Tornar a l’index

Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona

 

Butlletí de novetats. Num 10. Març 2014

 

Noves dades i operacions estadístiques disponibles a la web del Departament d’Estadística http://www.bcn.cat/estadistica :

 

Visualitzador de dades estadístiques (Nou apartat)

Amb aquest nou apartat el Departament d’Estadística posa a disposició dels ciutadans un conjunt d’indicadors permanentment actualitzats que es poden consultar de manera interactiva mitjançant taules de dades, gràfics d’evolució temporal, piràmides de població i mapes temàtics. Al propi visualitzador trobareu l'icona que explica el funcionament de l'eina.

 

Enquesta de mobilitat en dia feiner EMEF-2012 (Nou apartat)

L’Enquesta de Mobilitat en dia feiner (EMEF) és una estadística de periodicitat anual promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Barcelona. Té per objectiu conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de la població resident a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) de 16 i més anys. L’edició de 2012 és la desena, i és el primer any que es fa un recull de taules per districtes dins la web del Departament d’Estadística.

 

Estadística de la mobilitat obligada per estudi (Nou apartat)

L’Estadística de la mobilitat obligada per raó d’estudi (EMO) dels estudiants en edat escolar i dels estudiants universitaris a Catalunya, l’elabora l’IDESCAT, té una periodicitat anual i s’obté a partir dels fitxers de la matrícula dels estudiants no universitaris (Departament d’Ensenyament) i dels estudiants universitaris (Secretaria Universitats). El Departament d’Estadística fa un recull de les dades sobre els desplaçaments atrets i generats al municipi de Barcelona per raó d’estudi.

 

Modificació seccionat censal de la ciutat de Barcelona

A efectes d’1 de gener de 2014 s’ha modificat el seccionat censal de la ciutat de Barcelona per tal d’adaptar-lo als criteris de manteniment del seccionat marcats a la Llei Orgànica 5/1985 sobre Règim Electoral General (article 23.2, sobre la distribució dels electors d’un municipi per seccions censals).

El seccionat actual estava vigent des del gener de 2009 i tenia 1.061 seccions censals. L’1 de gener de 2014 el seccionat ha passat a tenir 1.068 seccions censals i serà el seccionat que estarà vigent per les properes eleccions europees que se celebraran el proper mes de maig.

Tots els districtes excepte L’Eixample, Sarrià-St. Gervasi i Horta-Guinardó han sofert alguna modificació en alguna secció.

 

Consulta de les dades estadístiques de la ciutat de Barcelona

Us informem que com a resultat de la recent creació de la Direcció d’Estadística i Opinió, que engloba al Departament d’Estadística i al Departament d’Estudis d’Opinió, adscrita al Gabinet Tècnic de Programació de la Gerència Adjunta de Projectes Estratègics, hem canviat d’ubicació.

El Departament d’Estadística (abans al carrer Llacuna, 161) i la Direcció de Serveis d’Estudis i Avaluació (abans al carrer Paradís, 14) ens hem traslladat al carrer Avinyó 32, 2a i 3a planta.

Per consultes de dades estadístiques de Barcelona , us podeu adreçar a nosaltres a través del telèfon 93 256 53 90 o per correu electrònic mitjançant l’enllaç Escriu-nos de la nostra web http://www.bcn.cat/estadistica i l’adreça destadistica@bcn.cat

A partir del mes de gener de 2014, aquelles consultes que requereixin consulta directa en sala de documents seran ateses a la Biblioteca General d’aquest Ajuntament –ubicada a la Pl. Sant Jaume s/n baixos-; en horari d’11 a 13,30 hores.

Les publicacions elaborades pel Departament d’Estadística estan recollides al Catàleg General de l’Ajuntament de Barcelona (CBAB); i la major part d’elles són accessibles en suport electrònic.

 

Noves publicacions

S’han publicat aquests nous  exemplars de la sèrie d’Informes Estadístics:

 

Num. 49: El moviment demogràfic de Barcelona. 2012

Num. 50: Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Juny 2013

 

Aquest exemplars, i els anteriors de la mateixa col·lecció, es troben disponibles en format pdf aquí:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/portada/index.htm

 

Podeu consultar les actualitzacions de totes les sèries que publica el Departament d’Estadística aquí:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/actual/index.htm

 

 

 

 Heu rebut aquest butlletí perquè formeu part de la llista de distribució que manté el Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Per tal  de donar-vos de baixa, rectificar les vostres dades o donar d’alta a nous membres podeu enviar un correu a destadistica@bcn.cat