2. Elecciones Locales 1995
5. Distribución de concejales en Barcelona

 
 Distribución de concejales en Barcelona
Partido   Concejales  
         
TOTAL   41  
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)   16  
Convergència i Unió (CIU)   13  
Partido Popular (PP)   7  
Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-EV)   3  
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) (*)   2  
         
Gobierno Municipal   PSC-IC-ERC  
 
(*) Desde 1997, estos concejales pertenecen al Partit per la Independència (PI).
 

 
 Relación de concejales elegidos
         
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)    
        Excmo. Sr. Joan Clos i Matheu (Alcalde)  
        Ilma. Sra. Maravillas Rojo i Torrecilla  
        Ilmo. Sr. Joaquim de Nadal i Capara  
        Ilma. Sra. Teresa Sandoval i Roig  
        Ilma. Sra. M. Carmen San Miguel i Ruibal  
        Ilmo. Sr. Antoni Santiburcio i Moreno  
        Ilmo. Sr. Xavier Casas i Masjoan  
        Ilma. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez  
        Ilmo. Sr. Albert Batlle i Bastardas  
        Ilmo. Sr. Josep M. Vegara i Carrió  
        Ilmo. Sr. Francesc Narváez i Pazos  
        Ilmo. Sr. Pere Alcober i Solanas  
        Ilmo. Sr. Ernest Maragall i Mira  
        Ilmo. Sr. Joan Fuster i Sobrepere  
        Ilma. Sra. Catalina Carreras-Moysi i Carles-Tolrà (1)   
        Ilmo. Sr. Francesc Xavier Muñoz i Pujol (2)  
         
Convergència i Unió (CIU)    
        Ilmo. Sr. Miquel Roca i Junyent  
        Ilmo. Sr. Francesc Homs i Ferret  
        Ilmo. Sr. Josep M. Samaranch i Kirner  
        Ilma. Sra. M.Carme Servitje i Mauri  
        Ilmo. Sr. Joan Puigdollers i Fargas  
        Ilmo. Sr. Vicenç Gavaldà i Casat  
        Ilmo. Sr. Antoni Marcet i Rocabert  
        Ilmo. Sr. Daniel Fabregat i Llorente  
        Ilma. Sra. Anna Paredes i Rodríguez  
        Ilmo. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot  
        Ilmo. Sr. Antoni Miquel i Cerveró (3)  
        Ilma. Sra. Joana M. Ortega i Alemany (4)  
        Ilmo. Sr. Josep Lluís Olmedo i López (5)  
         
Partido Popular (PP)    
        Ilmo. Sr. Antonio Ainoza i Cirera  
        Ilmo. Sr. José Alberto Fernández i Díaz  
        Ilmo. Sr. Emilio Alvarez i Pérez  
        Ilma. Sra. Marta Vila i Florensa  
        Ilmo. Sr. Jordi Cornet i Serra  
        Ilmo. Sr. José Ramón Tobía i Galilea  
        Ilmo. Sr. Daniel Sirera i Bellés (6)  
         
Iniciativa per Catalunya - Els Verds (IC-EV)    
        Ilma. Sra. Eulàlia Vintró i Castells  
        Ilmo. Sr. Eugeni Forradellas i Bombardó  
        Ilmo. Sr. Josep Puig i Boix  
         
Partit per la Independència (PI)(7)    
        Ilma. Sra. Pilar Rahola i Martínez  
        Ilmo. Sr. Agustí Soler i Regàs  
 
(1) Por renuncia, substituye al Excmo. Sr. Pasqual Maragall i Mira (1997)
(2) Por renuncia, substituye al Ilmo. Sr. Enric Truñó i Lagares (1998)
(3) Por renuncia, substituye al Ilmo. Sr. Artur Mas i Gavarró (1995)
(4) Por renuncia, substituye al Ilmo. Sr. Manuel J. Silva i Sanchez (1996)
(5) Por defunción, substituye al Ilmo. Sr. Miquel Llongueras i Campañà (1998)
(6) Por renuncia, substituye al Ilmo. Sr. Enric Lacalle i Coll (1996)
(7) Hasta el año 1996, estos concejales pertenecían a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
 
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.