   565.215   4.022.832     46,6   19,7   2,8  
     Residents a l'estranger   502.938   737.636   1.169.165   4.738.105     68,2   43,0   10,6  
                            
Octubre 2012                       
     Total   615.517   911.202   1.368.458   7.261.458     67,6   45,0   8,5  
     Residents a Espanya   121.257   259.938   505.454   3.548.102     46,6   24,0   3,4  
     Residents a l'estranger   494.260   651.264   863.004   3.713.356     75,9   57,3   13,3  
                            
Novembre 2012                       
     Total   468.667   634.674   868.259   4.769.240     73,8   54,0   9,8  
     Residents a Espanya   118.785   217.030   360.762   2.720.771     54,7   32,9   4,4  
     Residents a l'estranger   349.882   417.644   507.497   2.048.469     83,8   68,9   17,1  
                            
Desembre 2012                       
     Total   376.745   518.986   769.536   4.332.715     72,6   49,0   8,7  
     Residents a Espanya   110.209   200.069   388.118   2.641.151     55,1   28,4   4,2  
     Residents a l'estranger   266.536   318.917   381.418   1.691.564     83,6   69,9   15,8  
                            
Any 2013                       
     Total   6.609.919   9.903.906   16.240.148   83.829.573     66,7   40,7   7,9  
     Residents a Espanya   1.324.623   2.725.298   5.941.235   42.536.882     48,6   22,3   3,1  
     Residents a l'estranger   5.285.295   7.178.608   10.298.913   41.292.691     73,6   51,3   12,8  
                            
Gener 2013                       
     Total   353.218   485.356   639.711   3.718.199     72,8   55,2   9,5  
     Residents a Espanya   102.367   184.181   300.218   2.111.103     55,6   34,1   4,8  
     Residents a l'estranger   250.851   301.175   339.493   1.607.096     83,3   73,9   15,6  
                            
Febrer 2013                       
     Total   405.850   560.434   762.683   4.349.766     72,4   53,2   9,3  
     Residents a Espanya   103.278   190.683   336.805   2.535.554     54,2   30,7   4,1  
     Residents a l'estranger   302.571   369.751   425.878   1.814.212     81,8   71,0   16,7  
                            
Març 2013                       
     Total   515.734   733.803   1.147.459   6.177.643     70,3   44,9   8,3  
     Residents a Espanya   123.137   243.383   536.110   3.594.050     50,6   23,0   3,4  
     Residents a l'estranger   392.597   490.420   611.349   2.583.593     80,1   64,2   15,2  
                            
Abril 2013                       
     Total   576.576   799.034   1.225.056   6.282.260     72,2   47,1   9,2  
     Residents a Espanya   114.005   216.314   408.764   3.112.438     52,7   27,9   3,7  
     Residents a l'estranger   462.571   582.720   816.292   3.169.822     79,4   56,7   14,6  
                            
Maig 2013                       
     Total   617.997   966.950   1.613.948   8.124.493     63,9   38,3   7,6  
     Residents a Espanya   111.614   252.206   522.822   3.673.598     44,3   21,3   3,0  
     Residents a l'estranger   506.383   714.744   1.091.126   4.450.895     70,8   46,4   11,4  
                            
Juny 2013                       
     Total   609.275   987.351   1.764.827   8.713.947     61,7   34,5   7,0  
     Residents a Espanya   116.145   266.046   628.528   4.115.889     43,7   18,5   2,8  
     Residents a l'estranger   493.130   721.305   1.136.299   4.598.058     68,4   43,4   10,7  
                            
Juliol 2013                       
     Total   662.815   1.087.564   1.987.686   9.621.527     60,9   33,3   6,9  
     Residents a Espanya   108.607   248.175   631.094   4.594.579     43,8   17,2   2,4  
     Residents a l'estranger   554.207   839.389   1.356.592   5.026.948     66,0   40,9   11,0  
                            
Agost 2013                       
     Total   672.903   1.102.328   2.203.440   10.733.467     61,0   30,5   6,3  
     Residents a Espanya   91.721   230.864   761.423   5.443.487     39,7   12,0   1,7  
     Residents a l'estranger   581.182   871.464   1.442.017   5.289.980     66,7   40,3   11,0  
                            
Setembre 2013                       
     Total   602.943   951.710   1.689.782   8.869.420     63,4   35,7   6,8  
     Residents a Espanya   99.023   218.302   523.979   4.048.296     45,4   18,9   2,4  
     Residents a l'estranger   503.921   733.408   1.165.803   4.821.124     68,7   43,2   10,5  
                            
Octubre 2013                       
     Total   661.811   960.894   1.442.405   7.474.296     68,9   45,9   8,9  
     Residents a Espanya   113.711   230.530   476.915   3.525.006     49,3   23,8   3,2  
     Residents a l'estranger   548.100   730.364   965.490   3.949.290     75,0   56,8   13,9  
                            
Novembre 2013                       
     Total   494.021   670.908   907.758   5.107.178     73,6   54,4   9,7  
     Residents a Espanya   125.550   229.300   391.982   2.957.459     54,8   32,0   4,2  
     Residents a l'estranger   368.471   441.608   515.776   2.149.719     83,4   71,4   17,1  
                            
Desembre 2013                       
     Total   436.776   597.574   855.393   4.657.377     73,1   51,1   9,4  
     Residents a Espanya   115.465   215.314   422.595   2.825.423     53,6   27,3   4,1  
     Residents a l'estranger   321.311   382.260   432.798   1.831.954     84,1   74,2   17,5  
                            
Any 2014                       
     Total   6.697.027   10.371.550   16.754.341   87.599.030     64,6   40,0   7,6  
     Residents a Espanya   1.375.990   2.950.038   6.374.715   44.535.268     46,6   21,6   3,1  
     Residents a l'estranger   5.321.036   7.421.512   10.379.626   43.063.762     71,7   51,3   12,4  
                            
Gener 2014                       
     Total   373.191   506.473   688.300   3.934.347     73,7   54,2   9,5  
     Residents a Espanya   101.028   175.608   312.828   2.176.853     57,5   32,3   4,6  
     Residents a l'estranger   272.163   330.865   375.472   1.757.494     82,3   72,5   15,5  
                            
Febrer 2014                       
     Total   412.529   575.063   801.045   4.630.713     71,7   51,5   8,9  
     Residents a Espanya   102.867   194.908   366.020   2.717.038     52,8   28,1   3,8  
     Residents a l'estranger   309.663   380.155   435.025   1.913.675     81,5   71,2   16,2  
                            
Març 2014                       
     Total   541.501   763.807   1.061.853   5.714.083     70,9   51,0   9,5  
     Residents a Espanya   127.177   244.627   453.938   3.158.532     52,0   28,0   4,0  
     Residents a l'estranger   414.324   519.180   607.915   2.555.551     79,8   68,2   16,2  
                            
Abril 2014                       
     Total   568.316   856.596   1.381.705   7.256.172     66,3   41,1   7,8  
     Residents a Espanya   107.192   238.027   563.211   3.815.773     45,0   19,0   2,8  
     Residents a l'estranger   461.124   618.569   818.494   3.440.399     74,5   56,3   13,4  
                            
Maig 2014                       
     Total   634.447   1.004.480   1.645.697   8.494.327     63,2   38,6   7,5  
     Residents a Espanya   111.272   261.785   546.575   3.881.833     42,5   20,4   2,9  
     Residents a l'estranger   523.174   742.695   1.099.122   4.612.494     70,4   47,6   11,3  
                            
Juny 2014                       
     Total   628.390   1.043.248   1.835.615   9.014.214     60,2   34,2   7,0  
     Residents a Espanya   114.347   271.373   665.876   4.247.765     42,1   17,2   2,7  
     Residents a l'estranger   514.042   771.875   1.169.739   4.766.449     66,6   43,9   10,8  
                            
Juliol 2014                       
     Total   668.984   1.146.507   2.018.090   9.879.878     58,3   33,1   6,8  
     Residents a Espanya   123.690   308.306   707.744   4.785.314     40,1   17,5   2,6  
     Residents a l'estranger   545.293   838.201   1.310.346   5.094.564     65,1   41,6   10,7  
                            
Agost 2014                       
     Total   662.894   1.166.139   2.281.473   11.249.853     56,8   29,1   5,9  
     Residents a Espanya   94.742   259.469   793.536   5.686.086     36,5   11,9   1,7  
     Residents a l'estranger   568.152   906.670   1.487.937   5.563.767     62,7   38,2   10,2  
                            
Setembre 2014                       
     Total   623.036   996.724   1.730.514   9.320.009     62,5   36,0   6,7  
     Residents a Espanya   115.220   256.507   586.540   4.248.164     44,9   19,6   2,7  
     Residents a l'estranger   507.816   740.217   1.143.974   5.071.845     68,6   44,4   10,0  
                            
Octubre 2014                       
     Total   638.504   995.978   1.490.199   7.990.105     64,1   42,8   8,0  
     Residents a Espanya   116.063   258.125   515.105   3.797.177     45,0   22,5   3,1  
     Residents a l'estranger   522.441   737.853   975.094   4.192.928     70,8   53,6   12,5  
                            
Novembre 2014                       
     Total   477.366   664.375   886.164   5.120.445     71,9   53,9   9,3  
     Residents a Espanya   124.603   232.402   393.861   2.948.663     53,6   31,6   4,2  
     Residents a l'estranger   352.763   431.973   492.303   2.171.782     81,7   71,7   16,2  
                            
Desembre 2014                       
     Total   467.871   652.160   933.686   4.994.884     71,7   50,1   9,4  
     Residents a Espanya   137.788   248.901   469.481   3.072.070     55,4   29,3   4,5  
     Residents a l'estranger   330.083   403.259   464.205   1.922.814     81,9   71,1   17,2  
                            
Any 2015                       
     Total   7.093.372   10.740.613   17.640.117   93.081.001     66,0   40,2   7,6  
     Residents a Espanya   1.440.546   3.035.893   6.889.488   47.427.184     47,5   20,9   3,0  
     Residents a l'estranger   5.652.826   7.704.720   10.750.629   45.653.817     73,4   52,6   12,4  
                            
Gener 2015                       
     Total   393.841   544.530   742.388   4.236.616     72,3   53,1   9,3  
     Residents a Espanya   114.107   198.093   350.249   2.391.563     57,6   32,6   4,8  
     Residents a l'estranger   279.734   346.437   392.139   1.845.053     80,7   71,3   15,2  
                            
Febrer 2015                       
     Total   438.469   614.213   865.347   4.921.140     71,4   50,7   8,9  
     Residents a Espanya   114.195   212.484   400.799   2.879.648     53,7   28,5   4,0  
     Residents a l'estranger   324.274   401.729   464.548   2.041.492     80,7   69,8   15,9  
                            
Març 2015                       
     Total   542.595   775.536   1.098.556   6.136.261     70,0   49,4   8,8  
     Residents a Espanya   120.383   249.903   482.861   3.484.593     48,2   24,9   3,5  
     Residents a l'estranger   422.213   525.633   615.695   2.651.668     80,3   68,6   15,9  
                            
Abril 2015                       
     Total   636.779   923.933   1.474.348   7.637.074     68,9   43,2   8,3  
     Residents a Espanya   116.804   251.362   558.453   4.020.034     46,5   20,9   2,9  
     Residents a l'estranger   519.975   672.571   915.895   3.617.040     77,3   56,8   14,4  
                            
Maig 2015                       
     Total   694.061   1.098.356   1.818.539   9.086.178     63,2   38,2   7,6  
     Residents a Espanya   135.012   304.664   647.879   4.105.961     44,3   20,8   3,3  
     Residents a l'estranger   559.049   793.692   1.170.660   4.980.217     70,4   47,8   11,2  
                            
Juny 2015                       
     Total   668.810   1.060.043   1.841.798   9.434.356     63,1   36,3   7,1  
     Residents a Espanya   120.515   279.444   708.503   4.545.729     43,1   17,0   2,7  
     Residents a l'estranger   548.296   780.599   1.133.295   4.888.627     70,2   48,4   11,2  
                            
Juliol 2015                       
     Total   695.605   1.112.625   2.112.232   10.595.557     62,5   32,9   6,6  
     Residents a Espanya   124.002   282.624   772.132   5.152.686     43,9   16,1   2,4  
     Residents a l'estranger   571.603   830.001   1.340.100   5.442.871     68,9   42,7   10,5  
                            
Agost 2015                       
     Total   714.029   1.187.683   2.373.017   11.772.679     60,1   30,1   6,1  
     Residents a Espanya   103.102   253.873   883.942   5.939.499     40,6   11,7   1,7  
     Residents a l'estranger   610.928   933.810   1.489.075   5.833.180     65,4   41,0   10,5  
                            
Setembre 2015                       
     Total   646.963   1.016.610   1.790.776   9.722.297     63,6   36,1   6,7  
     Residents a Espanya   111.559   256.342   645.172   4.487.814     43,5   17,3   2,5  
     Residents a l'estranger   535.404   760.268   1.145.604   5.234.483     70,4   46,7   10,2  
                            
Octubre 2015                       
     Total   666.202   1.023.830   1.628.864   8.700.286     65,1   40,9   7,7  
     Residents a Espanya   137.149   292.978   602.713   4.137.612     46,8   22,8   3,3  
     Residents a l'estranger   529.053   730.852   1.026.151   4.562.674     72,4   51,6   11,6  
                            
Novembre 2015                       
     Total   539.197   741.141   963.111   5.530.654     72,8   56,0   9,7  
     Residents a Espanya   124.314   224.268   379.952   3.061.499     55,4   32,7   4,1  
     Residents a l'estranger   414.882   516.873   583.159   2.469.155     80,3   71,1   16,8  
                            
Desembre 2015                       
     Total   456.820   642.113   931.141   5.307.903     71,1   49,1   8,6  
     Residents a Espanya   119.403   229.858   456.833   3.220.546     51,9   26,1   3,7  
     Residents a l'estranger   337.416   412.255   474.308   2.087.357     81,8   71,1   16,2  
                            
Any 2016                       
     Total   7.484.276   11.709.411   19.094.378   99.840.032     63,9   39,2   7,5  
     Residents a Espanya   1.567.798   3.387.609   7.439.167   49.543.245     46,3   21,1   3,2  
     Residents a l'estranger   5.916.478   8.321.802   11.655.211   50.296.787     71,1   50,8   11,8  
                            
Gener 2016                       
     Total   436.044   613.743   829.552   4.689.263     71,0   52,6   9,3  
     Residents a Espanya   118.814   218.697   379.367   2.618.022     54,3   31,3   4,5  
     Residents a l'estranger   317.230   395.046   450.185   2.071.241     80,3   70,5   15,3  
                            
Febrer 2016                       
     Total   492.177   712.090   986.260   5.561.906     69,1   49,9   8,8  
     Residents a Espanya   125.436   238.784   443.152   3.191.750     52,5   28,3   3,9  
     Residents a l'estranger   366.741   473.306   543.108   2.370.156     77,5   67,5   15,5  
                            
Març 2016                       
     Total   600.551   871.677   1.330.500   7.221.796     68,9   45,1   8,3  
     Residents a Espanya   142.574   289.100   624.785   4.110.169     49,3   22,8   3,5  
     Residents a l'estranger   457.977   582.577   705.715   3.111.627     78,6   64,9   14,7  
                            
Abril 2016                       
     Total   658.663   978.141   1.482.960   7.735.455     67,3   44,4   8,5  
     Residents a Espanya   138.791   292.223   542.786   3.755.761     47,5   25,6   3,7  
     Residents a l'estranger   519.872   685.918   940.174   3.979.694     75,8   55,3   13,1  
                            
Maig 2016                       
     Total   686.912   1.140.066   1.869.116   9.569.945     60,3   36,8   7,2  
     Residents a Espanya   145.640   323.510   668.899   4.197.064     45,0   21,8   3,5  
     Residents a l'estranger   541.272   816.556   1.200.217   5.372.881     66,3   45,1   10,1  
                            
Juny 2016                       
     Total   693.430   1.148.328   2.030.224   10.180.427     60,4   34,2   6,8  
     Residents a Espanya   126.114   305.344   779.106   4.723.090     41,3   16,2   2,7  
     Residents a l'estranger   567.316   842.984   1.251.118   5.457.337     67,3   45,3   10,4  
                            
Juliol 2016                       
     Total   755.492   1.287.518   2.402.994   11.605.320     58,7   31,4   6,5  
     Residents a Espanya   135.512   336.941   874.641   5.504.356     40,2   15,5   2,5  
     Residents a l'estranger   619.980   950.577   1.528.353   6.100.964     65,2   40,6   10,2  
                            
Agost 2016                       
     Total   708.636   1.228.791   2.438.860   12.187.504     57,7   29,1   5,8  
     Residents a Espanya   108.691   280.296   910.431   5.993.466     38,8   11,9   1,8  
     Residents a l'estranger   599.945   948.495   1.528.429   6.194.038     63,3   39,3   9,7  
                            
Setembre 2016                       
     Total   686.944   1.126.955   1.968.077   10.486.719     61,0   34,9   6,6  
     Residents a Espanya   119.572   290.878   698.637   4.672.782     41,1   17,1   2,6  
     Residents a l'estranger   567.372   836.077   1.269.440   5.813.937     67,9   44,7   9,8  
                            
Octubre 2016                       
     Total   682.727   1.096.199   1.730.997   9.274.924     62,3   39,4   7,4  
     Residents a Espanya   124.758   303.925   628.144   4.358.634     41,0   19,9   2,9  
     Residents a l'estranger   557.969   792.274   1.102.853   4.916.290     70,4   50,6   11,3  
                            
Novembre 2016                       
     Total   569.643   783.446   1.013.465   5.786.676     72,7   56,2   9,8  
     Residents a Espanya   147.682   257.688   413.129   3.186.298     57,3   35,7   4,6  
     Residents a l'estranger   421.961   525.758   600.336   2.600.378     80,3   70,3   16,2  
                            
Desembre 2016                       
     Total   513.057   722.457   1.011.373   5.540.097     71,0   50,7   9,3  
     Residents a Espanya   134.214   250.223   476.090   3.231.853     53,6   28,2   4,2  
     Residents a l'estranger   378.843   472.234   535.283   2.308.244     80,2   70,8   16,4  
                            
Any 2017                       
     Total   7.686.693   12.066.776   19.014.922   103.496.999     63,7   40,4   7,4  
     Residents a Espanya   1.553.605   3.376.839   7.118.157   50.227.659     46,0   21,8   3,1  
     Residents a l'estranger   6.133.088   8.689.937   11.896.765   53.269.340     70,6   51,6   11,5  
                            
Gener 2017                       
     Total   503.154   698.478   904.704   4.963.138     72,0   55,6   10,1  
     Residents a Espanya   128.721   233.681   381.394   2.640.739     55,1   33,8   4,9  
     Residents a l'estranger   374.433   464.797   523.310   2.322.399     80,6   71,6   16,1  
                            
Febrer 2017                       
     Total   534.036   752.939   1.024.091   5.659.693     70,9   52,1   9,4  
     Residents a Espanya   133.246   245.552   435.983   3.141.988     54,3   30,6   4,2  
     Residents a l'estranger   400.790   507.387   588.108   2.517.705     79,0   68,1   15,9  
                            
Març 2017                       
     Total   652.052   944.183   1.316.925   6.901.184     69,1   49,5   9,4  
     Residents a Espanya   151.820   301.635   546.659   3.692.240     50,3   27,8   4,1  
     Residents a l'estranger   500.232   642.548   770.266   3.208.944     77,9   64,9   15,6  
                            
Abril 2017                       
     Total   713.156   1.091.921   1.834.421   9.160.914     65,3   38,9   7,8  
     Residents a Espanya   130.590   306.602   718.269   4.652.450     42,6   18,2   2,8  
     Residents a l'estranger   582.566   785.319   1.116.152   4.508.464     74,2   52,2   12,9  
                            
Maig 2017                       
     Total   719.530   1.192.776   1.192.776   9.840.761     60,3   60,3   7,3  
     Residents a Espanya   118.021   299.709   299.709   4.171.327     39,4   39,4   2,8  
     Residents a l'estranger   601.509   893.067   893.067   5.669.434     67,4   67,4   10,6  
                            
Juny 2017                       
     Total   716.244   1.209.644   2.183.769   10.608.777     59,2   32,8   6,8  
     Residents a Espanya   133.034   320.808   822.914   4.765.151     41,5   16,2   2,8  
     Residents a l'estranger   583.210   888.836   1.360.855   5.843.626     65,6   42,9   10,0  
                            
Juliol 2017                       
     Total   773.958   1.309.731   2.449.952   11.810.376     59,1   31,6   6,6  
     Residents a Espanya   139.372   329.682   857.933   5.405.168     42,3   16,2   2,6  
     Residents a l'estranger   634.586   980.049   1.592.019   6.405.208     64,8   39,9   9,9  
                            
Agost 2017                       
     Total   693.580   1.200.487   2.427.222   12.301.182     57,8   28,6   5,6  
     Residents a Espanya   96.025   257.046   871.896   5.932.359     37,4   11,0   1,6  
     Residents a l'estranger   597.555   943.441   1.555.326   6.368.823     63,3   38,4   9,4  
                            
Setembre 2017                       
     Total   691.913   1.158.734   2.051.933   10.926.096     59,7   33,7   6,3  
     Residents a Espanya   117.632   282.568   706.905   4.745.234     41,6   16,6   2,5  
     Residents a l'estranger   574.281   876.166   1.345.028   6.180.862     65,5   42,7   9,3  
                            
Octubre 2017                       
     Total   656.230   1.046.997   1.654.340   9.461.838     62,7   39,7   6,9  
     Residents a Espanya   126.154   289.099   591.245   4.296.732     43,6   21,3   2,9  
     Residents a l'estranger   530.076   757.898   1.063.095   5.165.106     69,9   49,9   10,3  
                            
Novembre 2017                       
     Total   539.296   770.039   1.006.208   6.070.979     70,0   53,6   8,9  
     Residents a Espanya   142.681   260.204   418.828   3.322.024     54,8   34,1   4,3  
     Residents a l'estranger   396.615   509.835   587.380   2.748.955     77,8   67,5   14,4  
                            
Desembre 2017                       
     Total   493.544   690.847   968.581   5.792.061     71,4   51,0   8,5  
     Residents a Espanya   136.309   250.253   466.422   3.462.247     54,5   29,2   3,9  
     Residents a l'estranger   357.235   440.594   502.159   2.329.814     81,1   71,1   15,3  
                            
Any 2018                       
     Total   509.905   711.722   937.693   5.132.177     71,6   54,4   9,9  
     Residents a Espanya   127.075   232.175   386.311   2.731.728     54,7   32,9   4,7  
     Residents a l'estranger   382.830   479.547   551.382   2.400.449     79,8   69,4   15,9  
                            
Gener 2018                       
     Total   509.905   711.722   937.693   5.132.177     71,6   54,4   9,9  
     Residents a Espanya   127.075   232.175   386.311   2.731.728     54,7   32,9   4,7  
     Residents a l'estranger   382.830   479.547   551.382   2.400.449     79,8   69,4   15,9  
 
Nota: La EOH no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.
Des de 2008, dades provisionals
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona
Font: Encuesta de ocupación hotelera. INE