Tornar a l’index

Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona

 

Butlletí de novetats. Num 9. Juny 2013

 

Noves dades i operacions estadístiques disponibles a la web del Departament d’Estadística http://www.bcn.cat/estadistica :

 

Calendari de difusió de les informacions estadístiques que difon el Departament d'Estadística (Nou apartat)

Amb aquest nou apartat volem facilitar la consulta i disponibilitat de les informacions estadístiques que difon el Departament d'Estadística. El calendari mostra per l'any 2013 i 2014 el mes d'actualització de cada sèrie de la web així com  la data de referència de les dades que es difonen i la seva periodicitat.

 

Estimació de la durada de l'atur registrat per districtes i barris (Nova variable)

S'ha ampliat l'estimació de l'atur registrat amb la variable de durada de l'atur per districtes i barris. Les dades s'han calculat a partir de l’atur registrat segons durada per codis postals facilitades pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i per tant es tracta d'una estimació. La sèrie està disponible des de març de 2012 i s'actualitzarà mensualment.

 

Ampliació de l'explotació de l'Enquesta d'Ocupació Hotelera (Nova variable)

L'INE a petició del Departament d'Estadística realitza una ampliació de l'explotació estadística de l'Enquesta d'Ocupació Hotelera pel punt turístic de Barcelona. L'ampliació mesura els viatgers i pernoctacions al punt turístic de Barcelona segons principals nacionalitats i el nombre de viatgers i pernoctacions segons la categoria dels hotels en què pernocten.

 

Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població. Any 2011 (Actualització apartat)

Els organismes responsables de l'enquesta són l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Diputació de Barcelona (DIBA), en conveni de col·laboració.

L'ECVHP2011 és una enquesta a una mostra de llars de Catalunya en la qual es recullen dades sobre la renda i les condicions de vida de les persones membres de la llar de 16 o més anys. Té com a objectius principals conèixer i analitzar la renda, les condicions de vida, els hàbits de la població, identificar-ne les diferències territorials, avaluar les tendències evolutives de les formes de vida i dels fenòmens socials, estudiar els factors que intervenen en els canvis socials i diferenciar els grups socials existents i les seves característiques. Els resultats els difonen IERMB i l'Idescat. Són novetat en l'edició del 2011 els capítols que fan referència a la renda i a la pobresa i exclusió social.

 El Departament d'Estadística difon els principals resultats d'aquesta enquesta per Barcelona i la seva comparació amb l'Àmbit Metropolità i Catalunya.

 

Cens de Població i Habitatge. Any 2011 (Primers resultats)

Els Censos de població i habitatges són l'operació estadística que, amb periodicitat decennal, proporciona el recompte de la població resident en el territori d'un país i la seva distribució geogràfica. També proporciona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població i de les llars i famílies. Juntament amb el Cens de població i habitatges es du a terme el Cens d'edificis i locals, que té com a objectiu bàsic determinar el nombre i distribució geogràfica dels edificis existents i les seves característiques. El model censal que ha seguit l'INE per a l'elaboració a Espanya dels Censos de població i habitatges 2011 consisteix en una operació que combina l'aprofitament del registres administratius amb l'enquesta per mostreig i el recompte dels edificis.

El Departament d'Estadística ha difós els primers resultats d'aquest cens a l'espera de què estiguin disponibles altres variables i la seva desagregació a nivell microterritorial, que donat el model censal que ha utilitzat l'INE ara per ara no podem saber a quin nivell podrem arribar.

 

El mercat immobiliari de Barcelona (Reestructuració apartat)

El Departament d’Estadística ha reestructurat la informació sobre els preus del mercat immobiliari després de tancar-se la sèrie elaborada per l’Institut d’Estudis Fiscals, passant tots els seus continguts a un directori anomenat taules metodologia anterior.

Les noves fonts d’informació de l’apartat són diferents per a cada tipologia d’immoble i cada una té el seu propi calendari de difusió i el seu àmbit territorial. Així, pels habitatges en venda de segona mà, s’utilitzen els informes trimestrals del portal immobiliari Idealista  que han permès refer una sèrie trimestral des de l’any 2001 per districtes i els darrers cinc anys amb dades anuals per barris.

Pels habitatges de lloguer s’han reproduït xifres dels contractes trimestrals a nivell dels 10 districtes des de l’any 2001 confeccionades per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana a partir de les fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒl. Pel que fa als habitatges nous i a les places d’aparcament en edificis de nova planta s’ha seguit amb la sèrie encetada per Tecnigrama i continuada per APOLDA fins a l’any 2011. Per l’any 2012 la font es BCF consultors.

La informació de venda i lloguer de locals comercials i oficines ha quedat pendent i fins al moment no s’ha aconseguit cap font que permeti refer una sèrie temporal per districtes.

Noves publicacions

S’han publicat aquests nous  exemplars de la sèrie d’Informes Estadístics:

 

Num. 44: Característiques de la població de Barcelona segons el padró Municipal. Juny 2012

Num. 45: Característiques de les llars de Barcelona. Juny 2012

Num. 46: La població estrangera a Barcelona. Gener 2013

Num. 47: Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2012

Num. 48: Cens de vehicles de la ciutat de  Barcelona. 2012

 

Aquest exemplars, i els anteriors de la mateixa col·lecció, es troben disponibles en format pdf aquí*:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/portada/index.htm

 

Podeu consultar les actualitzacions de totes les sèries que publica el Departament d’Estadística aquí*:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/actual/index.htm

 

 

 

 

 Heu rebut aquest butlletí perquè formeu part de la llista de distribució que manté el Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Per tal  de donar-vos de baixa, rectificar les vostres dades o donar d’alta a nous membres podeu enviar un correu a destadistica@bcn.cat