2. Elecciones al Parlamento Europeo 1994
3. Resultados por Zonas Estadísticas

 
 Absolutos
Zona Estadística   Electores   Votantes   %  
Particip.  
%  
Abstención  
Blancos   Nulos   CIU   PP   PSC   IC   Europa  
Naciones  
(ERC)  
Otros  
                               
TOTAL   1.345.623   730.658   54,3   45,7   8.829   2.659   230.675   170.460   168.398   82.186   38.728   28.723  
                               
1. Barceloneta   13.776   6.232   45,2   54,8   54   10   1.735   976   2.229   657   306   265  
2. Parc   18.421   9.178   49,8   50,2   86   48   2.863   1.927   2.388   1.072   418   376  
3. Gòtic   13.063   6.478   49,6   50,4   49   31   2.062   1.389   1.557   743   384   263  
4. Raval   31.057   14.378   46,3   53,7   101   86   4.131   3.196   4.244   1.371   641   608  
5. Sant Antoni   33.627   18.921   56,3   43,7   228   62   7.706   4.096   3.249   1.689   1.229   662  
6. Esquerra Eixample   88.045   51.059   58,0   42,0   662   156   20.068   12.900   7.837   4.375   3.241   1.820  
7. Dreta Eixample   37.194   22.449   60,4   39,6   310   86   9.699   5.975   2.628   1.721   1.305   725  
8. Estació Nord   25.463   14.563   57,2   42,8   159   48   5.505   3.582   2.469   1.352   894   554  
9. Sagrada Família   43.772   24.332   55,6   44,4   286   73   9.237   5.212   4.776   2.327   1.535   886  
10. Poble-sec   30.858   15.594   50,5   49,5   153   44   5.032   2.998   4.035   1.894   887   551  
11. Montjuïc   1.117   437   39,1   60,9   3   2   99   125   132   44   15   17  
12. Zona Franca-Port   23.605   11.324   48,0   52,0   147   29   1.631   2.495   4.111   2.119   228   564  
13. Font de la Guatlla   8.024   4.216   52,5   47,5   54   12   1.202   1.009   1.020   557   188   174  
14. Bordeta-Hostafrancs   15.463   7.854   50,8   49,2   98   26   2.501   1.594   1.851   1.034   460   290  
15. Sants   67.643   36.227   53,6   46,4   394   214   12.562   6.683   8.221   4.231   2.485   1.437  
16. Les Corts   59.527   34.601   58,1   41,9   476   151   12.558   9.265   5.960   2.982   1.932   1.277  
17. Pedralbes   11.645   7.589   65,2   34,8   86   20   2.903   3.417   499   163   239   262  
18. Sant Gervasi   88.663   55.534   62,6   37,4   774   195   23.248   18.935   5.090   2.650   2.828   1.814  
19. Sarrià   29.095   18.460   63,4   36,6   311   39   7.996   5.913   1.660   879   986   676  
20. Vallvidrera-Les Planes   1.957   1.077   55,0   45,0   14   4   441   156   232   107   84   39  
21. Gràcia   78.239   43.778   56,0   44,0   573   123   18.394   7.992   7.381   4.154   3.678   1.483  
22. Vallcarca   27.856   15.182   54,5   45,5   230   43   5.287   3.340   3.070   1.608   1.027   577  
23. Guinardó   61.391   33.227   54,1   45,9   386   114   10.611   7.263   7.399   3.972   2.090   1.392  
24. Horta   64.177   32.655   50,9   49,1   417   130   7.223   6.555   10.820   4.523   1.261   1.726  
25. Vall d'Hebron   26.251   13.622   51,9   48,1   140   43   2.794   3.325   4.284   1.881   458   697  
26. Vilapicina-Turó Peira    61.134   32.336   52,9   47,1   380   116   7.113   7.781   9.838   4.542   1.241   1.325  
27. Roquetes-Verdum   80.375   40.386   50,2   49,8   414   147   5.448   8.562   16.254   6.938   856   1.767  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    11.630   5.111   43,9   56,1   49   13   487   740   2.451   1.061   80   230  
29. Sagrera   44.008   23.778   54,0   46,0   295   79   6.647   5.630   5.563   3.247   1.308   1.009  
30. Congrés   12.874   7.305   56,7   43,3   93   24   2.373   1.535   1.795   808   407   270  
31. Sant Andreu   42.358   22.454   53,0   47,0   306   84   6.774   4.439   5.326   3.283   1.305   937  
32. Bon Pastor   10.789   5.267   48,8   51,2   49   22   776   898   2.323   945   77   177  
33. Trinitat Vella   6.952   3.068   44,1   55,9   31   8   304   505   1.588   435   45   152  
34. Fort Pius   9.393   5.131   54,6   45,4   76   25   1.392   1.445   1.065   625   288   215  
35. Poblenou   39.857   20.218   50,7   49,3   184   85   6.294   3.291   5.676   2.713   1.213   762  
36. Barris Besòs   21.529   11.055   51,3   48,7   114   52   1.543   2.348   4.536   1.729   255   478  
37. Clot   51.468   27.199   52,8   47,2   342   113   9.090   5.229   6.074   3.443   1.860   1.048  
38. Verneda   53.327   28.383   53,2   46,8   305   102   4.946   7.739   8.767   4.312   994   1.218  
 
 

 
 % sobre electores
Zona Estadística   Blancos   Nulos   CIU   PP   PSC   IC   Europa  
Naciones  
(ERC)  
Otros  
                       
TOTAL   0,7   0,2   17,1   12,7   12,5   6,1   2,9   2,1  
                       
1. Barceloneta   0,4   0,1   12,6   7,1   16,2   4,8   2,2   1,9  
2. Parc   0,5   0,3   15,5   10,5   13,0   5,8   2,3   2,0  
3. Gòtic   0,4   0,2   15,8   10,6   11,9   5,7   2,9   2,0  
4. Raval   0,3   0,3   13,3   10,3   13,7   4,4   2,1   2,0  
5. Sant Antoni   0,7   0,2   22,9   12,2   9,7   5,0   3,7   2,0  
6. Esquerra Eixample   0,8   0,2   22,8   14,7   8,9   5,0   3,7   2,1  
7. Dreta Eixample   0,8   0,2   26,1   16,1   7,1   4,6   3,5   1,9  
8. Estació Nord   0,6   0,2   21,6   14,1   9,7   5,3   3,5   2,2  
9. Sagrada Família   0,7   0,2   21,1   11,9   10,9   5,3   3,5   2,0  
10. Poble-sec   0,5   0,1   16,3   9,7   13,1   6,1   2,9   1,8  
11. Montjuïc   0,3   0,2   8,9   11,2   11,8   3,9   1,3   1,5  
12. Zona Franca-Port   0,6   0,1   6,9   10,6   17,4   9,0   1,0   2,4  
13. Font de la Guatlla   0,7   0,1   15,0   12,6   12,7   6,9   2,3   2,2  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,6   0,2   16,2   10,3   12,0   6,7   3,0   1,9  
15. Sants   0,6   0,3   18,6   9,9   12,2   6,3   3,7   2,1  
16. Les Corts   0,8   0,3   21,1   15,6   10,0   5,0   3,2   2,1  
17. Pedralbes   0,7   0,2   24,9   29,3   4,3   1,4   2,1   2,2  
18. Sant Gervasi   0,9   0,2   26,2   21,4   5,7   3,0   3,2   2,0  
19. Sarrià   1,1   0,1   27,5   20,3   5,7   3,0   3,4   2,3  
20. Vallvidrera-Les Planes   0,7   0,2   22,5   8,0   11,9   5,5   4,3   2,0  
21. Gràcia   0,7   0,2   23,5   10,2   9,4   5,3   4,7   1,9  
22. Vallcarca   0,8   0,2   19,0   12,0   11,0   5,8   3,7   2,1  
23. Guinardó   0,6   0,2   17,3   11,8   12,1   6,5   3,4   2,3  
24. Horta   0,6   0,2   11,3   10,2   16,9   7,0   2,0   2,7  
25. Vall d'Hebron   0,5   0,2   10,6   12,7   16,3   7,2   1,7   2,7  
26. Vilapicina-Turó Peira    0,6   0,2   11,6   12,7   16,1   7,4   2,0   2,2  
27. Roquetes-Verdum   0,5   0,2   6,8   10,7   20,2   8,6   1,1   2,2  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    0,4   0,1   4,2   6,4   21,1   9,1   0,7   2,0  
29. Sagrera   0,7   0,2   15,1   12,8   12,6   7,4   3,0   2,3  
30. Congrés   0,7   0,2   18,4   11,9   13,9   6,3   3,2   2,1  
31. Sant Andreu   0,7   0,2   16,0   10,5   12,6   7,8   3,1   2,2  
32. Bon Pastor   0,5   0,2   7,2   8,3   21,5   8,8   0,7   1,6  
33. Trinitat Vella   0,4   0,1   4,4   7,3   22,8   6,3   0,6   2,2  
34. Fort Pius   0,8   0,3   14,8   15,4   11,3   6,7   3,1   2,3  
35. Poblenou   0,5   0,2   15,8   8,3   14,2   6,8   3,0   1,9  
36. Barris Besòs   0,5   0,2   7,2   10,9   21,1   8,0   1,2   2,2  
37. Clot   0,7   0,2   17,7   10,2   11,8   6,7   3,6   2,0  
38. Verneda   0,6   0,2   9,3   14,5   16,4   8,1   1,9   2,3  
 
 

 
 % sobre votantes
Zona Estadística   Blancos   Nulos   CIU   PP   PSC   IC   Europa  
Naciones  
(ERC)  
Otros  
                       
TOTAL   1,2   0,4   31,6   23,3   23,0   11,2   5,3   3,9  
                       
1. Barceloneta   0,9   0,2   27,8   15,7   35,8   10,5   4,9   4,3  
2. Parc   0,9   0,5   31,2   21,0   26,0   11,7   4,6   4,1  
3. Gòtic   0,8   0,5   31,8   21,4   24,0   11,5   5,9   4,1  
4. Raval   0,7   0,6   28,7   22,2   29,5   9,5   4,5   4,2  
5. Sant Antoni   1,2   0,3   40,7   21,6   17,2   8,9   6,5   3,5  
6. Esquerra Eixample   1,3   0,3   39,3   25,3   15,3   8,6   6,3   3,6  
7. Dreta Eixample   1,4   0,4   43,2   26,6   11,7   7,7   5,8   3,2  
8. Estació Nord   1,1   0,3   37,8   24,6   17,0   9,3   6,1   3,8  
9. Sagrada Família   1,2   0,3   38,0   21,4   19,6   9,6   6,3   3,6  
10. Poble-sec   1,0   0,3   32,3   19,2   25,9   12,1   5,7   3,5  
11. Montjuïc   0,7   0,5   22,7   28,6   30,2   10,1   3,4   3,9  
12. Zona Franca-Port   1,3   0,3   14,4   22,0   36,3   18,7   2,0   5,0  
13. Font de la Guatlla   1,3   0,3   28,5   23,9   24,2   13,2   4,5   4,1  
14. Bordeta-Hostafrancs   1,2   0,3   31,8   20,3   23,6   13,2   5,9   3,7  
15. Sants   1,1   0,6   34,7   18,4   22,7   11,7   6,9   4,0  
16. Les Corts   1,4   0,4   36,3   26,8   17,2   8,6   5,6   3,7  
17. Pedralbes   1,1   0,3   38,3   45,0   6,6   2,1   3,1   3,5  
18. Sant Gervasi   1,4   0,4   41,9   34,1   9,2   4,8   5,1   3,3  
19. Sarrià   1,7   0,2   43,3   32,0   9,0   4,8   5,3   3,7  
20. Vallvidrera-Les Planes   1,3   0,4   40,9   14,5   21,5   9,9   7,8   3,6  
21. Gràcia   1,3   0,3   42,0   18,3   16,9   9,5   8,4   3,4  
22. Vallcarca   1,5   0,3   34,8   22,0   20,2   10,6   6,8   3,8  
23. Guinardó   1,2   0,3   31,9   21,9   22,3   12,0   6,3   4,2  
24. Horta   1,3   0,4   22,1   20,1   33,1   13,9   3,9   5,3  
25. Vall d'Hebron   1,0   0,3   20,5   24,4   31,4   13,8   3,4   5,1  
26. Vilapicina-Turó Peira    1,2   0,4   22,0   24,1   30,4   14,0   3,8   4,1  
27. Roquetes-Verdum   1,0   0,4   13,5   21,2   40,2   17,2   2,1   4,4  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    1,0   0,3   9,5   14,5   48,0   20,8   1,6   4,5  
29. Sagrera   1,2   0,3   28,0   23,7   23,4   13,7   5,5   4,2  
30. Congrés   1,3   0,3   32,5   21,0   24,6   11,1   5,6   3,7  
31. Sant Andreu   1,4   0,4   30,2   19,8   23,7   14,6   5,8   4,2  
32. Bon Pastor   0,9   0,4   14,7   17,0   44,1   17,9   1,5   3,4  
33. Trinitat Vella   1,0   0,3   9,9   16,5   51,8   14,2   1,5   5,0  
34. Fort Pius   1,5   0,5   27,1   28,2   20,8   12,2   5,6   4,2  
35. Poblenou   0,9   0,4   31,1   16,3   28,1   13,4   6,0   3,8  
36. Barris Besòs   1,0   0,5   14,0   21,2   41,0   15,6   2,3   4,3  
37. Clot   1,3   0,4   33,4   19,2   22,3   12,7   6,8   3,9  
38. Verneda   1,1   0,4   17,4   27,3   30,9   15,2   3,5   4,3  
 
Fuente: Ministerio del Interior. Datos oficiales proclamados por la Junta Electoral Central.