1. Elecciones Locales 1991
5. Distribución de concejales en Barcelona

 
 Distribución de concejales en Barcelona
Partido   Concejales  
         
TOTAL   43  
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)   20  
Convergència i Unió (CIU)   16  
Partido Popular (PP)   4  
Iniciativa per Catalunya (IC)   3  
         
Gobierno municipal   PSC-IC  
 
 

 
 Relación de concejales elegidos
              
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)         
             Excmo. Sr. Pasqual Maragall i Mira (Alcalde)  
             Ilmo. Sr. Lluís Armet i Coma  
             Ilmo. Sr. Joan Clos i Matheu  
             Ilma. Sra. Marta Mata i Garriga  
             Ilmo. Sr. Joaquim de Nadal i Capara  
             Ilmo. Sr. Juan José Ferreiro i Suarez  
             Ilmo. Sr. Joan Torres i Carol  
             Ilmo. Sr. Antoni Santiburcio i Moreno  
             Ilmo. Sr. Enric Truñó i Lagares  
             Ilmo. Sr. Albert Batlle i Bastardas  
             Ilmo. Sr. Guerau Ruiz i Pena  
             Ilmo. Sr. Xavier Valls i Serra  
             Ilmo. Sr. Oriol Bohigas i Guardiola  
             Ilma. Sra. Carolina Homar i Cruz  
             Ilma. Sra. Núria Gispert i Feliu  
             Ilmo. Sr. Francesc Narváez i Pazos  
             Ilmo. Sr. Joan Fuster i Sobrepere  
             Ilmo. Sr. Xavier Casas i Masjoan  
             Ilmo. Sr. Francesc Trillas i Gené  
             Ilmo. Sr. Josep M. Vegara i Carrió  
              
Convergència i Unió (CIU)         
             Ilmo. Sr. Josep Maria Cullell i Nadal  
             Ilmo. Sr. Josep Caminal i Badia  
             Ilmo. Sr. Artur Mas i Gavarró  
             Ilmo. Sr. Josep Maria Samaranch i Kirner  
             Ilma. Sra. Sara Maria Blasi i Gutierrez  
             Ilmo. Sr. Jordi Bonet i Agustí  
             Ilmo. Sr. Joan Colldecarrera i Ortiz  
             Ilma. Sra. Teresa Perelló i Domingo  
             Ilmo. Sr. Felix Amat i Parcerisa  
             Ilmo. Sr. Antoni Marcet i Rocabert  
             Ilmo. Sr. Daniel Fabregat i Llorente  
             Ilmo. Sr. Modest Batlle i Girona  
             Ilmo. Sr. Joan Puigdollers i Fargas  
             Ilmo. Sr. Joan Antoni Audet i Novell  
             Ilmo. Sr. Josep Lluís Olmedo i López  
             Ilmo. Sr. Jaume Alsina i Oliva  
              
Partido Popular (PP)         
             Ilmo. Sr. Enrique Lacalle i Coll  
             Ilmo. Sr. Aleix Vidal-Quadras i Roca  
             Ilmo. Sr. José Alberto Fernández i Diaz  
             Ilmo. Sr. Emilio Alvarez i Pérez  
              
Iniciativa per Catalunya (IC)         
             Ilma. Sra. Eulàlia Vintró i Castells  
             Ilmo. Sr. Antoni Lucchetti i Farré  
             Ilmo. Sr. Francesc Vicens i Giralt  
 
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.