1. Elecciones al Parlamento de Cataluña 1995
3. Resultados por Zonas Estadísticas

 
 Absolutos
Zona Estadística   Electores   Votantes   %  
Particip.  
%  
Absten.  
Blancos   Nulos   CIU   PSC   PP   IC-EV   ERC   Otros (1)  
                               
TOTAL   1.352.142   891.114   65,9   34,1   10.065   2.121   352.797   191.187   156.026   88.340   82.531   8.047  
                               
1. Barceloneta   13.802   7.638   55,3   44,7   41   17   3.161   2.199   767   647   722   84  
2. Parc   18.319   10.615   57,9   42,1   93   27   4.309   2.387   1.665   1.108   920   106  
3. Gòtic   13.023   7.543   57,9   42,1   66   28   3.034   1.637   1.209   771   727   71  
4. Raval   31.135   16.865   54,2   45,8   140   97   6.639   4.144   2.669   1.426   1.531   219  
5. Sant Antoni   33.626   23.138   68,8   31,2   239   74   11.009   3.627   3.653   1.885   2.504   147  
6. Esquerra Eixample   87.409   61.190   70,0   30,0   720   145   28.188   8.993   11.746   4.635   6.363   400  
7. Dreta Eixample   36.877   26.631   72,2   27,8   356   57   12.956   3.256   5.499   1.900   2.428   179  
8. Estació Nord   25.453   17.692   69,5   30,5   205   36   7.967   2.814   3.154   1.498   1.866   152  
9. Sagrada Família   44.143   30.293   68,6   31,4   333   87   13.524   5.553   4.718   2.609   3.253   216  
10. Poble-sec   30.933   19.037   61,5   38,5   136   31   7.874   4.120   2.688   1.902   2.118   168  
11. Montjuïc   1.050   452   43,0   57,0   3   0   159   114   93   38   38   7  
12. Zona Franca-Port   23.968   13.894   58,0   42,0   143   27   3.449   4.709   2.425   2.144   800   197  
13. Font de la Guatlla   8.123   5.292   65,1   34,9   53   15   1.898   1.221   936   598   513   58  
14. Bordeta-Hostafrancs   15.620   10.187   65,2   34,8   85   30   4.114   2.142   1.471   1.101   1.152   92  
15. Sants   68.044   45.601   67,0   33,0   433   125   19.676   9.292   6.091   4.336   5.229   419  
16. Les Corts   60.374   43.019   71,3   28,7   611   81   18.765   7.096   8.817   3.284   4.066   299  
17. Pedralbes   11.662   8.679   74,4   25,6   168   10   4.049   595   3.073   226   491   67  
18. Sant Gervasi   87.961   64.986   73,9   26,1   1.096   110   31.780   6.286   17.254   3.118   4.945   397  
19. Sarrià   28.911   21.697   75,0   25,0   368   41   10.795   2.123   5.451   1.043   1.741   135  
20. Vallvidrera-Les Planes   2.069   1.372   66,3   33,7   13   2   639   262   142   143   154   17  
21. Gràcia   77.802   54.246   69,7   30,3   533   91   25.957   8.416   7.238   4.773   6.850   388  
22. Vallcarca   28.039   18.890   67,4   32,6   241   50   7.876   3.665   3.120   1.704   2.055   179  
23. Guinardó   61.505   41.430   67,4   32,6   507   83   16.370   8.665   6.608   4.431   4.408   358  
24. Horta   64.862   39.970   61,6   38,4   464   94   12.289   12.418   6.255   5.020   2.993   437  
25. Vall d'Hebron   26.704   16.410   61,5   38,5   230   27   4.665   4.905   3.193   2.057   1.121   212  
26. Vilapicina-Turó Peira    60.801   38.746   63,7   36,3   406   99   12.202   10.883   7.059   4.720   2.949   428  
27. Roquetes-Verdum   80.969   47.758   59,0   41,0   497   151   10.850   18.071   8.015   7.060   2.486   628  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    11.775   5.917   50,3   49,7   61   15   1.169   2.650   733   1.019   215   55  
29. Sagrera   44.516   30.017   67,4   32,6   290   85   10.869   6.667   5.299   3.490   3.036   281  
30. Congrés   12.849   8.737   68,0   32,0   99   19   3.409   2.002   1.369   917   846   76  
31. Sant Andreu   43.080   28.610   66,4   33,6   274   62   10.685   6.585   4.152   3.651   2.911   290  
32. Bon Pastor   10.868   6.160   56,7   43,3   40   20   1.650   2.374   712   965   328   71  
33. Trinitat Vella   6.961   3.667   52,7   47,3   31   11   698   1.739   482   492   157   57  
34. Fort Pius   9.542   6.450   67,6   32,4   84   9   2.386   1.289   1.309   721   592   60  
35. Poblenou   41.356   26.303   63,6   36,4   218   67   10.506   6.352   2.966   3.009   2.941   244  
36. Barris Besòs   21.678   12.951   59,7   40,3   103   34   3.270   4.810   2.072   1.760   726   176  
37. Clot   52.535   35.136   66,9   33,1   362   65   14.573   7.181   4.737   3.829   4.078   311  
38. Verneda   53.798   33.895   63,0   37,0   323   99   9.388   9.945   7.186   4.310   2.278   366  
 

 
 % sobre electores
Zona Estadística   Blancos   Nulos   CIU   PSC   PP   IC-EV   ERC   Otros (1)  
                       
TOTAL   0,7   0,2   26,1   14,1   11,5   6,5   6,1   0,6  
                       
1. Barceloneta   0,3   0,1   22,9   15,9   5,6   4,7   5,2   0,6  
2. Parc   0,5   0,1   23,5   13,0   9,1   6,0   5,0   0,6  
3. Gòtic   0,5   0,2   23,3   12,6   9,3   5,9   5,6   0,5  
4. Raval   0,4   0,3   21,3   13,3   8,6   4,6   4,9   0,7  
5. Sant Antoni   0,7   0,2   32,7   10,8   10,9   5,6   7,4   0,4  
6. Esquerra Eixample   0,8   0,2   32,2   10,3   13,4   5,3   7,3   0,5  
7. Dreta Eixample   1,0   0,2   35,1   8,8   14,9   5,2   6,6   0,5  
8. Estació Nord   0,8   0,1   31,3   11,1   12,4   5,9   7,3   0,6  
9. Sagrada Família   0,8   0,2   30,6   12,6   10,7   5,9   7,4   0,5  
10. Poble-sec   0,4   0,1   25,5   13,3   8,7   6,1   6,8   0,5  
11. Montjuïc   0,3   0,0   15,1   10,9   8,9   3,6   3,6   0,7  
12. Zona Franca-Port   0,6   0,1   14,4   19,6   10,1   8,9   3,3   0,8  
13. Font de la Guatlla   0,7   0,2   23,4   15,0   11,5   7,4   6,3   0,7  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,5   0,2   26,3   13,7   9,4   7,0   7,4   0,6  
15. Sants   0,6   0,2   28,9   13,7   9,0   6,4   7,7   0,6  
16. Les Corts   1,0   0,1   31,1   11,8   14,6   5,4   6,7   0,5  
17. Pedralbes   1,4   0,1   34,7   5,1   26,4   1,9   4,2   0,6  
18. Sant Gervasi   1,2   0,1   36,1   7,1   19,6   3,5   5,6   0,5  
19. Sarrià   1,3   0,1   37,3   7,3   18,9   3,6   6,0   0,5  
20. Vallvidrera-Les Planes   0,6   0,1   30,9   12,7   6,9   6,9   7,4   0,8  
21. Gràcia   0,7   0,1   33,4   10,8   9,3   6,1   8,8   0,5  
22. Vallcarca   0,9   0,2   28,1   13,1   11,1   6,1   7,3   0,6  
23. Guinardó   0,8   0,1   26,6   14,1   10,7   7,2   7,2   0,6  
24. Horta   0,7   0,1   18,9   19,1   9,6   7,7   4,6   0,7  
25. Vall d'Hebron   0,9   0,1   17,5   18,4   12,0   7,7   4,2   0,8  
26. Vilapicina-Turó Peira    0,7   0,2   20,1   17,9   11,6   7,8   4,9   0,7  
27. Roquetes-Verdum   0,6   0,2   13,4   22,3   9,9   8,7   3,1   0,8  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    0,5   0,1   9,9   22,5   6,2   8,7   1,8   0,5  
29. Sagrera   0,7   0,2   24,4   15,0   11,9   7,8   6,8   0,6  
30. Congrés   0,8   0,1   26,5   15,6   10,7   7,1   6,6   0,6  
31. Sant Andreu   0,6   0,1   24,8   15,3   9,6   8,5   6,8   0,7  
32. Bon Pastor   0,4   0,2   15,2   21,8   6,6   8,9   3,0   0,7  
33. Trinitat Vella   0,4   0,2   10,0   25,0   6,9   7,1   2,3   0,8  
34. Fort Pius   0,9   0,1   25,0   13,5   13,7   7,6   6,2   0,6  
35. Poblenou   0,5   0,2   25,4   15,4   7,2   7,3   7,1   0,6  
36. Barris Besòs   0,5   0,2   15,1   22,2   9,6   8,1   3,3   0,8  
37. Clot   0,7   0,1   27,7   13,7   9,0   7,3   7,8   0,6  
38. Verneda   0,6   0,2   17,5   18,5   13,4   8,0   4,2   0,7  
 

 
 % sobre votantes
Zona Estadística   Blancos   Nulos   CIU   PSC   PP   IC-EV   ERC   Otros (1)  
                       
TOTAL   1,1   0,2   39,6   21,5   17,5   9,9   9,3   0,9  
                       
1. Barceloneta   0,5   0,2   41,4   28,8   10,0   8,5   9,5   1,1  
2. Parc   0,9   0,3   40,6   22,5   15,7   10,4   8,7   1,0  
3. Gòtic   0,9   0,4   40,2   21,7   16,0   10,2   9,6   0,9  
4. Raval   0,8   0,6   39,4   24,6   15,8   8,5   9,1   1,3  
5. Sant Antoni   1,0   0,3   47,6   15,7   15,8   8,1   10,8   0,6  
6. Esquerra Eixample   1,2   0,2   46,1   14,7   19,2   7,6   10,4   0,7  
7. Dreta Eixample   1,3   0,2   48,7   12,2   20,6   7,1   9,1   0,7  
8. Estació Nord   1,2   0,2   45,0   15,9   17,8   8,5   10,5   0,9  
9. Sagrada Família   1,1   0,3   44,6   18,3   15,6   8,6   10,7   0,7  
10. Poble-sec   0,7   0,2   41,4   21,6   14,1   10,0   11,1   0,9  
11. Montjuïc   0,7   0,0   35,2   25,2   20,6   8,4   8,4   1,5  
12. Zona Franca-Port   1,0   0,2   24,8   33,9   17,5   15,4   5,8   1,4  
13. Font de la Guatlla   1,0   0,3   35,9   23,1   17,7   11,3   9,7   1,1  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,8   0,3   40,4   21,0   14,4   10,8   11,3   0,9  
15. Sants   0,9   0,3   43,1   20,4   13,4   9,5   11,5   0,9  
16. Les Corts   1,4   0,2   43,6   16,5   20,5   7,6   9,5   0,7  
17. Pedralbes   1,9   0,1   46,7   6,9   35,4   2,6   5,7   0,8  
18. Sant Gervasi   1,7   0,2   48,9   9,7   26,6   4,8   7,6   0,6  
19. Sarrià   1,7   0,2   49,8   9,8   25,1   4,8   8,0   0,6  
20. Vallvidrera-Les Planes   0,9   0,1   46,6   19,1   10,3   10,4   11,2   1,2  
21. Gràcia   1,0   0,2   47,9   15,5   13,3   8,8   12,6   0,7  
22. Vallcarca   1,3   0,3   41,7   19,4   16,5   9,0   10,9   0,9  
23. Guinardó   1,2   0,2   39,5   20,9   15,9   10,7   10,6   0,9  
24. Horta   1,2   0,2   30,7   31,1   15,6   12,6   7,5   1,1  
25. Vall d'Hebron   1,4   0,2   28,4   29,9   19,5   12,5   6,8   1,3  
26. Vilapicina-Turó Peira    1,0   0,3   31,5   28,1   18,2   12,2   7,6   1,1  
27. Roquetes-Verdum   1,0   0,3   22,7   37,8   16,8   14,8   5,2   1,3  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    1,0   0,3   19,8   44,8   12,4   17,2   3,6   0,9  
29. Sagrera   1,0   0,3   36,2   22,2   17,7   11,6   10,1   0,9  
30. Congrés   1,1   0,2   39,0   22,9   15,7   10,5   9,7   0,9  
31. Sant Andreu   1,0   0,2   37,3   23,0   14,5   12,8   10,2   1,0  
32. Bon Pastor   0,6   0,3   26,8   38,5   11,6   15,7   5,3   1,2  
33. Trinitat Vella   0,8   0,3   19,0   47,4   13,1   13,4   4,3   1,6  
34. Fort Pius   1,3   0,1   37,0   20,0   20,3   11,2   9,2   0,9  
35. Poblenou   0,8   0,3   39,9   24,1   11,3   11,4   11,2   0,9  
36. Barris Besòs   0,8   0,3   25,2   37,1   16,0   13,6   5,6   1,4  
37. Clot   1,0   0,2   41,5   20,4   13,5   10,9   11,6   0,9  
38. Verneda   1,0   0,3   27,7   29,3   21,2   12,7   6,7   1,1  
 
(1) AEC-EVE; PEC; POR; PRT; PC-NPS; PICC-PIE.
 
Fuente: Departament de Governació. Generalitat de Catalunya.