3. Elecciones al Parlamento Europeo 1989
3. Resultados por Zonas Estadísticas

 
 Absolutos
Zona Estadística   Electores   Votantes   %  
Particip.  
%  
Abstención  
Blancos   Nulos   CIU   PSC   PP   IC   Europa  
Naciones  
(ERC)  
Otros  
                               
TOTAL   1.371.101   733.502   53,5   46,5   9.818   5.190   213.298   208.981   92.813   40.639   25.670   137.093  
                               
1. Barceloneta   14.844   6.724   45,3   54,7   80   178   1.660   2.550   534   329   220   1.173  
2. Parc   20.448   10.110   49,4   50,6   115   130   3.086   2.920   1.213   490   357   1.799  
3. Gòtic   14.904   7.146   47,9   52,1   101   92   2.297   1.868   897   350   304   1.237  
4. Raval   35.102   16.293   46,4   53,6   198   232   4.501   5.455   1.605   764   554   2.984  
5. Sant Antoni   35.265   18.898   53,6   46,4   232   95   7.533   3.541   2.497   859   821   3.320  
6. Esquerra Eixample   92.247   50.170   54,4   45,6   622   273   19.198   8.590   8.289   2.131   2.084   8.983  
7. Dreta Eixample   40.796   24.121   59,1   40,9   282   124   10.059   3.013   4.761   860   925   4.097  
8. Estació Nord   25.675   14.415   56,1   43,9   196   93   5.247   2.817   2.172   635   566   2.689  
9. Sagrada Família   45.128   23.971   53,1   46,9   326   145   8.646   5.534   2.890   1.231   985   4.214  
10. Poble-sec   31.994   15.977   49,9   50,1   199   141   4.696   4.807   1.514   903   722   2.995  
11. Montjuïc   1.373   583   42,5   57,5   7   1   123   198   84   45   11   114  
12. Zona Franca-Port   22.430   11.593   51,7   48,3   170   86   1.197   5.493   932   1.055   132   2.528  
13. Font de la Guatlla   7.939   4.036   50,8   49,2   59   19   997   1.209   446   271   156   879  
14. Bordeta-Hostafrancs   15.589   8.015   51,4   48,6   106   40   2.264   2.362   713   628   341   1.561  
15. Sants   68.723   35.861   52,2   47,8   459   221   11.506   10.081   3.315   2.065   1.711   6.503  
16. Les Corts   58.718   31.874   54,3   45,7   441   139   10.713   6.676   4.985   1.483   1.226   6.211  
17. Pedralbes   11.144   6.407   57,5   42,5   69   22   2.353   514   1.972   81   133   1.263  
18. Sant Gervasi   92.090   54.873   59,6   40,4   605   205   22.157   5.454   13.673   1.337   1.628   9.814  
19. Sarrià   29.126   17.325   59,5   40,5   215   68   7.358   1.893   3.844   437   634   2.876  
20. Vallvidrera-Les Planes   1.747   912   52,2   47,8   13   2   337   242   74   47   43   154  
21. Gràcia   81.144   43.877   54,1   45,9   481   280   18.022   8.454   4.591   2.151   2.404   7.494  
22. Vallcarca   27.688   14.651   52,9   47,1   191   98   4.690   3.427   1.878   769   637   2.961  
23. Guinardó   62.536   32.882   52,6   47,4   497   186   9.600   9.095   3.753   2.081   1.351   6.319  
24. Horta   63.510   33.325   52,5   47,5   468   303   6.162   14.579   2.714   2.081   692   6.326  
25. Vall d'Hebron   26.327   13.804   52,4   47,6   226   214   2.268   5.456   1.502   851   310   2.977  
26. Vilapicina-Turó Peira    62.233   32.803   52,7   47,3   487   251   6.266   12.395   3.764   2.198   877   6.565  
27. Roquetes-Verdum   81.973   43.456   53,0   47,0   609   414   4.562   22.183   3.564   3.469   548   8.107  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    11.525   6.000   52,1   47,9   67   58   366   3.691   242   439   62   1.075  
29. Sagrera   43.182   22.938   53,1   46,9   355   144   5.901   6.810   2.587   1.465   882   4.794  
30. Congrés   13.718   7.622   55,6   44,4   118   32   2.187   2.273   906   425   301   1.380  
31. Sant Andreu   40.384   21.545   53,4   46,6   332   129   6.019   6.582   1.867   1.570   874   4.172  
32. Bon Pastor   10.993   6.018   54,7   45,3   85   38   648   3.286   255   665   77   964  
33. Trinitat Vella   7.024   3.715   52,9   47,1   77   38   257   2.345   154   237   29   578  
34. Fort Pius   9.110   4.802   52,7   47,3   73   10   1.238   1.212   684   319   145   1.121  
35. Poblenou   38.508   19.564   50,8   49,2   306   186   5.462   6.866   1.274   1.273   811   3.386  
36. Barris Besòs   22.983   12.295   53,5   46,5   163   87   1.250   6.280   893   853   224   2.545  
37. Clot   50.020   26.059   52,1   47,9   385   175   8.181   7.175   2.323   1.774   1.269   4.777  
38. Verneda   52.961   28.842   54,5   45,5   403   241   4.291   11.655   3.452   2.018   624   6.158  
 
 

 
 % sobre electores
Zona Estadística   Blancos   Nulos   CIU   PSC   PP   IC   Europa  
Naciones  
(ERC)  
Otros  
                       
TOTAL   0,7   0,4   15,6   15,2   6,8   3,0   1,9   10,0  
                       
1. Barceloneta   0,5   1,2   11,2   17,2   3,6   2,2   1,5   7,9  
2. Parc   0,6   0,6   15,1   14,3   5,9   2,4   1,7   8,8  
3. Gòtic   0,7   0,6   15,4   12,5   6,0   2,3   2,0   8,3  
4. Raval   0,6   0,7   12,8   15,5   4,6   2,2   1,6   8,5  
5. Sant Antoni   0,7   0,3   21,4   10,0   7,1   2,4   2,3   9,4  
6. Esquerra Eixample   0,7   0,3   20,8   9,3   9,0   2,3   2,3   9,7  
7. Dreta Eixample   0,7   0,3   24,7   7,4   11,7   2,1   2,3   10,0  
8. Estació Nord   0,8   0,4   20,4   11,0   8,5   2,5   2,2   10,5  
9. Sagrada Família   0,7   0,3   19,2   12,3   6,4   2,7   2,2   9,3  
10. Poble-sec   0,6   0,4   14,7   15,0   4,7   2,8   2,3   9,4  
11. Montjuïc   0,5   0,1   9,0   14,4   6,1   3,3   0,8   8,3  
12. Zona Franca-Port   0,8   0,4   5,3   24,5   4,2   4,7   0,6   11,3  
13. Font de la Guatlla   0,7   0,2   12,6   15,2   5,6   3,4   2,0   11,1  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,7   0,3   14,5   15,2   4,6   4,0   2,2   10,0  
15. Sants   0,7   0,3   16,7   14,7   4,8   3,0   2,5   9,5  
16. Les Corts   0,8   0,2   18,2   11,4   8,5   2,5   2,1   10,6  
17. Pedralbes   0,6   0,2   21,1   4,6   17,7   0,7   1,2   11,3  
18. Sant Gervasi   0,7   0,2   24,1   5,9   14,8   1,5   1,8   10,7  
19. Sarrià   0,7   0,2   25,3   6,5   13,2   1,5   2,2   9,9  
20. Vallvidrera-Les Planes   0,7   0,1   19,3   13,9   4,2   2,7   2,5   8,8  
21. Gràcia   0,6   0,3   22,2   10,4   5,7   2,7   3,0   9,2  
22. Vallcarca   0,7   0,4   16,9   12,4   6,8   2,8   2,3   10,7  
23. Guinardó   0,8   0,3   15,4   14,5   6,0   3,3   2,2   10,1  
24. Horta   0,7   0,5   9,7   23,0   4,3   3,3   1,1   10,0  
25. Vall d'Hebron   0,9   0,8   8,6   20,7   5,7   3,2   1,2   11,3  
26. Vilapicina-Turó Peira    0,8   0,4   10,1   19,9   6,0   3,5   1,4   10,5  
27. Roquetes-Verdum   0,7   0,5   5,6   27,1   4,3   4,2   0,7   9,9  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    0,6   0,5   3,2   32,0   2,1   3,8   0,5   9,3  
29. Sagrera   0,8   0,3   13,7   15,8   6,0   3,4   2,0   11,1  
30. Congrés   0,9   0,2   15,9   16,6   6,6   3,1   2,2   10,1  
31. Sant Andreu   0,8   0,3   14,9   16,3   4,6   3,9   2,2   10,3  
32. Bon Pastor   0,8   0,3   5,9   29,9   2,3   6,0   0,7   8,8  
33. Trinitat Vella   1,1   0,5   3,7   33,4   2,2   3,4   0,4   8,2  
34. Fort Pius   0,8   0,1   13,6   13,3   7,5   3,5   1,6   12,3  
35. Poblenou   0,8   0,5   14,2   17,8   3,3   3,3   2,1   8,8  
36. Barris Besòs   0,7   0,4   5,4   27,3   3,9   3,7   1,0   11,1  
37. Clot   0,8   0,3   16,4   14,3   4,6   3,5   2,5   9,6  
38. Verneda   0,8   0,5   8,1   22,0   6,5   3,8   1,2   11,6  
 
 

 
 % sobre votantes
Zona Estadística   Blancos   Nulos   CIU   PSC   PP   IC   Europa  
Naciones  
(ERC)  
Otros  
                       
TOTAL   1,3   0,7   29,1   28,5   12,7   5,5   3,5   18,7  
                       
1. Barceloneta   1,2   2,6   24,7   37,9   7,9   4,9   3,3   17,4  
2. Parc   1,1   1,3   30,5   28,9   12,0   4,8   3,5   17,8  
3. Gòtic   1,4   1,3   32,1   26,1   12,6   4,9   4,3   17,3  
4. Raval   1,2   1,4   27,6   33,5   9,9   4,7   3,4   18,3  
5. Sant Antoni   1,2   0,5   39,9   18,7   13,2   4,5   4,3   17,6  
6. Esquerra Eixample   1,2   0,5   38,3   17,1   16,5   4,2   4,2   17,9  
7. Dreta Eixample   1,2   0,5   41,7   12,5   19,7   3,6   3,8   17,0  
8. Estació Nord   1,4   0,6   36,4   19,5   15,1   4,4   3,9   18,7  
9. Sagrada Família   1,4   0,6   36,1   23,1   12,1   5,1   4,1   17,6  
10. Poble-sec   1,2   0,9   29,4   30,1   9,5   5,7   4,5   18,7  
11. Montjuïc   1,2   0,2   21,1   34,0   14,4   7,7   1,9   19,6  
12. Zona Franca-Port   1,5   0,7   10,3   47,4   8,0   9,1   1,1   21,8  
13. Font de la Guatlla   1,5   0,5   24,7   30,0   11,1   6,7   3,9   21,8  
14. Bordeta-Hostafrancs   1,3   0,5   28,2   29,5   8,9   7,8   4,3   19,5  
15. Sants   1,3   0,6   32,1   28,1   9,2   5,8   4,8   18,1  
16. Les Corts   1,4   0,4   33,6   20,9   15,6   4,7   3,8   19,5  
17. Pedralbes   1,1   0,3   36,7   8,0   30,8   1,3   2,1   19,7  
18. Sant Gervasi   1,1   0,4   40,4   9,9   24,9   2,4   3,0   17,9  
19. Sarrià   1,2   0,4   42,5   10,9   22,2   2,5   3,7   16,6  
20. Vallvidrera-Les Planes   1,4   0,2   37,0   26,5   8,1   5,2   4,7   16,9  
21. Gràcia   1,1   0,6   41,1   19,3   10,5   4,9   5,5   17,1  
22. Vallcarca   1,3   0,7   32,0   23,4   12,8   5,2   4,3   20,2  
23. Guinardó   1,5   0,6   29,2   27,7   11,4   6,3   4,1   19,2  
24. Horta   1,4   0,9   18,5   43,7   8,1   6,2   2,1   19,0  
25. Vall d'Hebron   1,6   1,6   16,4   39,5   10,9   6,2   2,2   21,6  
26. Vilapicina-Turó Peira    1,5   0,8   19,1   37,8   11,5   6,7   2,7   20,0  
27. Roquetes-Verdum   1,4   1,0   10,5   51,0   8,2   8,0   1,3   18,7  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    1,1   1,0   6,1   61,5   4,0   7,3   1,0   17,9  
29. Sagrera   1,5   0,6   25,7   29,7   11,3   6,4   3,8   20,9  
30. Congrés   1,5   0,4   28,7   29,8   11,9   5,6   3,9   18,1  
31. Sant Andreu   1,5   0,6   27,9   30,6   8,7   7,3   4,1   19,4  
32. Bon Pastor   1,4   0,6   10,8   54,6   4,2   11,1   1,3   16,0  
33. Trinitat Vella   2,1   1,0   6,9   63,1   4,1   6,4   0,8   15,6  
34. Fort Pius   1,5   0,2   25,8   25,2   14,2   6,6   3,0   23,3  
35. Poblenou   1,6   1,0   27,9   35,1   6,5   6,5   4,1   17,3  
36. Barris Besòs   1,3   0,7   10,2   51,1   7,3   6,9   1,8   20,7  
37. Clot   1,5   0,7   31,4   27,5   8,9   6,8   4,9   18,3  
38. Verneda   1,4   0,8   14,9   40,4   12,0   7,0   2,2   21,4  
 
Fuente: Ministerio del Interior. Datos oficiales proclamados por la Junta Electoral Central.