1. Elecciones al Parlamento de Cataluña 1992
8. Relación de candidaturas
Siglas     Nombre  
           
PSC     Partit dels Socialistes de Catalunya  
PCC     Partit dels Comunistes de Catalunya  
CIU     Convergència i Unió  
PP     Partit Popular  
IC     Iniciativa per Catalunya  
PH     Partit Humanista  
CL     Catalunya Lliure  
EV-UVE (AEC)     Els Verds - Unió Verda (Alternativa Ecologista de Catalunya)  
ERC     Esquerra Republicana de Catalunya  
AV-MEN     Alternativa Verda - Moviment d'Esquerra Nacionalista  
PST     Partido Socialista de los Trabajadores  
PORE     Partido Obrero Revolucionario de España  
ARM-ADE     Agrupación Ruiz Mateos - Alianza Democrática Europea  
SI     Socialistes Independents  
CDS     Centre Democràtic i Social  
LE     Los Ecologistas  
PEC-VERDE     Partit Ecologista de Catalunya - VERDE  
 
Fuente: Juntes Electorals Provincials.