1. Elecciones al Parlamento de Cataluña 1999
3. Resultados por Zonas Estadísticas

 
 Absolutos
Zona Estadística   Electores   Votantes   %  
Particip.  
%  
Absten.  
Blancos   Nulos   PSC-CIPC   CIU   PP   ERC-EV   IC-V   Otros (1)  
                               
TOTAL   1.304.179   813.595   62,4   37,6   8.980   1.816   304.928   281.171   103.583   66.770   26.121   20.226  
                               
1. Barceloneta   12.966   6.774   52,2   47,8   57   25   3.233   2.234   465   429   189   142  
2. Parc   16.588   8.937   53,9   46,1   75   40   3.530   3.013   951   652   398   278  
3. Gòtic   12.417   6.491   52,3   47,7   80   18   2.415   2.254   688   545   300   191  
4. Raval   28.415   13.756   48,4   51,6   140   55   5.857   4.577   1.427   892   427   381  
5. Sant Antoni   32.099   20.510   63,9   36,1   207   55   5.892   8.942   2.180   2.136   721   377  
6. Esquerra Eixample   82.825   54.476   65,8   34,2   695   122   15.456   22.753   7.349   5.314   1.604   1.183  
7. Dreta Eixample   34.829   23.729   68,1   31,9   344   41   6.042   10.290   3.607   2.206   778   421  
8. Estació Nord   24.782   16.289   65,7   34,3   174   27   4.992   6.541   2.074   1.609   473   399  
9. Sagrada Família   42.960   27.787   64,7   35,3   327   77   9.120   10.934   3.112   2.789   860   568  
10. Poble-sec   29.385   16.586   56,4   43,6   143   68   6.219   6.009   1.574   1.517   623   433  
11. Montjuïc   637   278   43,6   56,4   3   0   110   84   55   12   5   9  
12. Zona Franca-Port   23.812   13.122   55,1   44,9   118   31   7.167   2.680   1.620   571   489   446  
13. Font de la Guatlla   8.328   5.104   61,3   38,7   69   9   2.015   1.572   647   439   181   172  
14. Bordeta-Hostafrancs   15.301   9.328   61,0   39,0   105   19   3.421   3.382   951   888   318   244  
15. Sants   65.793   41.247   62,7   37,3   412   102   14.175   15.735   4.044   4.408   1.355   1.016  
16. Les Corts   59.072   40.193   68,0   32,0   490   68   12.217   15.719   6.181   3.659   1.108   751  
17. Pedralbes   11.867   7.855   66,2   33,8   107   11   1.293   3.732   2.152   387   91   82  
18. Sant Gervasi   83.370   57.994   69,6   30,4   831   96   11.875   26.893   12.002   4.249   1.162   886  
19. Sarrià   28.404   20.039   70,5   29,5   381   37   4.064   9.361   3.967   1.554   388   287  
20. Vallvidrera-Les Planes   2.325   1.512   65,0   35,0   10   2   495   593   134   172   79   27  
21. Gràcia   74.384   48.610   65,4   34,6   558   124   13.922   20.378   4.676   5.950   1.862   1.140  
22. Vallcarca   26.904   17.111   63,6   36,4   202   41   5.793   6.199   2.035   1.814   661   366  
23. Guinardó   58.772   37.042   63,0   37,0   416   81   13.468   12.654   4.239   3.786   1.409   989  
24. Horta   62.737   36.771   58,6   41,4   395   81   18.243   9.279   4.022   2.389   1.215   1.147  
25. Vall d'Hebron   25.728   15.327   59,6   40,4   160   28   7.498   3.560   2.251   836   544   450  
26. Vilapicina-Turó Peira    58.058   35.371   60,9   39,1   363   75   16.443   9.514   4.786   2.062   1.131   997  
27. Roquetes-Verdum   76.920   44.074   57,3   42,7   382   123   25.819   8.059   5.296   1.519   1.365   1.511  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    11.239   5.495   48,9   51,1   42   19   3.549   811   507   127   207   233  
29. Sagrera   44.274   28.649   64,7   35,3   288   69   11.908   8.763   3.602   2.380   921   718  
30. Congrés   12.139   7.813   64,4   35,6   82   15   2.969   2.758   888   661   264   176  
31. Sant Andreu   42.970   27.307   63,5   36,5   260   53   11.167   8.619   2.925   2.397   1.063   823  
32. Bon Pastor   10.480   5.591   53,3   46,7   39   8   3.194   1.264   488   167   253   178  
33. Trinitat Vella   6.764   3.574   52,8   47,2   24   1   2.393   569   308   99   98   82  
34. Fort Pius   9.801   6.283   64,1   35,9   66   13   2.378   1.942   909   570   205   200  
35. Poblenou   41.678   25.527   61,2   38,8   217   55   11.018   8.359   1.996   2.192   986   704  
36. Barris Besòs   21.170   12.320   58,2   41,8   102   23   7.239   2.415   1.423   450   325   343  
37. Clot   52.577   33.150   63,1   36,9   339   54   12.465   11.670   3.225   3.393   1.135   869  
38. Verneda   51.409   31.573   61,4   38,6   277   50   15.874   7.060   4.827   1.550   928   1.007  
 
 

 
 % sobre electores
Zona Estadística   Blancos   Nulos   PSC-CIPC   CIU   PP   ERC-EV   IC-V   Otros (1)  
                       
TOTAL   0,7   0,1   23,4   21,6   7,9   5,1   2,0   1,6  
                       
1. Barceloneta   0,4   0,2   24,9   17,2   3,6   3,3   1,5   1,1  
2. Parc   0,5   0,2   21,3   18,2   5,7   3,9   2,4   1,7  
3. Gòtic   0,6   0,1   19,4   18,2   5,5   4,4   2,4   1,5  
4. Raval   0,5   0,2   20,6   16,1   5,0   3,1   1,5   1,3  
5. Sant Antoni   0,6   0,2   18,4   27,9   6,8   6,7   2,2   1,2  
6. Esquerra Eixample   0,8   0,1   18,7   27,5   8,9   6,4   1,9   1,4  
7. Dreta Eixample   1,0   0,1   17,3   29,5   10,4   6,3   2,2   1,2  
8. Estació Nord   0,7   0,1   20,1   26,4   8,4   6,5   1,9   1,6  
9. Sagrada Família   0,8   0,2   21,2   25,5   7,2   6,5   2,0   1,3  
10. Poble-sec   0,5   0,2   21,2   20,4   5,4   5,2   2,1   1,5  
11. Montjuïc   0,5   0,0   17,3   13,2   8,6   1,9   0,8   1,4  
12. Zona Franca-Port   0,5   0,1   30,1   11,3   6,8   2,4   2,1   1,9  
13. Font de la Guatlla   0,8   0,1   24,2   18,9   7,8   5,3   2,2   2,1  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,7   0,1   22,4   22,1   6,2   5,8   2,1   1,6  
15. Sants   0,6   0,2   21,5   23,9   6,1   6,7   2,1   1,5  
16. Les Corts   0,8   0,1   20,7   26,6   10,5   6,2   1,9   1,3  
17. Pedralbes   0,9   0,1   10,9   31,4   18,1   3,3   0,8   0,7  
18. Sant Gervasi   1,0   0,1   14,2   32,3   14,4   5,1   1,4   1,1  
19. Sarrià   1,3   0,1   14,3   33,0   14,0   5,5   1,4   1,0  
20. Vallvidrera-Les Planes   0,4   0,1   21,3   25,5   5,8   7,4   3,4   1,2  
21. Gràcia   0,8   0,2   18,7   27,4   6,3   8,0   2,5   1,5  
22. Vallcarca   0,8   0,2   21,5   23,0   7,6   6,7   2,5   1,4  
23. Guinardó   0,7   0,1   22,9   21,5   7,2   6,4   2,4   1,7  
24. Horta   0,6   0,1   29,1   14,8   6,4   3,8   1,9   1,8  
25. Vall d'Hebron   0,6   0,1   29,1   13,8   8,7   3,2   2,1   1,7  
26. Vilapicina-Turó Peira    0,6   0,1   28,3   16,4   8,2   3,6   1,9   1,7  
27. Roquetes-Verdum   0,5   0,2   33,6   10,5   6,9   2,0   1,8   2,0  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    0,4   0,2   31,6   7,2   4,5   1,1   1,8   2,1  
29. Sagrera   0,7   0,2   26,9   19,8   8,1   5,4   2,1   1,6  
30. Congrés   0,7   0,1   24,5   22,7   7,3   5,4   2,2   1,4  
31. Sant Andreu   0,6   0,1   26,0   20,1   6,8   5,6   2,5   1,9  
32. Bon Pastor   0,4   0,1   30,5   12,1   4,7   1,6   2,4   1,7  
33. Trinitat Vella   0,4   0,0   35,4   8,4   4,6   1,5   1,4   1,2  
34. Fort Pius   0,7   0,1   24,3   19,8   9,3   5,8   2,1   2,0  
35. Poblenou   0,5   0,1   26,4   20,1   4,8   5,3   2,4   1,7  
36. Barris Besòs   0,5   0,1   34,2   11,4   6,7   2,1   1,5   1,6  
37. Clot   0,6   0,1   23,7   22,2   6,1   6,5   2,2   1,7  
38. Verneda   0,5   0,1   30,9   13,7   9,4   3,0   1,8   2,0  
 
 

 
 % sobre votantes
Zona Estadística   Blancos   Nulos   PSC-CIPC   CIU   PP   ERC-EV   IC-V   Otros (1)  
                       
TOTAL   1,1   0,2   37,5   34,6   12,7   8,2   3,2   2,5  
                       
1. Barceloneta   0,8   0,4   47,7   33,0   6,9   6,3   2,8   2,1  
2. Parc   0,8   0,4   39,5   33,7   10,6   7,3   4,5   3,1  
3. Gòtic   1,2   0,3   37,2   34,7   10,6   8,4   4,6   2,9  
4. Raval   1,0   0,4   42,6   33,3   10,4   6,5   3,1   2,8  
5. Sant Antoni   1,0   0,3   28,7   43,6   10,6   10,4   3,5   1,8  
6. Esquerra Eixample   1,3   0,2   28,4   41,8   13,5   9,8   2,9   2,2  
7. Dreta Eixample   1,4   0,2   25,5   43,4   15,2   9,3   3,3   1,8  
8. Estació Nord   1,1   0,2   30,6   40,2   12,7   9,9   2,9   2,4  
9. Sagrada Família   1,2   0,3   32,8   39,3   11,2   10,0   3,1   2,0  
10. Poble-sec   0,9   0,4   37,5   36,2   9,5   9,1   3,8   2,6  
11. Montjuïc   1,1   0,0   39,6   30,2   19,8   4,3   1,8   3,2  
12. Zona Franca-Port   0,9   0,2   54,6   20,4   12,3   4,4   3,7   3,4  
13. Font de la Guatlla   1,4   0,2   39,5   30,8   12,7   8,6   3,5   3,4  
14. Bordeta-Hostafrancs   1,1   0,2   36,7   36,3   10,2   9,5   3,4   2,6  
15. Sants   1,0   0,2   34,4   38,1   9,8   10,7   3,3   2,5  
16. Les Corts   1,2   0,2   30,4   39,1   15,4   9,1   2,8   1,9  
17. Pedralbes   1,4   0,1   16,5   47,5   27,4   4,9   1,2   1,0  
18. Sant Gervasi   1,4   0,2   20,5   46,4   20,7   7,3   2,0   1,5  
19. Sarrià   1,9   0,2   20,3   46,7   19,8   7,8   1,9   1,4  
20. Vallvidrera-Les Planes   0,7   0,1   32,7   39,2   8,9   11,4   5,2   1,8  
21. Gràcia   1,1   0,3   28,6   41,9   9,6   12,2   3,8   2,3  
22. Vallcarca   1,2   0,2   33,9   36,2   11,9   10,6   3,9   2,1  
23. Guinardó   1,1   0,2   36,4   34,2   11,4   10,2   3,8   2,7  
24. Horta   1,1   0,2   49,6   25,2   10,9   6,5   3,3   3,1  
25. Vall d'Hebron   1,0   0,2   48,9   23,2   14,7   5,5   3,5   2,9  
26. Vilapicina-Turó Peira    1,0   0,2   46,5   26,9   13,5   5,8   3,2   2,8  
27. Roquetes-Verdum   0,9   0,3   58,6   18,3   12,0   3,4   3,1   3,4  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    0,8   0,3   64,6   14,8   9,2   2,3   3,8   4,2  
29. Sagrera   1,0   0,2   41,6   30,6   12,6   8,3   3,2   2,5  
30. Congrés   1,0   0,2   38,0   35,3   11,4   8,5   3,4   2,3  
31. Sant Andreu   1,0   0,2   40,9   31,6   10,7   8,8   3,9   3,0  
32. Bon Pastor   0,7   0,1   57,1   22,6   8,7   3,0   4,5   3,2  
33. Trinitat Vella   0,7   0,0   67,0   15,9   8,6   2,8   2,7   2,3  
34. Fort Pius   1,1   0,2   37,8   30,9   14,5   9,1   3,3   3,2  
35. Poblenou   0,9   0,2   43,2   32,7   7,8   8,6   3,9   2,8  
36. Barris Besòs   0,8   0,2   58,8   19,6   11,6   3,7   2,6   2,8  
37. Clot   1,0   0,2   37,6   35,2   9,7   10,2   3,4   2,6  
38. Verneda   0,9   0,2   50,3   22,4   15,3   4,9   2,9   3,2  
 
(1) EUiA;EV-CEC;EV-AV;FE-JONS;POSI;PHC;EC;UC-CDS;PLN;UFD;PE;LI(LIT-CI)
 
Fuente: Departament de Governació. Generalitat de Catalunya.