1. Dades evolutives de Barcelona i àmbits. Oferta
2. Evolució nombre d'establiments oberts estimats. 2005-2017
                      
Pes de Barcelona
 
Taxa de variació interanual
             Barcelona   Província  
Barcelona  
Catalunya   Espanya     Província  
Barcelona  
Catalunya   Espanya     Barcelona   Província  
Barcelona  
Catalunya   Espanya  
                                      
Any 2005                                 
     Gener   -   704   1.479   11.793     -   -   -     -   -   -   -  
     Febrer   -   746   1.565   12.453     -   -   -     -   -   -   -  
     Març   -   743   1.682   13.194     -   -   -     -   -   -   -  
     Abril   -   806   1.876   13.845     -   -   -     -   -   -   -  
     Maig   -   872   2.029   14.700     -   -   -     -   -   -   -  
     Juny   -   916   2.218   15.304     -   -   -     -   -   -   -  
     Juliol   -   934   2.387   15.929     -   -   -     -   -   -   -  
     Agost   -   938   2.388   15.821     -   -   -     -   -   -   -  
     Setembre   -   909   2.229   15.380     -   -   -     -   -   -   -  
     Octubre   -   835   1.841   14.287     -   -   -     -   -   -   -  
     Novembre   -   779   1.554   12.771     -   -   -     -   -   -   -  
     Desembre   -   775   1.612   12.415     -   -   -     -   -   -   -  
                                      
Any 2006                                 
     Gener   415   720   1.466   11.925     57,6   28,3   3,5     -   2,3   -0,9   1,1  
     Febrer   418   764   1.586   12.506     54,7   26,4   3,3     -   2,4   1,3   0,4  
     Març   427   794   1.704   13.123     53,8   25,1   3,3     -   6,9   1,3   -0,5  
     Abril   439   846   1.951   14.127     51,9   22,5   3,1     -   5,0   4,0   2,0  
     Maig   433   901   2.067   14.881     48,1   20,9   2,9     -   3,3   1,9   1,2  
     Juny   429   912   2.195   15.368     47,0   19,5   2,8     -   -0,4   -1,0   0,4  
     Juliol   433   937   2.350   16.005     46,2   18,4   2,7     -   0,3   -1,6   0,5  
     Agost   421   907   2.343   15.924     46,4   18,0   2,6     -   -3,3   -1,9   0,7  
     Setembre   442   922   2.187   15.414     47,9   20,2   2,9     -   1,4   -1,9   0,2  
     Octubre   434   849   1.851   14.253     51,1   23,4   3,0     -   1,7   0,5   -0,2  
     Novembre   415   758   1.510   12.780     54,7   27,5   3,2     -   -2,7   -2,8   0,1  
     Desembre   427   761   1.561   12.361     56,1   27,4   3,5     -   -1,8   -3,2   -0,4  
                                      
Any 2007                                 
     Gener   408   703   1.457   11.956     58,0   28,0   3,4     -1,7   -2,4   -0,6   0,3  
     Febrer   413   742   1.605   12.564     55,7   25,7   3,3     -1,2   -2,9   1,2   0,5  
     Març   411   755   1.670   13.170     54,4   24,6   3,1     -3,7   -4,9   -2,0   0,4  
     Abril   414   797   1.916   14.361     51,9   21,6   2,9     -5,7   -5,8   -1,8   1,7  
     Maig   419   844   2.006   15.008     49,6   20,9   2,8     -3,2   -6,3   -3,0   0,9  
     Juny   413   869   2.114   15.472     47,5   19,5   2,7     -3,7   -4,7   -3,7   0,7  
     Juliol   435   911   2.315   16.161     47,7   18,8   2,7     0,5   -2,8   -1,5   1,0  
     Agost   423   892   2.342   16.125     47,4   18,1   2,6     0,5   -1,7   0,0   1,3  
     Setembre   427   887   2.202   15.669     48,1   19,4   2,7     -3,4   -3,8   0,7   1,7  
     Octubre   420   831   1.880   14.564     50,5   22,3   2,9     -3,2   -2,1   1,6   2,2  
     Novembre   418   754   1.554   13.011     55,4   26,9   3,2     0,7   -0,5   2,9   1,8  
     Desembre   416   738   1.584   12.679     56,4   26,3   3,3     -2,6   -3,0   1,5   2,6  
                                      
Any 2008                                 
     Gener   444   781   1.548   12.436     56,9   28,7   3,6     8,8   11,1   6,2   4,0  
     Febrer   444   814   1.652   13.125     54,5   26,9   3,4     7,5   9,7   2,9   4,5  
     Març   439   826   1.858   14.089     53,1   23,6   3,1     6,8   9,4   11,3   7,0  
     Abril   441   858   1.970   14.654     51,4   22,4   3,0     6,5   7,7   2,8   2,0  
     Maig   437   903   2.086   14.462     48,4   20,9   3,0     4,3   7,0   4,0   -3,6  
     Juny   446   947   2.238   16.006     47,1   19,9   2,8     8,0   9,0   5,9   3,5  
     Juliol   438   949   2.365   16.599     46,2   18,5   2,6     0,7   4,2   2,2   2,7  
     Agost   436   945   2.408   16.461     46,1   18,1   2,6     3,1   5,9   2,8   2,1  
     Setembre   437   939   2.273   16.088     46,5   19,2   2,7     2,3   5,9   3,2   2,7  
     Octubre   448   895   1.952   14.941     50,1   23,0   3,0     6,7   7,7   3,8   2,6  
     Novembre   444   816   1.660   13.414     54,4   26,7   3,3     6,2   8,2   6,8   3,1  
     Desembre   435   766   1.633   12.937     56,8   26,6   3,4     4,6   3,8   3,1   2,0  
                                      
Any 2009                                 
     Gener   439   793   1.552   12.531     55,4   28,3   3,5     -1,1   1,5   0,3   0,8  
     Febrer   450   827   1.703   13.191     54,4   26,4   3,4     1,4   1,6   3,1   0,5  
     Març   472   850   1.798   13.792     55,5   26,3   3,4     7,5   2,9   -3,2   -2,1  
     Abril   472   897   2.056   15.009     52,6   23,0   3,1     7,0   4,5   4,4   2,4  
     Maig   466   942   2.155   15.647     49,5   21,6   3,0     6,6   4,3   3,3   8,2  
     Juny   466   958   2.260   16.144     48,6   20,6   2,9     4,5   1,2   1,0   0,9  
     Juliol   464   987   2.415   16.776     47,0   19,2   2,8     5,9   4,0   2,1   1,1  
     Agost   463   985   2.446   16.705     47,0   18,9   2,8     6,2   4,2   1,6   1,5  
     Setembre   469   981   2.275   16.275     47,8   20,6   2,9     7,3   4,5   0,1   1,2  
     Octubre   468   917   1.973   15.138     51,0   23,7   3,1     4,5   2,5   1,1   1,3  
     Novembre   467   843   1.672   13.523     55,4   27,9   3,5     5,2   3,3   0,7   0,8  
     Desembre   492   859   1.735   12.984     57,3   28,4   3,8     13,1   12,1   6,2   0,4  
                                      
Any 2010                                 
     Gener   522   875   1.735   12.773     59,7   30,1   4,1     18,9   10,3   11,8   1,9  
     Febrer   523   893   1.829   13.430     58,6   28,6   3,9     16,2   8,0   7,4   1,8  
     Març   513   901   1.890   13.993     56,9   27,1   3,7     8,7   6,0   5,1   1,5  
     Abril   513   953   2.108   15.062     53,8   24,3   3,4     8,7   6,2   2,5   0,4  
     Maig   519   1.014   2.238   15.738     51,2   23,2   3,3     11,4   7,6   3,9   0,6  
     Juny   518   1.021   2.321   16.079     50,7   22,3   3,2     11,2   6,6   2,7   -0,4  
     Juliol   516   1.056   2.509   16.938     48,9   20,6   3,0     11,2   7,0   3,9   1,0  
     Agost   515   1.047   2.546   16.881     49,2   20,2   3,1     11,2   6,3   4,1   1,1  
     Setembre   510   1.029   2.361   16.389     49,6   21,6   3,1     8,7   4,9   3,8   0,7  
     Octubre   509   964   2.025   15.149     52,8   25,1   3,4     8,8   5,1   2,6   0,1  
     Novembre   507   904   1.782   13.502     56,1   28,5   3,8     8,6   7,2   6,6   -0,2  
     Desembre   489   858   1.741   13.062     57,0   28,1   3,7     -0,6   -0,1   0,3   0,6  
                                      
Any 2011                                 
     Gener   491   835   1.695   12.527     58,8   29,0   3,9     -5,9   -4,6   -2,3   -1,9  
     Febrer   523   878   1.821   13.217     59,6   28,7   4,0     0,0   -1,7   -0,4   -1,6  
     Març   506   911   1.937   13.987     55,5   26,1   3,6     -1,4   1,1   2,5   0,0  
     Abril   527   939   2.089   15.110     56,1   25,2   3,5     2,7   -1,5   -0,9   0,3  
     Maig   507   985   2.205   15.930     51,5   23,0   3,2     -2,3   -2,9   -1,5   1,2  
     Juny   510   1.024   2.318   16.408     49,8   22,0   3,1     -1,5   0,3   -0,1   2,0  
     Juliol   521   1.063   2.524   17.024     49,0   20,6   3,1     1,0   0,7   0,6   0,5  
     Agost   512   1.057   2.569   16.947     48,4   19,9   3,0     -0,6   1,0   0,9   0,4  
     Setembre   527   1.053   2.426   16.563     50,0   21,7   3,2     3,3   2,3   2,8   1,1  
     Octubre   514   979   2.076   15.334     52,5   24,8   3,4     1,0   1,6   2,5   1,2  
     Novembre   498   905   1.758   13.570     55,0   28,3   3,7     -1,8   0,1   -1,3   0,5  
     Desembre   471   866   1.739   13.094     54,4   27,1   3,6     -3,7   0,9   -0,1   0,2  
                                      
Any 2012                                 
     Gener   486   867   1.656   12.641     56,1   29,3   3,8     -1,0   3,8   -2,3   0,9  
     Febrer   487   875   1.721   13.165     55,7   28,3   3,7     -6,9   -0,3   -5,5   -0,4  
     Març   525   902   1.871   14.034     58,2   28,1   3,7     3,8   -1,0   -3,4   0,3  
     Abril   516   954   2.126   15.199     54,1   24,3   3,4     -2,1   1,6   1,8   0,6  
     Maig   546   1.014   2.240   15.902     53,8   24,4   3,4     7,7   2,9   1,6   -0,2  
     Juny   509   1.029   2.338   16.362     49,5   21,8   3,1     -0,2   0,5   0,9   -0,3  
     Juliol   523   1.084   2.515   17.069     48,2   20,8   3,1     0,4   2,0   -0,4   0,3  
     Agost   525   1.048   2.507   16.928     50,1   20,9   3,1     2,5   -0,9   -2,4   -0,1  
     Setembre   527   1.057   2.431   16.576     49,9   21,7   3,2     0,0   0,4   0,2   0,1  
     Octubre   530   1.009   2.075   15.268     52,5   25,5   3,5     3,1   3,1   0,0   -0,4  
     Novembre   518   933   1.760   13.504     55,5   29,4   3,8     4,0   3,1   0,1   -0,5  
     Desembre   502   890   1.764   13.009     56,4   28,5   3,9     6,6   2,8   1,4   -0,6  
                                      
Any 2013                                 
     Gener   519   930   1.717   12.491     55,8   30,2   4,2     6,8   7,3   3,7   -1,2  
     Febrer   511   936   1.784   12.915     54,6   28,6   4,0     4,9   7,0   3,7   -1,9  
     Març   527   980   1.995   14.184     53,8   26,4   3,7     0,4   8,6   6,6   1,1  
     Abril   530   1.003   2.074   14.801     52,8   25,6   3,6     2,7   5,1   -2,4   -2,6  
     Maig   524   1.068   2.250   15.714     49,1   23,3   3,3     -4,0   5,3   0,4   -1,2  
     Juny   521   1.058   2.345   16.190     49,2   22,2   3,2     2,4   2,8   0,3   -1,1  
     Juliol   562   1.112   2.522   16.862     50,5   22,3   3,3     7,5   2,6   0,3   -1,2  
     Agost   544   1.065   2.516   16.730     51,1   21,6   3,3     3,6   1,6   0,4   -1,2  
     Setembre   565   1.107   2.448   16.419     51,0   23,1   3,4     7,2   4,7   0,7   -0,9  
     Octubre   564   1.046   2.101   15.063     53,9   26,8   3,7     6,4   3,7   1,3   -1,3  
     Novembre   591   1.029   1.841   13.303     57,4   32,1   4,4     14,1   10,3   4,6   -1,5  
     Desembre   583   1.018   1.871   12.742     57,3   31,2   4,6     16,1   14,4   6,1   -2,1  
                                      
Any 2014                                 
     Gener   575   946   1.710   12.328     60,8   33,6   4,7     10,8   1,7   -0,4   -1,3  
     Febrer   567   948   1.781   12.741     59,8   31,8   4,5     11,0   1,3   -0,2   -1,3  
     Març   584   988   1.919   13.582     59,1   30,4   4,3     10,8   0,8   -3,8   -4,2  
     Abril   581   1.043   2.159   14.926     55,7   26,9   3,9     9,6   4,0   4,1   0,8  
     Maig   583   1.108   2.308   15.894     52,6   25,3   3,7     11,3   3,7   2,6   1,1  
     Juny   588   1.135   2.446   16.483     51,8   24,0   3,6     12,9   7,3   4,3   1,8  
     Juliol   587   1.134   2.532   16.820     51,8   23,2   3,5     4,4   2,0   0,4   -0,2  
     Agost   589   1.108   2.531   16.715     53,2   23,3   3,5     8,3   4,0   0,6   -0,1  
     Setembre   589   1.124   2.458   16.554     52,4   24,0   3,6     4,2   1,5   0,4   0,8  
     Octubre   578   1.036   2.046   15.112     55,8   28,3   3,8     2,5   -1,0   -2,6   0,3  
     Novembre   560   972   1.742   13.135     57,6   32,1   4,3     -5,2   -5,5   -5,4   -1,3  
     Desembre   558   959   1.766   12.442     58,2   31,6   4,5     -4,3   -5,8   -5,6   -2,4  
                                      
Any 2015                                 
     Gener   578   939   1.720   11.977     61,6   33,6   4,8     0,5   -0,7   0,6   -2,8  
     Febrer   573   938   1.781   12.482     61,1   32,2   4,6     1,1   -1,1   0,0   -2,0  
     Març   583   965   1.904   13.349     60,4   30,6   4,4     -0,2   -2,3   -0,8   -1,7  
     Abril   598   1.011   2.130   14.781     59,1   28,1   4,0     2,9   -3,1   -1,3   -1,0  
     Maig   600   1.058   2.245   15.627     56,7   26,7   3,8     2,9   -4,5   -2,7   -1,7  
     Juny   633   1.145   2.471   16.293     55,3   25,6   3,9     7,7   0,9   1,0   -1,2  
     Juliol   632   1.157   2.606   16.702     54,6   24,3   3,8     7,7   2,0   2,9   -0,7  
     Agost   634   1.122   2.607   16.734     56,5   24,3   3,8     7,6   1,3   3,0   0,1  
     Setembre   634   1.113   2.472   16.360     57,0   25,6   3,9     7,6   -1,0   0,6   -1,2  
     Octubre   634   1.031   2.099   15.015     61,5   30,2   4,2     9,7   -0,5   2,6   -0,6  
     Novembre   652   1.035   1.843   13.011     63,0   35,4   5,0     16,4   6,5   5,8   -0,9  
     Desembre   632   986   1.799   12.307     64,1   35,1   5,1     13,3   2,8   1,9   -1,1  
                                      
Any 2016                                 
     Gener   627   985   1.773   12.076     63,7   35,4   5,2     8,5   4,9   3,1   0,8  
     Febrer   645   1.030   1.897   12.691     62,6   34,0   5,1     12,6   9,8   6,5   1,7  
     Març   667   1.064   2.106   13.991     62,7   31,7   4,8     14,4   10,3   10,6   4,8  
     Abril   661   1.092   2.185   14.894     60,5   30,3   4,4     10,5   8,0   2,6   0,8  
     Maig   667   1.142   2.359   15.835     58,4   28,3   4,2     11,2   7,9   5,1   1,3  
     Juny   668   1.173   2.538   16.446     56,9   26,3   4,1     5,5   2,4   2,7   0,9  
     Juliol   667   1.184   2.668   16.929     56,3   25,0   3,9     5,5   2,3   2,4   1,4  
     Agost   672   1.181   2.696   16.954     56,9   24,9   4,0     6,0   5,3   3,4   1,3  
     Setembre   667   1.187   2.578   16.609     56,2   25,9   4,0     5,2   6,6   4,3   1,5  
     Octubre   660   1.113   2.198   15.177     59,3   30,0   4,3     4,1   8,0   4,7   1,1  
     Novembre   638   1.027   1.831   12.996     62,1   34,8   4,9     -2,1   -0,8   -0,7   -0,1  
     Desembre   639   1.033   1.892   12.511     61,9   33,8   5,1     1,1   4,8   5,2   1,7  
                                      
Any 2017                                 
     Gener   650   1.004   1.740   12.023     64,7   37,4   5,4     3,7   1,9   -1,9   -0,4  
     Febrer   649   1.041   1.897   12.659     62,3   34,2   5,1     0,6   1,1   0,0   -0,3  
     Març   664   1.068   2.059   13.548     62,2   32,2   4,9     -0,4   0,4   -2,2   -3,2  
     Abril   666   1.099   2.299   14.995     60,6   29,0   4,4     0,8   0,6   5,2   0,7  
     Maig   666   1.156   2.387   15.855     57,6   27,9   4,2     -0,1   1,2   1,2   0,1  
     Juny   668   1.190   2.539   16.351     56,1   26,3   4,1     0,0   1,4   0,0   -0,6  
     Juliol   665   1.187   2.664   16.774     56,0   25,0   4,0     -0,3   0,3   -0,1   -0,9  
     Agost   664   1.197   2.714   16.903     55,5   24,5   3,9     -1,2   1,4   0,7   -0,3  
     Setembre   673   1.186   2.541   16.384     56,7   26,5   4,1     0,9   -0,1   -1,4   -1,4  
     Octubre   667   1.161   2.239   15.174     57,5   29,8   4,4     1,1   4,3   1,9   0,0  
 
Nota: La EOH no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.
Des de 2008, dades provisionals
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona
Font: Encuesta de ocupación hotelera. INE