2. Elecciones Locales 1995
3. Resultados por Zonas Estadísticas

 
 Absolutos
Zona Estadística   Electores   Votantes   %  
Particip.  
%  
Absten.  
Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   IC-EV   ERC   Otros (1)  
                               
TOTAL   1.368.148   906.161   66,2   33,8   8.236   2.110   347.449   276.141   150.403   68.838   46.309   6.675  
                               
1. Barceloneta   13.780   10.480   76,1   23,9   46   109   5.439   2.397   1.100   701   533   155  
2. Parc   18.192   11.095   61,0   39,0   80   40   4.777   3.051   1.653   879   527   88  
3. Gòtic   12.992   7.850   60,4   39,6   60   44   3.160   2.286   1.212   590   416   82  
4. Raval   31.019   17.489   56,4   43,6   120   79   8.344   4.110   2.666   1.129   875   166  
5. Sant Antoni   33.611   23.096   68,7   31,3   223   63   6.980   9.164   3.533   1.559   1.451   123  
6. Esquerra Eixample   87.363   61.239   70,1   29,9   646   111   17.788   23.859   11.209   3.826   3.462   338  
7. Dreta Eixample   36.868   26.610   72,2   27,8   310   44   6.575   11.423   5.239   1.649   1.247   123  
8. Estació Nord   25.335   17.732   70,0   30,0   176   33   5.731   6.431   3.060   1.168   1.014   119  
9. Sagrada Família   43.935   30.351   69,1   30,9   288   90   10.440   10.915   4.560   1.973   1.882   203  
10. Poble-sec   30.934   19.703   63,7   36,3   125   49   8.224   5.708   2.719   1.529   1.203   146  
11. Montjuïc   1.083   491   45,3   54,7   2   0   208   122   109   23   18   9  
12. Zona Franca-Port   23.826   14.763   62,0   38,0   103   14   7.828   2.167   2.340   1.697   473   141  
13. Font de la Guatlla   8.039   5.351   66,6   33,4   41   14   2.184   1.464   871   470   267   40  
14. Bordeta-Hostafrancs   15.545   10.146   65,3   34,7   83   15   3.911   3.148   1.418   878   589   104  
15. Sants   67.805   45.240   66,7   33,3   366   79   16.830   14.838   6.108   3.698   3.020   301  
16. Les Corts   59.914   42.566   71,0   29,0   419   61   13.285   15.411   8.262   2.590   2.266   272  
17. Pedralbes   11.579   8.672   74,9   25,1   113   9   1.330   3.745   3.005   165   247   58  
18. Sant Gervasi   87.955   64.578   73,4   26,6   827   159   13.531   28.513   16.127   2.564   2.492   365  
19. Sarrià   28.773   21.525   74,8   25,2   303   45   4.436   9.890   4.950   819   959   123  
20. Vallvidrera-Les Planes   2.010   1.367   68,0   32,0   13   6   439   548   146   123   77   15  
21. Gràcia   77.713   54.015   69,5   30,5   531   132   16.658   21.360   7.059   3.987   3.941   347  
22. Vallcarca   27.939   19.069   68,3   31,7   205   31   6.642   6.538   2.924   1.482   1.103   144  
23. Guinardó   61.376   41.513   67,6   32,4   398   86   15.399   12.849   6.542   3.477   2.464   298  
24. Horta   64.600   41.297   63,9   36,1   380   123   19.650   9.128   6.040   3.842   1.746   388  
25. Vall d'Hebron   26.457   16.871   63,8   36,2   166   60   7.762   3.498   3.024   1.523   680   158  
26. Vilapicina-Turó Peira    60.942   39.954   65,6   34,4   334   96   18.258   8.777   6.848   3.575   1.715   351  
27. Roquetes-Verdum   80.669   50.770   62,9   37,1   308   107   28.444   6.962   7.790   5.272   1.433   454  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    11.689   6.736   57,6   42,4   49   11   4.102   808   725   848   126   67  
29. Sagrera   44.255   30.187   68,2   31,8   275   62   12.916   7.759   4.884   2.427   1.640   224  
30. Congrés   12.787   8.801   68,8   31,2   89   29   3.397   2.668   1.355   639   561   63  
31. Sant Andreu   42.745   29.115   68,1   31,9   231   38   12.499   7.970   3.943   2.679   1.541   214  
32. Bon Pastor   10.820   6.654   61,5   38,5   27   9   4.017   884   732   774   166   45  
33. Trinitat Vella   6.950   4.040   58,1   41,9   20   2   2.627   418   486   367   77   43  
34. Fort Pius   9.409   6.481   68,9   31,1   61   12   2.494   1.674   1.279   532   382   47  
35. Poblenou   40.844   26.328   64,5   35,5   167   58   12.205   7.072   2.795   2.230   1.610   191  
36. Barris Besòs   21.551   13.647   63,3   36,7   76   37   7.958   1.786   2.090   1.162   402   136  
37. Clot   51.860   34.893   67,3   32,7   299   80   13.695   10.780   4.540   2.894   2.372   233  
38. Verneda   53.474   35.446   66,3   33,7   276   73   17.286   6.020   7.060   3.098   1.332   301  
Residentes ausentes   21.510                        
 
 

 
 % sobre electores
Zona Estadística   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   IC-EV   ERC   Otros (1)  
                       
TOTAL   0,6   0,2   25,4   20,2   11,0   5,0   3,4   0,5  
                       
1. Barceloneta   0,3   0,8   39,5   17,4   8,0   5,1   3,9   1,1  
2. Parc   0,4   0,2   26,3   16,8   9,1   4,8   2,9   0,5  
3. Gòtic   0,5   0,3   24,3   17,6   9,3   4,5   3,2   0,6  
4. Raval   0,4   0,3   26,9   13,2   8,6   3,6   2,8   0,5  
5. Sant Antoni   0,7   0,2   20,8   27,3   10,5   4,6   4,3   0,4  
6. Esquerra Eixample   0,7   0,1   20,4   27,3   12,8   4,4   4,0   0,4  
7. Dreta Eixample   0,8   0,1   17,8   31,0   14,2   4,5   3,4   0,3  
8. Estació Nord   0,7   0,1   22,6   25,4   12,1   4,6   4,0   0,5  
9. Sagrada Família   0,7   0,2   23,8   24,8   10,4   4,5   4,3   0,5  
10. Poble-sec   0,4   0,2   26,6   18,5   8,8   4,9   3,9   0,5  
11. Montjuïc   0,2   0,0   19,2   11,3   10,1   2,1   1,7   0,8  
12. Zona Franca-Port   0,4   0,1   32,9   9,1   9,8   7,1   2,0   0,6  
13. Font de la Guatlla   0,5   0,2   27,2   18,2   10,8   5,8   3,3   0,5  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,5   0,1   25,2   20,3   9,1   5,6   3,8   0,7  
15. Sants   0,5   0,1   24,8   21,9   9,0   5,5   4,5   0,4  
16. Les Corts   0,7   0,1   22,2   25,7   13,8   4,3   3,8   0,5  
17. Pedralbes   1,0   0,1   11,5   32,3   26,0   1,4   2,1   0,5  
18. Sant Gervasi   0,9   0,2   15,4   32,4   18,3   2,9   2,8   0,4  
19. Sarrià   1,1   0,2   15,4   34,4   17,2   2,8   3,3   0,4  
20. Vallvidrera-Les Planes   0,6   0,3   21,8   27,3   7,3   6,1   3,8   0,7  
21. Gràcia   0,7   0,2   21,4   27,5   9,1   5,1   5,1   0,4  
22. Vallcarca   0,7   0,1   23,8   23,4   10,5   5,3   3,9   0,5  
23. Guinardó   0,6   0,1   25,1   20,9   10,7   5,7   4,0   0,5  
24. Horta   0,6   0,2   30,4   14,1   9,3   5,9   2,7   0,6  
25. Vall d'Hebron   0,6   0,2   29,3   13,2   11,4   5,8   2,6   0,6  
26. Vilapicina-Turó Peira    0,5   0,2   30,0   14,4   11,2   5,9   2,8   0,6  
27. Roquetes-Verdum   0,4   0,1   35,3   8,6   9,7   6,5   1,8   0,6  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    0,4   0,1   35,1   6,9   6,2   7,3   1,1   0,6  
29. Sagrera   0,6   0,1   29,2   17,5   11,0   5,5   3,7   0,5  
30. Congrés   0,7   0,2   26,6   20,9   10,6   5,0   4,4   0,5  
31. Sant Andreu   0,5   0,1   29,2   18,6   9,2   6,3   3,6   0,5  
32. Bon Pastor   0,2   0,1   37,1   8,2   6,8   7,2   1,5   0,4  
33. Trinitat Vella   0,3   0,0   37,8   6,0   7,0   5,3   1,1   0,6  
34. Fort Pius   0,6   0,1   26,5   17,8   13,6   5,7   4,1   0,5  
35. Poblenou   0,4   0,1   29,9   17,3   6,8   5,5   3,9   0,5  
36. Barris Besòs   0,4   0,2   36,9   8,3   9,7   5,4   1,9   0,6  
37. Clot   0,6   0,2   26,4   20,8   8,8   5,6   4,6   0,4  
38. Verneda   0,5   0,1   32,3   11,3   13,2   5,8   2,5   0,6  
 
 

 
 % sobre votantes
Zona Estadística   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   IC-EV   ERC   Otros (1)  
                       
TOTAL   0,9   0,2   38,3   30,5   16,6   7,6   5,1   0,7  
                       
1. Barceloneta   0,4   1,0   51,9   22,9   10,5   6,7   5,1   1,5  
2. Parc   0,7   0,4   43,1   27,5   14,9   7,9   4,7   0,8  
3. Gòtic   0,8   0,6   40,3   29,1   15,4   7,5   5,3   1,0  
4. Raval   0,7   0,5   47,7   23,5   15,2   6,5   5,0   0,9  
5. Sant Antoni   1,0   0,3   30,2   39,7   15,3   6,8   6,3   0,5  
6. Esquerra Eixample   1,1   0,2   29,0   39,0   18,3   6,2   5,7   0,6  
7. Dreta Eixample   1,2   0,2   24,7   42,9   19,7   6,2   4,7   0,5  
8. Estació Nord   1,0   0,2   32,3   36,3   17,3   6,6   5,7   0,7  
9. Sagrada Família   0,9   0,3   34,4   36,0   15,0   6,5   6,2   0,7  
10. Poble-sec   0,6   0,2   41,7   29,0   13,8   7,8   6,1   0,7  
11. Montjuïc   0,4   0,0   42,4   24,8   22,2   4,7   3,7   1,8  
12. Zona Franca-Port   0,7   0,1   53,0   14,7   15,9   11,5   3,2   1,0  
13. Font de la Guatlla   0,8   0,3   40,8   27,4   16,3   8,8   5,0   0,7  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,8   0,1   38,5   31,0   14,0   8,7   5,8   1,0  
15. Sants   0,8   0,2   37,2   32,8   13,5   8,2   6,7   0,7  
16. Les Corts   1,0   0,1   31,2   36,2   19,4   6,1   5,3   0,6  
17. Pedralbes   1,3   0,1   15,3   43,2   34,7   1,9   2,8   0,7  
18. Sant Gervasi   1,3   0,2   21,0   44,2   25,0   4,0   3,9   0,6  
19. Sarrià   1,4   0,2   20,6   45,9   23,0   3,8   4,5   0,6  
20. Vallvidrera-Les Planes   1,0   0,4   32,1   40,1   10,7   9,0   5,6   1,1  
21. Gràcia   1,0   0,2   30,8   39,5   13,1   7,4   7,3   0,6  
22. Vallcarca   1,1   0,2   34,8   34,3   15,3   7,8   5,8   0,8  
23. Guinardó   1,0   0,2   37,1   31,0   15,8   8,4   5,9   0,7  
24. Horta   0,9   0,3   47,6   22,1   14,6   9,3   4,2   0,9  
25. Vall d'Hebron   1,0   0,4   46,0   20,7   17,9   9,0   4,0   0,9  
26. Vilapicina-Turó Peira    0,8   0,2   45,7   22,0   17,1   8,9   4,3   0,9  
27. Roquetes-Verdum   0,6   0,2   56,0   13,7   15,3   10,4   2,8   0,9  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    0,7   0,2   60,9   12,0   10,8   12,6   1,9   1,0  
29. Sagrera   0,9   0,2   42,8   25,7   16,2   8,0   5,4   0,7  
30. Congrés   1,0   0,3   38,6   30,3   15,4   7,3   6,4   0,7  
31. Sant Andreu   0,8   0,1   42,9   27,4   13,5   9,2   5,3   0,7  
32. Bon Pastor   0,4   0,1   60,4   13,3   11,0   11,6   2,5   0,7  
33. Trinitat Vella   0,5   0,0   65,0   10,3   12,0   9,1   1,9   1,1  
34. Fort Pius   0,9   0,2   38,5   25,8   19,7   8,2   5,9   0,7  
35. Poblenou   0,6   0,2   46,4   26,9   10,6   8,5   6,1   0,7  
36. Barris Besòs   0,6   0,3   58,3   13,1   15,3   8,5   2,9   1,0  
37. Clot   0,9   0,2   39,2   30,9   13,0   8,3   6,8   0,7  
38. Verneda   0,8   0,2   48,8   17,0   19,9   8,7   3,8   0,8  
 
Nota: Los electores del censo de residentes ausentes se han excluido del Districto 1. Ciutat Vella,y se cuentan aparte, mientras que los votos emitidos por este colectivo están incluidos en el distrito mencionado.
 
(1) AEC-EVE; CDS; POR; PIE; PRT; CPH; PC-NPS; N.