7. Demografia
7.3. Naixements per mesos i sexe. 2017
Mes   TOTAL   %   Nens   %   Nenes   %  
                   
TOTAL   13.526   100,0   6.978   100,0   6.548   100,0  
                   
Gener   1.145   8,5   573   8,2   572   8,7  
Febrer   1.037   7,7   548   7,9   489   7,5  
Març   1.181   8,7   602   8,6   579   8,8  
Abril   1.025   7,6   529   7,6   496   7,6  
Maig   1.100   8,1   571   8,2   529   8,1  
Juny   1.122   8,3   610   8,7   512   7,8  
Juliol   1.244   9,2   619   8,9   625   9,5  
Agost   1.090   8,1   591   8,5   499   7,6  
Setembre   1.191   8,8   608   8,7   583   8,9  
Octubre   1.228   9,1   607   8,7   621   9,5  
Novembre   1.125   8,3   574   8,2   551   8,4  
Desembre   1.038   7,7   546   7,8   492   7,5  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Moviments d'alta al Padró Municipal d'Habitants.