Tornar a l’índex

 

Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona

 

Butlletí de novetats. Núm. 8. Desembre de 2012

 

Noves dades i operacions estadístiques disponibles a la web del Departament d’Estadística http://www.bcn.cat/estadistica

 

Reforma de l'estructura i navegació de la web del Departament d'Estadística

Us informem que a partir del 7 de desembre quedarà inaugurada la nova navegabilitat de la web del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona. Les principals millores que hi podreu trobar són:

 

- Millora substancial de l'accessibilitat de la web que es tradueix bàsicament en:

            La web ja es operativa amb tots els navegadors.

Cos de lletra més gran.

Cada plana queda identificada d’una manera clara: Directoris de navegació a la part superior i inferior, fletxes de recorregut inferior i lateral a cada taula.

A la part superior es pot navegar d’un directori a l’altre, i dins de cada taula de dades es pot anar a qualsevol altra taula dins el mateix directori sense moure’s de la plana.

Canvi d’idioma automàtic dins la mateixa taula.

 

- Canvi en l'organització de continguts a la home de la web del Departament. La pròpia home té visibles els principals continguts d'informació, d'una manera molt clara i sintètica, que permet dirigir-se fàcilment a la informació que es pretén cercar.

 

- A l'apartat d'estadístiques de Barcelona, districtes i barris s'ofereix :

Informació de síntesi estadística sobre  la ciutat.

Consulta dels anuaris estadístics de la Ciutat de Barcelona des de l'any 1996. Des de l'any 2008 també es pot descarregar la versió pdf.

Estadístiques per temes: Cerca de la informació segons principals àmbits temàtics i dins els temes trobareu el territori (Barcelona, districtes, barris, seccions censals o d'altres àmbits territorials de referència de Barcelona: Àmbit Metropolità, Província de Barcelona, Catalunya i Espanya) així com els anys de què es disposa d'informació a la web.

Estadístiques per territori: Hi trobareu les guies estadístiques dels 10 districtes i de Barcelona. Podeu trobar tota la informació estadística referida a cadascun dels districtes de la ciutat i els seus barris, l'evolució de les dades a través dels anys i el pes de cada variable del districte respecte el conjunt de la ciutat.

També hi trobareu a l'apartat de dades per barris tota la informació estadística dels 73 barris de la ciutat. Inclou dades de territori, població, moviments demogràfics, resultats electorals, cadastre, renda i parc de vehicles. Dins de cada apartat les dades es poden descarregar en format Excel. També s’han penjat en format pdf les fitxes dels diferents barris amb l'actualització de les dades socioeconòmiques.

Divisió Territorial: En aquest apartat s'ofereix una breu explicació sobre la divisió administrativa territorial vigent acompanyada dels mapes per poder fer les lectures de les dades estadístiques corresponents, els convertidors entre les diferents divisions, així com els seccionats censals vigents.

Informes i documents estadístics: Es mostren tots els documents que genera el departament d'Estadística en format .html i .pdf.

 

- S'ha afegit un quadre on podeu consultar els últims indicadors que hem actualitzat així com les novetats  on podeu dirigir-vos per ampliar la informació actualitzada i consultar-la.

- Dins els productes i serveis del Departament podeu trobar el Centre de Documentació Estadística el qual disposa d'un catàleg informatitzat, al mateix temps que aquest  forma part del catàleg col•lectiu de les àrees municipals que coordina la Biblioteca General, accessible a través de la  web.

- També podeu consultar com  es concreta la participació de l’Ajuntament en el Pla Estadístic de Catalunya .

- En breu afegirem un calendari de difusió on veureu quan està previst actualitzar els diferents apartats de la web.

 

Esperem que totes aquestes millores siguin del vostre interès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Heu rebut aquest butlletí perquè formeu part de la llista de distribució que manté el Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Per tal  de donar-vos de baixa, rectificar les vostres dades o donar d’alta a nous membres podeu enviar un correu a destadistica@bcn.cat