3. Els alcaldes de Barcelona
3.1. Relació dels alcaldes de Barcelona. 1835-2018
Alcalde   Període de mandat   
         
Excm. Sr. Josep Marià de Cabanes   Novembre 1835 - Abril 1836  
Excm. Sr. Marià Vehils   Abril 1836 - Octubre 1836  
Excm. Sr. Marià Borrell   Octubre 1836 - Juny 1837  
Excm. Sr. Guillem Oliver   Juny 1837 - Maig 1839  
Excm. Sr. Francesc Coll i Jové   Maig 1839 - Agost 1839  
Excm. Sr. Jacint Fèlix i Domènech    Agost 1839 - Juny 1840  
Excm. Sr. Josep Maluquer   Juny 1840 - Gener 1841  
Excm. Sr. Ramon Ferrer i Garcés   Gener 1841 - Novembre 1841  
Excm. Sr. Tomàs M. de Quintana   Novembre 1841 - Gener 1842  
Excm. Sr. Josep M. de Freixes   Gener 1842 - Abril 1843  
Excm. Sr. Josep Maluquer   Abril 1843 - Novembre 1843  
Excm. Sr. Josep Bertran i Ros   Novembre 1843 - Gener 1844  
Excm. Sr. Josep Parladé   Gener 1844 - Gener 1846  
Excm. Sr. Erasme de Janer i de Gònima    Gener 1846 - Agost 1846  
Excm. Sr. Tomàs Metzger   Agost 1846 - Setembre 1847  
Excm. Sr. Pere Bardají   Setembre 1847 - Febrer 1848  
Excm. Sr. Domènec Portefaitx   Febrer 1848 - Gener 1849  
Excm. Sr. Sebastià Garcia i Pego   Gener 1849 - Febrer 1849  
Excm. Sr. Joan Pérez i Calvo   Febrer 1849 - Febrer 1851  
Excm. Sr. Ramon de Paternó   Febrer 1851 - Desembre 1851  
Excm. Sr. Santiago L. Dupuy   Desembre 1851 - Desembre 1852  
Excm. Sr. Josep Bertran i Ros   Desembre 1852 - Gener 1854  
Excm. Sr. Antoni Aherán   Gener 1854 - Setembre 1854  
Excm. Sr. Ramon Ferrer i Garcés   Setembre 1854 - Novembre 1854  
Excm. Sr. Antoni Viadera   Novembre 1854 - Agost 1855  
Excm. Sr. Josep Molins i Negre   Agost 1855 - Juliol 1856  
Excm. Sr. Francesc Permanyer   Juliol 1856 - Octubre 1856  
Excm. Sr. Ramon Figueras   Octubre 1856 - Juliol 1858  
Excm. Sr. Josep Santamaria   Juliol 1858 - Abril 1863  
Excm. Sr. Joan Madremany   Abril 1863 - Desembre 1863  
Excm. Sr. Valentí Cabello   Desembre 1863 - Febrer 1865  
Excm. Sr. Antoni de Quevedo i Donis   Febrer 1865 - Febrer 1866  
Excm. Sr. Ramón de Mazón   Febrer 1866 - Agost 1866  
Excm. Sr. Emili M. de Ortega   Agost 1866 - Octubre 1866  
Excm. Sr. Lluís Rodríguez i Tréllez   Octubre 1866 - Agost 1867  
Excm. Sr. Joan López de Bustamante   Agost 1867 - Octubre 1868  
Excm. Sr. Salvador Maluquer   Octubre 1868 - Gener 1869  
Excm. Sr. Francesc Suñer i Capdevila   Gener 1869 - Febrer 1869  
Excm. Sr. Santiago Soler i Pla   Febrer 1869 - Setembre 1869  
Excm. Sr. Francesc Soler i Matas   Setembre 1869 - Febrer 1872  
Excm. Sr. Francesc de P. Rius i Taulet   Febrer 1872 - Febrer 1873  
Excm. Sr. Narcís Buxó i Prats   Febrer 1873 - Agost 1873  
Excm. Sr. Miquel González i Sugranyes   Agost 1873 - Gener 1874  
Excm. Sr. Francesc de P. Rius i Taulet   Gener 1874 - Desembre 1874  
Excm. Sr. Ot Ferrer i Nin   Desembre 1874 - Gener 1875  
Excm. Sr. Ramon de Sentmanat i Despujol   Gener 1875 - Maig 1876  
Excm. Sr. Manuel Girona i Agrafel   Maig 1876 - Març 1877  
Excm. Sr. Albert Faura i Aranyó    Març 1877 - Juny 1879  
Excm. Sr. Enric de Duran i de Duran   Juny 1879 - Març 1881  
Excm. Sr. Francesc de P. Rius i Taulet   Març 1881 - Febrer 1884  
Excm. Sr. Albert Faura i Aranyó    Febrer 1884 - Juliol 1884  
Excm. Sr. Joan Coll i Pujol   Juliol 1884 - Desembre 1885  
Excm. Sr. Francesc de P. Rius i Taulet   Desembre 1885 - Gener 1890  
Excm. Sr. Fèlix Macià i Bonaplata   Gener 1890 - Juliol 1890  
Excm. Sr. Joan Coll i Pujol   Juliol 1890 - Juliol 1891  
Excm. Sr. Manuel Porcar i Tió   Juliol 1891 - Novembre 1892  
Excm. Sr. Domènec Martí i Gofau    Novembre 1892 - Gener 1893  
Excm. Sr. Camil Fabra i Fontanals   Gener 1893 - Abril 1893  
Excm. Sr. Manuel Henrich i Girona   Abril 1893 - Gener 1894  
Excm. Sr. Josep Collaso i Gil   Gener 1894 - Abril 1895  
Excm. Sr. Josep Rius i Badia   Abril 1895 - Juny 1896  
Excm. Sr. Josep M. Nadal i Vilardaga   Juny 1896 - Juliol 1897  
Excm. Sr. Joan Coll i Pujol   Juliol 1897 - Octubre 1897  
Excm. Sr. Josep Collaso i Gil   Octubre 1897 - Abril 1898  
Excm. Sr. Josep Griera i Dulcet   Abril 1898 - Març 1899  
Excm. Sr. Bartomeu Robert i Yarzàbal    Març 1899 - Octubre 1899  
Excm. Sr. Josep Milà i Pi   Octubre 1899 - Novembre 1900  
Excm. Sr. Joan Coll i Pujol   Novembre 1900 - Març 1901  
Excm. Sr. Joan Amat i Sormaní   Març 1901 - Desembre 1902  
Excm. Sr. Josep Monegal i Nogués   Desembre 1902 - Maig 1903  
Excm. Sr. Guillem Boladeres i Romà   Maig 1903 - Juliol 1904  
Excm. Sr. Gabriel Lluch i Anfruns   Juliol 1904 - Juliol 1905  
Excm. Sr. Ròmul Bosch i Alsina   Juliol 1905 - Desembre 1905  
Excm. Sr. Salvador de Samà i Torrents   Desembre 1905 - Setembre 1906  
Excm. Sr. Domènec Sanllehy i Alrich   Setembre 1906 - Maig 1908  
Excm. Sr. Albert Bastardas i Sampere   Maig 1908 - Juliol 1909  
Excm. Sr. Joan Coll i Pujol   Juliol 1909 - Novembre 1909  
Excm. Sr. Josep Collaso i Gil   Novembre 1909 - Febrer 1910  
Excm. Sr. Josep Roig i Bergadà   Febrer 1910 - Desembre 1910  
Excm. Sr. Salvador de Samà i Torrents   Desembre 1910 - Maig 1911  
Excm. Sr. Joaquim Sostres i Rey   Desembre 1911 - Abril 1913  
Excm. Sr. Josep Collaso i Gil   Abril 1913 - Novembre 1913  
Excm. Sr. Joaquim Sagnier i Villavecchia   Novembre 1913 - Juliol 1914  
Excm. Sr. Guillem Boladeres i Romà   Juliol 1914 - Juliol 1915  
Excm. Sr. Antoni Martínez i Domingo   Juliol 1915 - Febrer 1916  
Excm. Sr. Manuel Rius i Rius   Febrer 1916 - Juny 1917  
Excm. Sr. Antoni Martínez i Domingo   Juny 1917 - Juliol 1917  
Excm. Sr. Lluís Duran i Ventosa   Juliol 1917 - Desembre 1917  
Excm. Sr. Juan José Rocha i Garcia   Desembre 1917 - Gener 1918  
Excm. Sr. Manuel Morales i Pareja   Gener 1918 - Maig 1919  
Excm. Sr. Antoni Martínez i Domingo   Maig 1919 - Maig 1922  
Excm. Sr. Ferran Fabra i Puig   Maig 1922 - Setembre 1923  
Excm. Sr. Josep Banqué i Feliu   Octubre 1923 - Octubre 1923  
Excm. Sr. Fernando Álvarez de La Campa   Octubre 1923 - Setembre 1924  
Excm. Sr. Darius Romeu i Freixa   Setembre 1924 - Febrer 1930  
Excm. Sr. Joan Antoni Güell i López   Febrer 1930 - Abril 1931  
Excm. Sr. Jaume Aiguader i Miró   Abril 1931 - Febrer 1934  
Excm. Sr. Carles Pi i Sunyer   Febrer 1934 - Octubre 1934  
Excm. Sr. José Martínez i Herrero   Octubre 1934 - Gener 1935  
Excm. Sr. Joan Pich i Pon   Gener 1935 - Octubre 1935  
Excm. Sr. Francesc Jaumar i de Bofarull   Octubre 1935 - Desembre 1935  
Excm. Sr. Ramon Coll i Rodés   Desembre 1935 - Febrer 1936  
Excm. Sr. Carles Pi i Sunyer   Febrer 1936 - Juliol 1937  
Excm. Sr. Hilari Salvadó i Castell   Juliol 1937 - Gener 1939  
Excm. Sr. Miquel Mateu i Pla   Gener 1939 - Abril 1945  
Excm. Sr. Josep Maria Albert i Despujol   Abril 1945 - Març 1951  
Excm. Sr. Antoni M. Simarro i Puig   Març 1951 - Març 1957  
Excm. Sr. Josep M. de Porcioles i Colomer   Març 1957 - Maig 1973  
Excm. Sr. Enric Masó i Vázquez   Maig 1973 - Setembre 1975  
Excm. Sr. Joaquim Viola i Sauret    Setembre 1975 - Desembre 1976  
Excm. Sr. Josep Maria Socias i Humbert   Desembre 1976 - Gener 1979  
Excm. Sr. Manuel Font i Altaba   Gener 1979 - Abril 1979  
Excm. Sr. Narcís Serra i Serra   Abril 1979 - Desembre 1982  
Excm. Sr. Pasqual Maragall i Mira   Desembre 1982 - Setembre 1997  
Excm. Sr. Joan Clos i Matheu   Setembre 1997 - Setembre 2006   
Excm. Sr. Jordi Hereu i Boher   Setembre 2006 - Juny 2011  
Excm. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera   Juliol 2011 - Juny 2015  
Excma. Sra. Ada Colau i Ballano   Juny 2015 -  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Anuario Estadístico de la Ciudad de Barcelona de 1913.
Revista L'Avenç. Dossier "L'Ajuntament de Barcelona (1901-1983)". 1983.