1. Elecciones Locales 1999
3. Resultados por Zonas Estadísticas

 
 Absolutos
Zona Estadística   Electores   Votantes   %  
Participación  
%  
Abstención  
Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   ERC-EV   IC-V   Otros (1)  
                               
TOTAL   1.352.715   696.457   51,5   48,5   13.079   3.313   312.857   150.739   103.351   45.241   44.035   23.842  
                               
1. Barceloneta   13.056   5.775   44,2   55,8   56   35   3.303   1.035   532   300   294   220  
2. Parc   16.835   7.846   46,6   53,4   107   60   3.560   1.556   1.083   507   625   348  
3. Gòtic   12.607   5.532   43,9   56,1   78   47   2.311   1.277   742   376   441   260  
4. Raval   28.790   12.099   42,0   58,0   157   78   6.141   2.224   1.645   662   622   570  
5. Sant Antoni   32.381   17.461   53,9   46,1   362   66   6.443   5.122   2.242   1.470   1.208   548  
6. Esquerra Eixample   83.452   46.104   55,2   44,8   1.068   188   16.073   13.488   7.254   3.554   3.027   1.452  
7. Dreta Eixample   35.114   20.608   58,7   41,3   532   99   6.389   6.483   3.485   1.636   1.426   558  
8. Estació Nord   24.852   14.100   56,7   43,3   281   66   5.801   3.501   2.013   1.120   878   440  
9. Sagrada Família   43.147   23.218   53,8   46,2   466   132   9.557   5.933   2.997   1.991   1.423   719  
10. Poble-sec   29.436   14.159   48,1   51,9   182   82   6.471   2.989   1.930   985   993   527  
11. Montjuïc   891   261   29,3   70,7   3   4   94   60   58   18   12   12  
12. Zona Franca-Port   23.796   11.325   47,6   52,4   146   43   6.840   1.061   1.713   358   657   507  
13. Font de la Guatlla   8.333   4.397   52,8   47,2   86   97   2.032   741   699   302   290   150  
14. Bordeta-Hostafrancs   15.331   7.852   51,2   48,8   124   16   3.792   1.644   936   607   468   265  
15. Sants   66.266   35.000   52,8   47,2   583   140   15.786   7.879   3.992   2.941   2.329   1.350  
16. Les Corts   59.681   33.954   56,9   43,1   813   181   12.752   8.909   5.999   2.335   1.975   990  
17. Pedralbes   11.434   6.658   58,2   41,8   198   24   1.284   2.389   2.178   262   209   114  
18. Sant Gervasi   83.973   48.577   57,8   42,2   1.485   154   11.805   16.863   11.827   2.967   2.433   1.043  
19. Sarrià   28.655   16.992   59,3   40,7   561   76   3.782   6.053   4.103   1.149   865   403  
20. Vallvidrera-Les Planes   2.339   1.247   53,3   46,7   31   6   441   359   142   105   129   34  
21. Gràcia   74.931   41.305   55,1   44,9   808   264   15.154   11.611   4.507   4.122   3.446   1.393  
22. Vallcarca   27.121   14.598   53,8   46,2   305   52   5.625   3.522   2.185   1.310   1.119   480  
23. Guinardó   59.203   31.404   53,0   47,0   576   139   13.912   6.444   4.264   2.580   2.387   1.102  
24. Horta   63.103   31.494   49,9   50,1   505   128   17.613   4.404   4.084   1.567   1.996   1.197  
25. Vall d'Hebron   25.807   13.405   51,9   48,1   209   41   7.233   1.695   2.300   589   817   521  
26. Vilapicina-Turó Peira    58.424   30.771   52,7   47,3   457   122   17.145   4.318   4.523   1.388   1.744   1.074  
27. Roquetes-Verdum   77.342   39.060   50,5   49,5   495   189   25.247   3.225   5.343   1.055   1.934   1.572  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    11.102   4.675   42,1   57,9   61   31   2.905   350   562   101   430   235  
29. Sagrera   44.406   24.463   55,1   44,9   387   110   12.778   4.181   3.179   1.462   1.493   873  
30. Congrés   12.252   6.690   54,6   45,4   118   42   3.233   1.446   803   458   402   188  
31. Sant Andreu   42.986   23.471   54,6   45,4   367   113   11.365   4.505   2.846   1.618   1.722   935  
32. Bon Pastor   10.548   5.039   47,8   52,2   49   56   3.167   455   564   122   419   207  
33. Trinitat Vella   6.778   2.947   43,5   56,5   47   12   2.013   199   342   69   149   116  
34. Fort Pius   9.793   5.470   55,9   44,1   78   28   2.477   989   945   333   392   228  
35. Poblenou   41.878   21.889   52,3   47,7   301   70   11.696   4.044   2.066   1.355   1.553   804  
36. Barris Besòs   21.188   11.047   52,1   47,9   128   52   7.293   957   1.433   307   465   412  
37. Clot   52.158   27.915   53,5   46,5   512   138   13.485   5.742   3.001   2.183   1.893   961  
38. Verneda   52.003   27.649   53,2   46,8   357   132   15.859   3.086   4.834   977   1.370   1.034  
Residentes ausentes   41.323                        
 
 

 
 % sobre electores
Zona Estadística   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   ERC-EV   IC-V   Otros (1)  
                       
TOTAL   1,0   0,2   23,1   11,1   7,6   3,3   3,3   1,8  
                       
1. Barceloneta   0,4   0,3   25,3   7,9   4,1   2,3   2,3   1,7  
2. Parc   0,6   0,4   21,1   9,2   6,4   3,0   3,7   2,1  
3. Gòtic   0,6   0,4   18,3   10,1   5,9   3,0   3,5   2,1  
4. Raval   0,5   0,3   21,3   7,7   5,7   2,3   2,2   2,0  
5. Sant Antoni   1,1   0,2   19,9   15,8   6,9   4,5   3,7   1,7  
6. Esquerra Eixample   1,3   0,2   19,3   16,2   8,7   4,3   3,6   1,7  
7. Dreta Eixample   1,5   0,3   18,2   18,5   9,9   4,7   4,1   1,6  
8. Estació Nord   1,1   0,3   23,3   14,1   8,1   4,5   3,5   1,8  
9. Sagrada Família   1,1   0,3   22,1   13,8   6,9   4,6   3,3   1,7  
10. Poble-sec   0,6   0,3   22,0   10,2   6,6   3,3   3,4   1,8  
11. Montjuïc   0,3   0,4   10,5   6,7   6,5   2,0   1,3   1,3  
12. Zona Franca-Port   0,6   0,2   28,7   4,5   7,2   1,5   2,8   2,1  
13. Font de la Guatlla   1,0   1,2   24,4   8,9   8,4   3,6   3,5   1,8  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,8   0,1   24,7   10,7   6,1   4,0   3,1   1,7  
15. Sants   0,9   0,2   23,8   11,9   6,0   4,4   3,5   2,0  
16. Les Corts   1,4   0,3   21,4   14,9   10,1   3,9   3,3   1,7  
17. Pedralbes   1,7   0,2   11,2   20,9   19,0   2,3   1,8   1,0  
18. Sant Gervasi   1,8   0,2   14,1   20,1   14,1   3,5   2,9   1,2  
19. Sarrià   2,0   0,3   13,2   21,1   14,3   4,0   3,0   1,4  
20. Vallvidrera-Les Planes   1,3   0,3   18,9   15,3   6,1   4,5   5,5   1,5  
21. Gràcia   1,1   0,4   20,2   15,5   6,0   5,5   4,6   1,9  
22. Vallcarca   1,1   0,2   20,7   13,0   8,1   4,8   4,1   1,8  
23. Guinardó   1,0   0,2   23,5   10,9   7,2   4,4   4,0   1,9  
24. Horta   0,8   0,2   27,9   7,0   6,5   2,5   3,2   1,9  
25. Vall d'Hebron   0,8   0,2   28,0   6,6   8,9   2,3   3,2   2,0  
26. Vilapicina-Turó Peira    0,8   0,2   29,3   7,4   7,7   2,4   3,0   1,8  
27. Roquetes-Verdum   0,6   0,2   32,6   4,2   6,9   1,4   2,5   2,0  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    0,5   0,3   26,2   3,2   5,1   0,9   3,9   2,1  
29. Sagrera   0,9   0,2   28,8   9,4   7,2   3,3   3,4   2,0  
30. Congrés   1,0   0,3   26,4   11,8   6,6   3,7   3,3   1,5  
31. Sant Andreu   0,9   0,3   26,4   10,5   6,6   3,8   4,0   2,2  
32. Bon Pastor   0,5   0,5   30,0   4,3   5,3   1,2   4,0   2,0  
33. Trinitat Vella   0,7   0,2   29,7   2,9   5,0   1,0   2,2   1,7  
34. Fort Pius   0,8   0,3   25,3   10,1   9,6   3,4   4,0   2,3  
35. Poblenou   0,7   0,2   27,9   9,7   4,9   3,2   3,7   1,9  
36. Barris Besòs   0,6   0,2   34,4   4,5   6,8   1,4   2,2   1,9  
37. Clot   1,0   0,3   25,9   11,0   5,8   4,2   3,6   1,8  
38. Verneda   0,7   0,3   30,5   5,9   9,3   1,9   2,6   2,0  
 
 

 
 % sobre votantes
Zona Estadística   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   ERC-EV   IC-V   Otros (1)  
                       
TOTAL   1,9   0,5   44,9   21,6   14,8   6,5   6,3   3,4  
                       
1. Barceloneta   1,0   0,6   57,2   17,9   9,2   5,2   5,1   3,8  
2. Parc   1,4   0,8   45,4   19,8   13,8   6,5   8,0   4,4  
3. Gòtic   1,4   0,8   41,8   23,1   13,4   6,8   8,0   4,7  
4. Raval   1,3   0,6   50,8   18,4   13,6   5,5   5,1   4,7  
5. Sant Antoni   2,1   0,4   36,9   29,3   12,8   8,4   6,9   3,1  
6. Esquerra Eixample   2,3   0,4   34,9   29,3   15,7   7,7   6,6   3,1  
7. Dreta Eixample   2,6   0,5   31,0   31,5   16,9   7,9   6,9   2,7  
8. Estació Nord   2,0   0,5   41,1   24,8   14,3   7,9   6,2   3,1  
9. Sagrada Família   2,0   0,6   41,2   25,6   12,9   8,6   6,1   3,1  
10. Poble-sec   1,3   0,6   45,7   21,1   13,6   7,0   7,0   3,7  
11. Montjuïc   1,1   1,5   36,0   23,0   22,2   6,9   4,6   4,6  
12. Zona Franca-Port   1,3   0,4   60,4   9,4   15,1   3,2   5,8   4,5  
13. Font de la Guatlla   2,0   2,2   46,2   16,9   15,9   6,9   6,6   3,4  
14. Bordeta-Hostafrancs   1,6   0,2   48,3   20,9   11,9   7,7   6,0   3,4  
15. Sants   1,7   0,4   45,1   22,5   11,4   8,4   6,7   3,9  
16. Les Corts   2,4   0,5   37,6   26,2   17,7   6,9   5,8   2,9  
17. Pedralbes   3,0   0,4   19,3   35,9   32,7   3,9   3,1   1,7  
18. Sant Gervasi   3,1   0,3   24,3   34,7   24,3   6,1   5,0   2,1  
19. Sarrià   3,3   0,4   22,3   35,6   24,1   6,8   5,1   2,4  
20. Vallvidrera-Les Planes   2,5   0,5   35,4   28,8   11,4   8,4   10,3   2,7  
21. Gràcia   2,0   0,6   36,7   28,1   10,9   10,0   8,3   3,4  
22. Vallcarca   2,1   0,4   38,5   24,1   15,0   9,0   7,7   3,3  
23. Guinardó   1,8   0,4   44,3   20,5   13,6   8,2   7,6   3,5  
24. Horta   1,6   0,4   55,9   14,0   13,0   5,0   6,3   3,8  
25. Vall d'Hebron   1,6   0,3   54,0   12,6   17,2   4,4   6,1   3,9  
26. Vilapicina-Turó Peira    1,5   0,4   55,7   14,0   14,7   4,5   5,7   3,5  
27. Roquetes-Verdum   1,3   0,5   64,6   8,3   13,7   2,7   5,0   4,0  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    1,3   0,7   62,1   7,5   12,0   2,2   9,2   5,0  
29. Sagrera   1,6   0,4   52,2   17,1   13,0   6,0   6,1   3,6  
30. Congrés   1,8   0,6   48,3   21,6   12,0   6,8   6,0   2,8  
31. Sant Andreu   1,6   0,5   48,4   19,2   12,1   6,9   7,3   4,0  
32. Bon Pastor   1,0   1,1   62,8   9,0   11,2   2,4   8,3   4,1  
33. Trinitat Vella   1,6   0,4   68,3   6,8   11,6   2,3   5,1   3,9  
34. Fort Pius   1,4   0,5   45,3   18,1   17,3   6,1   7,2   4,2  
35. Poblenou   1,4   0,3   53,4   18,5   9,4   6,2   7,1   3,7  
36. Barris Besòs   1,2   0,5   66,0   8,7   13,0   2,8   4,2   3,7  
37. Clot   1,8   0,5   48,3   20,6   10,8   7,8   6,8   3,4  
38. Verneda   1,3   0,5   57,4   11,2   17,5   3,5   5,0   3,7  
 
Nota: Los electores del censo de residentes ausentes se han contabilizado aparte, mientras que los votos emitidos por este colectivo están incluidos en cada distrito.
 
(1) PI, EUA, N, HP, EV-GV, EC, LA FALANGE, UC-CDS, PEC, FEI
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona