1. Elecciones Locales 1991
3. Resultados por Zonas Estadísticas

 
 Absolutos
Zona Estadística   Electores   Votantes   %  
Particip.  
%  
Absten.  
Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   IC-EV   ERC   Otros (1)  
                               
TOTAL   1.373.364   766.465   55,8   44,2   6.991   2.208   328.195   260.447   74.920   48.982   19.474   25.248  
                               
1. Barceloneta   14.697   7.486   50,9   49,1   27   72   4.319   1.785   384   378   244   277  
2. Parc   19.909   9.994   50,2   49,8   69   48   4.472   3.263   868   638   270   366  
3. Gòtic   14.335   7.018   49,0   51,0   47   30   2.948   2.432   665   443   202   251  
4. Raval   34.007   16.277   47,9   52,1   99   83   8.333   4.482   1.358   861   409   652  
5. Sant Antoni   34.944   19.795   56,6   43,4   182   65   6.297   9.018   1.916   1.155   638   524  
6. Esquerra Eixample   91.675   52.829   57,6   42,4   579   137   15.782   23.943   6.336   3.118   1.512   1.422  
7. Dreta Eixample   39.970   24.539   61,4   38,6   303   59   5.700   12.626   3.286   1.360   651   554  
8. Estació Nord   25.780   15.129   58,7   41,3   186   34   5.157   6.380   1.614   875   455   428  
9. Sagrada Família   44.905   25.685   57,2   42,8   254   89   9.812   10.163   2.358   1.540   704   765  
10. Poble-sec   31.701   16.582   52,3   47,7   107   53   7.587   5.360   1.237   1.122   563   553  
11. Montjuïc   1.331   527   39,6   60,4   2   1   242   147   57   48   7   23  
12. Zona Franca-Port   22.949   11.685   50,9   49,1   74   62   7.454   1.531   906   991   122   545  
13. Font de la Guatlla   8.059   4.360   54,1   45,9   32   15   2.026   1.239   423   363   106   156  
14. Bordeta-Hostafrancs   15.685   8.271   52,7   47,3   58   14   3.598   2.722   666   657   253   303  
15. Sants   68.548   37.921   55,3   44,7   318   105   15.753   13.879   2.700   2.551   1.306   1.309  
16. Les Corts   59.851   34.515   57,7   42,3   386   57   11.723   14.151   4.250   1.972   931   1.045  
17. Pedralbes   11.550   7.006   60,7   39,3   93   19   1.049   3.854   1.631   147   91   122  
18. Sant Gervasi   92.294   57.202   62,0   38,0   883   103   10.973   30.668   9.909   2.148   1.231   1.287  
19. Sarrià   29.437   18.602   63,2   36,8   295   46   3.646   10.069   2.868   732   507   439  
20. Vallvidrera-Les Planes   1.822   992   54,4   45,6   19   4   359   399   54   81   30   46  
21. Gràcia   80.485   46.801   58,1   41,9   430   102   15.109   21.123   3.670   3.114   1.864   1.389  
22. Vallcarca   27.956   15.591   55,8   44,2   152   30   6.009   5.896   1.395   1.080   493   536  
23. Guinardó   62.566   35.055   56,0   44,0   286   55   14.967   11.786   3.088   2.650   1.003   1.220  
24. Horta   64.413   34.338   53,3   46,7   298   137   19.792   7.343   2.410   2.325   639   1.394  
25. Vall d'Hebron   26.548   14.414   54,3   45,7   143   46   8.086   2.732   1.431   939   246   791  
26. Vilapicina-Turó Peira    62.245   33.732   54,2   45,8   230   107   18.312   7.444   3.196   2.450   685   1.308  
27. Roquetes-Verdum   82.497   43.057   52,2   47,8   235   146   28.674   5.348   3.118   3.419   402   1.715  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    11.776   5.681   48,2   51,8   33   26   4.132   482   229   486   35   258  
29. Sagrera   43.800   24.374   55,6   44,4   215   61   11.481   6.973   2.254   1.756   700   934  
30. Congrés   13.565   7.947   58,6   41,4   86   35   3.546   2.555   748   516   231   230  
31. Sant Andreu   40.956   23.098   56,4   43,6   192   60   10.863   7.113   1.648   1.841   618   763  
32. Bon Pastor   11.040   5.773   52,3   47,7   19   18   3.975   650   282   563   50   216  
33. Trinitat Vella   7.156   3.578   50,0   50,0   14   25   2.807   243   135   212   20   122  
34. Fort Pius   9.279   5.167   55,7   44,3   44   10   2.310   1.435   691   355   121   201  
35. Poblenou   38.920   21.183   54,4   45,6   128   51   11.644   5.711   1.033   1.417   555   644  
36. Barris Besòs   22.646   12.008   53,0   47,0   71   46   8.350   1.307   895   698   143   498  
37. Clot   50.409   28.452   56,4   43,6   241   76   12.751   9.495   1.995   2.077   960   857  
38. Verneda   53.658   29.801   55,5   44,5   161   81   18.157   4.700   3.216   1.904   477   1.105  
 
 

 
 % sobre electores
Zona Estadística   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   IC-EV   ERC   Otros (1)  
                       
TOTAL   0,5   0,2   23,9   19,0   5,5   3,6   1,4   1,8  
                       
1. Barceloneta   0,2   0,5   29,4   12,1   2,6   2,6   1,7   1,9  
2. Parc   0,3   0,2   22,5   16,4   4,4   3,2   1,4   1,8  
3. Gòtic   0,3   0,2   20,6   17,0   4,6   3,1   1,4   1,8  
4. Raval   0,3   0,2   24,5   13,2   4,0   2,5   1,2   1,9  
5. Sant Antoni   0,5   0,2   18,0   25,8   5,5   3,3   1,8   1,5  
6. Esquerra Eixample   0,6   0,1   17,2   26,1   6,9   3,4   1,6   1,6  
7. Dreta Eixample   0,8   0,1   14,3   31,6   8,2   3,4   1,6   1,4  
8. Estació Nord   0,7   0,1   20,0   24,7   6,3   3,4   1,8   1,7  
9. Sagrada Família   0,6   0,2   21,9   22,6   5,3   3,4   1,6   1,7  
10. Poble-sec   0,3   0,2   23,9   16,9   3,9   3,5   1,8   1,7  
11. Montjuïc   0,2   0,1   18,2   11,0   4,3   3,6   0,5   1,7  
12. Zona Franca-Port   0,3   0,3   32,5   6,7   3,9   4,3   0,5   2,4  
13. Font de la Guatlla   0,4   0,2   25,1   15,4   5,2   4,5   1,3   1,9  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,4   0,1   22,9   17,4   4,2   4,2   1,6   1,9  
15. Sants   0,5   0,2   23,0   20,2   3,9   3,7   1,9   1,9  
16. Les Corts   0,6   0,1   19,6   23,6   7,1   3,3   1,6   1,7  
17. Pedralbes   0,8   0,2   9,1   33,4   14,1   1,3   0,8   1,1  
18. Sant Gervasi   1,0   0,1   11,9   33,2   10,7   2,3   1,3   1,4  
19. Sarrià   1,0   0,2   12,4   34,2   9,7   2,5   1,7   1,5  
20. Vallvidrera-Les Planes   1,0   0,2   19,7   21,9   3,0   4,4   1,6   2,5  
21. Gràcia   0,5   0,1   18,8   26,2   4,6   3,9   2,3   1,7  
22. Vallcarca   0,5   0,1   21,5   21,1   5,0   3,9   1,8   1,9  
23. Guinardó   0,5   0,1   23,9   18,8   4,9   4,2   1,6   1,9  
24. Horta   0,5   0,2   30,7   11,4   3,7   3,6   1,0   2,2  
25. Vall d'Hebron   0,5   0,2   30,5   10,3   5,4   3,5   0,9   3,0  
26. Vilapicina-Turó Peira    0,4   0,2   29,4   12,0   5,1   3,9   1,1   2,1  
27. Roquetes-Verdum   0,3   0,2   34,8   6,5   3,8   4,1   0,5   2,1  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    0,3   0,2   35,1   4,1   1,9   4,1   0,3   2,2  
29. Sagrera   0,5   0,1   26,2   15,9   5,1   4,0   1,6   2,1  
30. Congrés   0,6   0,3   26,1   18,8   5,5   3,8   1,7   1,7  
31. Sant Andreu   0,5   0,1   26,5   17,4   4,0   4,5   1,5   1,9  
32. Bon Pastor   0,2   0,2   36,0   5,9   2,6   5,1   0,5   2,0  
33. Trinitat Vella   0,2   0,3   39,2   3,4   1,9   3,0   0,3   1,7  
34. Fort Pius   0,5   0,1   24,9   15,5   7,4   3,8   1,3   2,2  
35. Poblenou   0,3   0,1   29,9   14,7   2,7   3,6   1,4   1,7  
36. Barris Besòs   0,3   0,2   36,9   5,8   4,0   3,1   0,6   2,2  
37. Clot   0,5   0,2   25,3   18,8   4,0   4,1   1,9   1,7  
38. Verneda   0,3   0,2   33,8   8,8   6,0   3,5   0,9   2,1  
 
 

 
 % sobre votantes
Zona Estadística   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   IC-EV   ERC   Otros (1)  
                       
TOTAL   0,9   0,3   42,8   34,0   9,8   6,4   2,5   3,3  
                       
1. Barceloneta   0,4   1,0   57,7   23,8   5,1   5,0   3,3   3,7  
2. Parc   0,7   0,5   44,7   32,6   8,7   6,4   2,7   3,7  
3. Gòtic   0,7   0,4   42,0   34,7   9,5   6,3   2,9   3,6  
4. Raval   0,6   0,5   51,2   27,5   8,3   5,3   2,5   4,0  
5. Sant Antoni   0,9   0,3   31,8   45,6   9,7   5,8   3,2   2,6  
6. Esquerra Eixample   1,1   0,3   29,9   45,3   12,0   5,9   2,9   2,7  
7. Dreta Eixample   1,2   0,2   23,2   51,5   13,4   5,5   2,7   2,3  
8. Estació Nord   1,2   0,2   34,1   42,2   10,7   5,8   3,0   2,8  
9. Sagrada Família   1,0   0,3   38,2   39,6   9,2   6,0   2,7   3,0  
10. Poble-sec   0,6   0,3   45,8   32,3   7,5   6,8   3,4   3,3  
11. Montjuïc   0,4   0,2   45,9   27,9   10,8   9,1   1,3   4,4  
12. Zona Franca-Port   0,6   0,5   63,8   13,1   7,8   8,5   1,0   4,7  
13. Font de la Guatlla   0,7   0,3   46,5   28,4   9,7   8,3   2,4   3,6  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,7   0,2   43,5   32,9   8,1   7,9   3,1   3,7  
15. Sants   0,8   0,3   41,5   36,6   7,1   6,7   3,4   3,5  
16. Les Corts   1,1   0,2   34,0   41,0   12,3   5,7   2,7   3,0  
17. Pedralbes   1,3   0,3   15,0   55,0   23,3   2,1   1,3   1,7  
18. Sant Gervasi   1,5   0,2   19,2   53,6   17,3   3,8   2,2   2,2  
19. Sarrià   1,6   0,2   19,6   54,1   15,4   3,9   2,7   2,4  
20. Vallvidrera-Les Planes   1,9   0,4   36,2   40,2   5,4   8,2   3,0   4,6  
21. Gràcia   0,9   0,2   32,3   45,1   7,8   6,7   4,0   3,0  
22. Vallcarca   1,0   0,2   38,5   37,8   8,9   6,9   3,2   3,4  
23. Guinardó   0,8   0,2   42,7   33,6   8,8   7,6   2,9   3,5  
24. Horta   0,9   0,4   57,6   21,4   7,0   6,8   1,9   4,1  
25. Vall d'Hebron   1,0   0,3   56,1   19,0   9,9   6,5   1,7   5,5  
26. Vilapicina-Turó Peira    0,7   0,3   54,3   22,1   9,5   7,3   2,0   3,9  
27. Roquetes-Verdum   0,5   0,3   66,6   12,4   7,2   7,9   0,9   4,0  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    0,6   0,5   72,7   8,5   4,0   8,6   0,6   4,5  
29. Sagrera   0,9   0,3   47,1   28,6   9,2   7,2   2,9   3,8  
30. Congrés   1,1   0,4   44,6   32,2   9,4   6,5   2,9   2,9  
31. Sant Andreu   0,8   0,3   47,0   30,8   7,1   8,0   2,7   3,3  
32. Bon Pastor   0,3   0,3   68,9   11,3   4,9   9,8   0,9   3,7  
33. Trinitat Vella   0,4   0,7   78,5   6,8   3,8   5,9   0,6   3,4  
34. Fort Pius   0,9   0,2   44,7   27,8   13,4   6,9   2,3   3,9  
35. Poblenou   0,6   0,2   55,0   27,0   4,9   6,7   2,6   3,0  
36. Barris Besòs   0,6   0,4   69,5   10,9   7,5   5,8   1,2   4,1  
37. Clot   0,8   0,3   44,8   33,4   7,0   7,3   3,4   3,0  
38. Verneda   0,5   0,3   60,9   15,8   10,8   6,4   1,6   3,7  
 
(1) CDS; LV-H; BV; PCC; PST; PASE; PORE; AB; CRC; AR; PE(PCE-ML); UCC-PED.
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona