1. Elecciones al Parlamento de Cataluña 1999
11. Relación de candidaturas
Siglas     Nombre  
           
ERC     Esquerra Republicana de Catalunya  
EUiA     Esquerra Unida i Alternativa  
FE-JONS     Falange Española de las JONS  
EV-CEC     Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya)  
PE     Partit Espinaltià  
PSC-CIPC     Partit dels Socialistes de Catalunya-Ciutadans pel canvi  
EV-AV     Els Verds-Alternativa Verda  
PP     Partit Popular  
CiU     Convergència i Unió  
EC     Estat Català  
PHC     Partit Humanista de Catalunya  
UFD     Unión Federal Democrática  
IC-V     Iniciativa per Catalunya-Verds  
POSI     Partit Obrer Socialista Internacionalista  
PLN     Partit de la Llei Natural  
LI (LIT-CI)     Lluita Internacionalista  
UC-CDS     Unión Centrista-Centro Democrático y Social  
 
Fuente: Juntas Electorales Provinciales