2. Elecciones Generales 1996
3. Resultados por Zonas Estadísticas

 
 Absolutos
Zona Estadística   Electores   Votantes   %  
Particip.  
%  
Absten.  
Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   IC-EV   ERC   Otros (1)  
                               
TOTAL   1.348.921   1.037.515   76,9   23,1   8.430   2.897   355.669   306.796   234.509   79.562   42.825   6.827  
                               
1. Barceloneta   13.797   9.463   68,6   31,4   33   28   4.734   2.200   1.396   589   404   79  
2. Parc   18.167   12.542   69,0   31,0   91   51   4.735   3.491   2.534   1.063   486   91  
3. Gòtic   12.978   8.856   68,2   31,8   64   26   3.139   2.509   1.936   730   397   55  
4. Raval   30.930   20.044   64,8   35,2   125   127   8.162   4.914   4.359   1.398   800   159  
5. Sant Antoni   33.523   25.986   77,5   22,5   212   78   7.126   9.994   5.577   1.567   1.321   111  
6. Esquerra Eixample   87.046   67.911   78,0   22,0   591   155   17.227   25.761   16.784   3.885   3.185   323  
7. Dreta Eixample   36.760   29.021   78,9   21,1   293   85   6.155   11.846   7.788   1.550   1.179   125  
8. Estació Nord   25.384   19.880   78,3   21,7   196   39   5.383   7.286   4.648   1.301   939   88  
9. Sagrada Família   44.044   34.318   77,9   22,1   284   127   10.415   12.289   7.158   2.236   1.657   152  
10. Poble-sec   30.781   22.513   73,1   26,9   134   53   8.519   6.649   4.240   1.700   1.102   116  
11. Montjuïc   1.034   599   57,9   42,1   3   1   250   145   138   43   16   3  
12. Zona Franca-Port   23.979   17.840   74,4   25,6   98   43   8.570   2.507   3.840   2.235   428   119  
13. Font de la Guatlla   8.157   6.239   76,5   23,5   50   16   2.191   1.631   1.441   585   279   46  
14. Bordeta-Hostafrancs   15.560   12.012   77,2   22,8   107   24   4.253   3.622   2.257   1.089   603   57  
15. Sants   67.844   52.263   77,0   23,0   344   122   17.975   17.253   9.548   3.946   2.800   275  
16. Les Corts   60.288   48.048   79,7   20,3   457   120   12.698   17.144   12.684   2.717   1.995   233  
17. Pedralbes   11.634   9.639   82,9   17,1   117   18   970   3.698   4.376   202   197   61  
18. Sant Gervasi   87.454   70.625   80,8   19,2   796   171   11.002   29.095   24.517   2.430   2.277   337  
19. Sarrià   28.894   23.377   80,9   19,1   262   51   3.780   9.995   7.542   780   867   100  
20. Vallvidrera-Les Planes   2.098   1.604   76,5   23,5   12   1   528   646   233   99   70   15  
21. Gràcia   77.528   59.957   77,3   22,7   459   155   16.721   23.486   10.950   3.921   3.660   605  
22. Vallcarca   27.935   21.670   77,6   22,4   175   50   6.801   7.255   4.678   1.525   1.066   120  
23. Guinardó   61.351   47.783   77,9   22,1   368   148   16.140   14.834   9.807   3.866   2.321   299  
24. Horta   64.782   49.588   76,5   23,5   393   148   22.315   10.150   9.829   4.700   1.634   419  
25. Vall d'Hebron   26.741   20.435   76,4   23,6   206   52   8.897   3.765   4.817   1.937   604   157  
26. Vilapicina-Turó Peira    60.552   46.958   77,5   22,5   352   127   19.643   9.959   10.657   4.325   1.593   302  
27. Roquetes-Verdum   80.806   60.745   75,2   24,8   436   185   31.005   7.580   12.732   6.863   1.380   564  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    11.707   8.305   70,9   29,1   57   30   4.841   780   1.317   1.079   138   63  
29. Sagrera   44.545   35.246   79,1   20,9   283   116   12.481   9.538   7.916   3.148   1.544   220  
30. Congrés   12.753   9.843   77,2   22,8   69   31   3.448   2.945   2.055   780   454   61  
31. Sant Andreu   43.053   33.715   78,3   21,7   287   74   12.639   9.051   6.500   3.280   1.505   379  
32. Bon Pastor   10.890   8.035   73,8   26,2   22   29   4.284   1.096   1.341   1.016   191   56  
33. Trinitat Vella   6.934   5.068   73,1   26,9   28   18   3.081   494   841   500   82   24  
34. Fort Pius   9.559   7.548   79,0   21,0   83   5   2.427   2.100   1.893   653   350   37  
35. Poblenou   41.530   30.944   74,5   25,5   183   104   12.552   8.589   4.944   2.715   1.546   311  
36. Barris Besòs   21.666   16.374   75,6   24,4   93   61   8.569   2.208   3.255   1.675   373   140  
37. Clot   52.555   40.770   77,6   22,4   334   115   14.222   12.915   7.479   3.296   2.176   233  
38. Verneda   53.682   41.751   77,8   22,2   333   113   17.791   7.376   10.502   4.138   1.206   292  
 
 

 
 % sobre electores
Zona Estadística   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   IC-EV   ERC   Otros (1)  
                       
TOTAL   0,6   0,2   26,4   22,7   17,4   5,9   3,2   0,5  
                       
1. Barceloneta   0,2   0,2   34,3   15,9   10,1   4,3   2,9   0,6  
2. Parc   0,5   0,3   26,1   19,2   13,9   5,9   2,7   0,5  
3. Gòtic   0,5   0,2   24,2   19,3   14,9   5,6   3,1   0,4  
4. Raval   0,4   0,4   26,4   15,9   14,1   4,5   2,6   0,5  
5. Sant Antoni   0,6   0,2   21,3   29,8   16,6   4,7   3,9   0,3  
6. Esquerra Eixample   0,7   0,2   19,8   29,6   19,3   4,5   3,7   0,4  
7. Dreta Eixample   0,8   0,2   16,7   32,2   21,2   4,2   3,2   0,3  
8. Estació Nord   0,8   0,2   21,2   28,7   18,3   5,1   3,7   0,3  
9. Sagrada Família   0,6   0,3   23,6   27,9   16,3   5,1   3,8   0,3  
10. Poble-sec   0,4   0,2   27,7   21,6   13,8   5,5   3,6   0,4  
11. Montjuïc   0,3   0,1   24,2   14,0   13,3   4,2   1,5   0,3  
12. Zona Franca-Port   0,4   0,2   35,7   10,5   16,0   9,3   1,8   0,5  
13. Font de la Guatlla   0,6   0,2   26,9   20,0   17,7   7,2   3,4   0,6  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,7   0,2   27,3   23,3   14,5   7,0   3,9   0,4  
15. Sants   0,5   0,2   26,5   25,4   14,1   5,8   4,1   0,4  
16. Les Corts   0,8   0,2   21,1   28,4   21,0   4,5   3,3   0,4  
17. Pedralbes   1,0   0,2   8,3   31,8   37,6   1,7   1,7   0,5  
18. Sant Gervasi   0,9   0,2   12,6   33,3   28,0   2,8   2,6   0,4  
19. Sarrià   0,9   0,2   13,1   34,6   26,1   2,7   3,0   0,3  
20. Vallvidrera-Les Planes   0,6   0,0   25,2   30,8   11,1   4,7   3,3   0,7  
21. Gràcia   0,6   0,2   21,6   30,3   14,1   5,1   4,7   0,8  
22. Vallcarca   0,6   0,2   24,3   26,0   16,7   5,5   3,8   0,4  
23. Guinardó   0,6   0,2   26,3   24,2   16,0   6,3   3,8   0,5  
24. Horta   0,6   0,2   34,4   15,7   15,2   7,3   2,5   0,6  
25. Vall d'Hebron   0,8   0,2   33,3   14,1   18,0   7,2   2,3   0,6  
26. Vilapicina-Turó Peira    0,6   0,2   32,4   16,4   17,6   7,1   2,6   0,5  
27. Roquetes-Verdum   0,5   0,2   38,4   9,4   15,8   8,5   1,7   0,7  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    0,5   0,3   41,4   6,7   11,2   9,2   1,2   0,5  
29. Sagrera   0,6   0,3   28,0   21,4   17,8   7,1   3,5   0,5  
30. Congrés   0,5   0,2   27,0   23,1   16,1   6,1   3,6   0,5  
31. Sant Andreu   0,7   0,2   29,4   21,0   15,1   7,6   3,5   0,9  
32. Bon Pastor   0,2   0,3   39,3   10,1   12,3   9,3   1,8   0,5  
33. Trinitat Vella   0,4   0,3   44,4   7,1   12,1   7,2   1,2   0,3  
34. Fort Pius   0,9   0,1   25,4   22,0   19,8   6,8   3,7   0,4  
35. Poblenou   0,4   0,3   30,2   20,7   11,9   6,5   3,7   0,7  
36. Barris Besòs   0,4   0,3   39,6   10,2   15,0   7,7   1,7   0,6  
37. Clot   0,6   0,2   27,1   24,6   14,2   6,3   4,1   0,4  
38. Verneda   0,6   0,2   33,1   13,7   19,6   7,7   2,2   0,5  
 
 

 
 % sobre votantes
Zona Estadística   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   IC-EV   ERC   Otros (1)  
                       
TOTAL   0,8   0,3   34,3   29,6   22,6   7,7   4,1   0,7  
                       
1. Barceloneta   0,3   0,3   50,0   23,2   14,8   6,2   4,3   0,8  
2. Parc   0,7   0,4   37,8   27,8   20,2   8,5   3,9   0,7  
3. Gòtic   0,7   0,3   35,4   28,3   21,9   8,2   4,5   0,6  
4. Raval   0,6   0,6   40,7   24,5   21,7   7,0   4,0   0,8  
5. Sant Antoni   0,8   0,3   27,4   38,5   21,5   6,0   5,1   0,4  
6. Esquerra Eixample   0,9   0,2   25,4   37,9   24,7   5,7   4,7   0,5  
7. Dreta Eixample   1,0   0,3   21,2   40,8   26,8   5,3   4,1   0,4  
8. Estació Nord   1,0   0,2   27,1   36,6   23,4   6,5   4,7   0,4  
9. Sagrada Família   0,8   0,4   30,3   35,8   20,9   6,5   4,8   0,4  
10. Poble-sec   0,6   0,2   37,8   29,5   18,8   7,6   4,9   0,5  
11. Montjuïc   0,5   0,2   41,7   24,2   23,0   7,2   2,7   0,5  
12. Zona Franca-Port   0,5   0,2   48,0   14,1   21,5   12,5   2,4   0,7  
13. Font de la Guatlla   0,8   0,3   35,1   26,1   23,1   9,4   4,5   0,7  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,9   0,2   35,4   30,2   18,8   9,1   5,0   0,5  
15. Sants   0,7   0,2   34,4   33,0   18,3   7,6   5,4   0,5  
16. Les Corts   1,0   0,2   26,4   35,7   26,4   5,7   4,2   0,5  
17. Pedralbes   1,2   0,2   10,1   38,4   45,4   2,1   2,0   0,6  
18. Sant Gervasi   1,1   0,2   15,6   41,2   34,7   3,4   3,2   0,5  
19. Sarrià   1,1   0,2   16,2   42,8   32,3   3,3   3,7   0,4  
20. Vallvidrera-Les Planes   0,7   0,1   32,9   40,3   14,5   6,2   4,4   0,9  
21. Gràcia   0,8   0,3   27,9   39,2   18,3   6,5   6,1   1,0  
22. Vallcarca   0,8   0,2   31,4   33,5   21,6   7,0   4,9   0,6  
23. Guinardó   0,8   0,3   33,8   31,0   20,5   8,1   4,9   0,6  
24. Horta   0,8   0,3   45,0   20,5   19,8   9,5   3,3   0,8  
25. Vall d'Hebron   1,0   0,3   43,5   18,4   23,6   9,5   3,0   0,8  
26. Vilapicina-Turó Peira    0,7   0,3   41,8   21,2   22,7   9,2   3,4   0,6  
27. Roquetes-Verdum   0,7   0,3   51,0   12,5   21,0   11,3   2,3   0,9  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    0,7   0,4   58,3   9,4   15,9   13,0   1,7   0,8  
29. Sagrera   0,8   0,3   35,4   27,1   22,5   8,9   4,4   0,6  
30. Congrés   0,7   0,3   35,0   29,9   20,9   7,9   4,6   0,6  
31. Sant Andreu   0,9   0,2   37,5   26,8   19,3   9,7   4,5   1,1  
32. Bon Pastor   0,3   0,4   53,3   13,6   16,7   12,6   2,4   0,7  
33. Trinitat Vella   0,6   0,4   60,8   9,7   16,6   9,9   1,6   0,5  
34. Fort Pius   1,1   0,1   32,2   27,8   25,1   8,7   4,6   0,5  
35. Poblenou   0,6   0,3   40,6   27,8   16,0   8,8   5,0   1,0  
36. Barris Besòs   0,6   0,4   52,3   13,5   19,9   10,2   2,3   0,9  
37. Clot   0,8   0,3   34,9   31,7   18,3   8,1   5,3   0,6  
38. Verneda   0,8   0,3   42,6   17,7   25,2   9,9   2,9   0,7  
 
(1) EVE-AEC; PEC; UC; PRT; PH; FEA; PICC; CR; N.
 
Fuente: Departament de Governació. Generalitat de Catalunya.