1. Elecciones al Parlamento de Cataluña 1992
3. Resultados por Zonas Estadísticas

 
 Absolutos
Zona Estadística   Electores   Votantes   %  
Particip.  
%  
Absten.  
Blancos   Nulos   CIU   PSC   PP   ERC   IC   Otros (1)  
                               
TOTAL   1.371.488   760.999   55,5   44,5   10.599   2.307   360.537   178.355   65.203   57.300   53.454   33.244  
                               
1. Barceloneta   14.481   6.700   46,3   53,7   57   21   2.969   2.107   292   513   416   325  
2. Parc   19.716   9.784   49,6   50,4   111   40   4.755   2.382   729   696   629   442  
3. Gòtic   14.164   6.886   48,6   51,4   73   40   3.427   1.526   510   577   463   270  
4. Raval   33.605   15.570   46,3   53,7   141   76   7.247   4.340   1.056   1.151   858   701  
5. Sant Antoni   34.714   20.097   57,9   42,1   278   53   11.460   2.995   1.597   1.803   1.258   653  
6. Esquerra Eixample   91.145   54.771   60,1   39,9   750   172   30.707   7.547   5.604   4.577   3.389   2.025  
7. Dreta Eixample   39.512   25.383   64,2   35,8   446   54   15.302   2.555   2.880   1.875   1.451   820  
8. Estació Nord   25.778   15.643   60,7   39,3   189   36   8.541   2.532   1.461   1.298   942   644  
9. Sagrada Família   44.696   25.864   57,9   42,1   349   98   13.834   4.764   1.976   2.169   1.682   992  
10. Poble-sec   31.587   16.229   51,4   48,6   166   70   7.751   3.926   1.028   1.445   1.166   677  
11. Montjuïc   1.295   500   38,6   61,4   6   1   191   147   46   35   42   32  
12. Zona Franca-Port   23.167   10.451   45,1   54,9   110   45   2.728   4.669   735   407   1.084   673  
13. Font de la Guatlla   8.075   4.269   52,9   47,1   67   13   1.832   1.056   323   363   387   228  
14. Bordeta-Hostafrancs   15.637   8.457   54,1   45,9   111   17   4.071   1.918   589   754   659   338  
15. Sants   68.417   38.697   56,6   43,4   464   102   19.393   8.432   2.392   3.593   2.757   1.564  
16. Les Corts   59.998   35.791   59,7   40,3   583   94   18.688   6.177   3.785   2.913   2.134   1.417  
17. Pedralbes   11.629   7.703   66,2   33,8   134   12   4.775   501   1.495   405   156   225  
18. Sant Gervasi   91.838   60.413   65,8   34,2   1.076   120   37.505   4.973   8.730   3.865   2.442   1.702  
19. Sarrià   29.428   19.611   66,6   33,4   382   40   12.246   1.670   2.544   1.416   774   539  
20. Vallvidrera-Les Planes   1.812   1.003   55,4   44,6   25   5   539   168   42   99   90   35  
21. Gràcia   80.088   48.911   61,1   38,9   633   110   27.711   7.285   3.158   5.029   3.290   1.695  
22. Vallcarca   28.056   16.038   57,2   42,8   283   47   7.894   3.062   1.291   1.561   1.219   681  
23. Guinardó   62.466   35.107   56,2   43,8   535   88   16.494   7.902   2.608   3.026   2.831   1.623  
24. Horta   64.797   32.047   49,5   50,5   463   94   11.127   11.927   2.080   1.928   2.576   1.852  
25. Vall d'Hebron   26.496   13.267   50,1   49,9   204   53   4.543   4.673   1.202   706   1.016   870  
26. Vilapicina-Turó Peira    62.226   32.251   51,8   48,2   450   135   11.858   10.619   2.795   2.025   2.673   1.696  
27. Roquetes-Verdum   82.526   38.971   47,2   52,8   437   161   9.741   18.493   2.766   1.398   3.748   2.227  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    11.696   4.906   41,9   58,1   52   28   854   2.751   217   148   539   317  
29. Sagrera   44.086   24.138   54,8   45,2   349   76   10.376   6.055   2.050   1.955   1.956   1.321  
30. Congrés   13.408   7.761   57,9   42,1   119   23   3.729   1.811   539   604   589   347  
31. Sant Andreu   41.298   22.807   55,2   44,8   311   50   10.144   5.982   1.432   1.892   1.978   1.018  
32. Bon Pastor   11.088   5.166   46,6   53,4   43   19   1.389   2.434   219   209   594   259  
33. Trinitat Vella   7.197   3.095   43,0   57,0   40   19   552   1.859   136   93   228   168  
34. Fort Pius   9.346   5.042   53,9   46,1   95   18   2.155   1.137   586   397   368   286  
35. Poblenou   39.040   20.565   52,7   47,3   220   55   9.048   5.990   877   1.757   1.650   968  
36. Barris Besòs   22.505   10.850   48,2   51,8   122   35   2.770   5.096   804   466   851   706  
37. Clot   50.650   28.562   56,4   43,6   367   95   13.812   6.428   1.765   2.643   2.198   1.254  
38. Verneda   53.825   27.693   51,5   48,5   358   92   8.379   10.466   2.864   1.509   2.371   1.654  
 
 

 
 % sobre electores
Zona Estadística   Blancos   Nulos   CIU   PSC   PP   ERC   IC   Otros (1)  
                       
TOTAL   0,8   0,2   26,3   13,0   4,8   4,2   3,9   2,4  
                       
1. Barceloneta   0,4   0,1   20,5   14,6   2,0   3,5   2,9   2,2  
2. Parc   0,6   0,2   24,1   12,1   3,7   3,5   3,2   2,2  
3. Gòtic   0,5   0,3   24,2   10,8   3,6   4,1   3,3   1,9  
4. Raval   0,4   0,2   21,6   12,9   3,1   3,4   2,6   2,1  
5. Sant Antoni   0,8   0,2   33,0   8,6   4,6   5,2   3,6   1,9  
6. Esquerra Eixample   0,8   0,2   33,7   8,3   6,1   5,0   3,7   2,2  
7. Dreta Eixample   1,1   0,1   38,7   6,5   7,3   4,7   3,7   2,1  
8. Estació Nord   0,7   0,1   33,1   9,8   5,7   5,0   3,7   2,5  
9. Sagrada Família   0,8   0,2   31,0   10,7   4,4   4,9   3,8   2,2  
10. Poble-sec   0,5   0,2   24,5   12,4   3,3   4,6   3,7   2,1  
11. Montjuïc   0,5   0,1   14,7   11,4   3,6   2,7   3,2   2,5  
12. Zona Franca-Port   0,5   0,2   11,8   20,2   3,2   1,8   4,7   2,9  
13. Font de la Guatlla   0,8   0,2   22,7   13,1   4,0   4,5   4,8   2,8  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,7   0,1   26,0   12,3   3,8   4,8   4,2   2,2  
15. Sants   0,7   0,1   28,3   12,3   3,5   5,3   4,0   2,3  
16. Les Corts   1,0   0,2   31,1   10,3   6,3   4,9   3,6   2,4  
17. Pedralbes   1,2   0,1   41,1   4,3   12,9   3,5   1,3   1,9  
18. Sant Gervasi   1,2   0,1   40,8   5,4   9,5   4,2   2,7   1,9  
19. Sarrià   1,3   0,1   41,6   5,7   8,6   4,8   2,6   1,8  
20. Vallvidrera-Les Planes   1,4   0,3   29,7   9,3   2,3   5,5   5,0   1,9  
21. Gràcia   0,8   0,1   34,6   9,1   3,9   6,3   4,1   2,1  
22. Vallcarca   1,0   0,2   28,1   10,9   4,6   5,6   4,3   2,4  
23. Guinardó   0,9   0,1   26,4   12,7   4,2   4,8   4,5   2,6  
24. Horta   0,7   0,1   17,2   18,4   3,2   3,0   4,0   2,9  
25. Vall d'Hebron   0,8   0,2   17,1   17,6   4,5   2,7   3,8   3,3  
26. Vilapicina-Turó Peira    0,7   0,2   19,1   17,1   4,5   3,3   4,3   2,7  
27. Roquetes-Verdum   0,5   0,2   11,8   22,4   3,4   1,7   4,5   2,7  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    0,4   0,2   7,3   23,5   1,9   1,3   4,6   2,7  
29. Sagrera   0,8   0,2   23,5   13,7   4,7   4,4   4,4   3,0  
30. Congrés   0,9   0,2   27,8   13,5   4,0   4,5   4,4   2,6  
31. Sant Andreu   0,8   0,1   24,6   14,5   3,5   4,6   4,8   2,5  
32. Bon Pastor   0,4   0,2   12,5   22,0   2,0   1,9   5,4   2,3  
33. Trinitat Vella   0,6   0,3   7,7   25,8   1,9   1,3   3,2   2,3  
34. Fort Pius   1,0   0,2   23,1   12,2   6,3   4,2   3,9   3,1  
35. Poblenou   0,6   0,1   23,2   15,3   2,2   4,5   4,2   2,5  
36. Barris Besòs   0,5   0,2   12,3   22,6   3,6   2,1   3,8   3,1  
37. Clot   0,7   0,2   27,3   12,7   3,5   5,2   4,3   2,5  
38. Verneda   0,7   0,2   15,6   19,4   5,3   2,8   4,4   3,1  
 
 

 
 % sobre votantes
Zona Estadística   Blancos   Nulos   CIU   PSC   PP   ERC   IC   Otros (1)  
                       
TOTAL   1,4   0,3   47,4   23,4   8,6   7,5   7,0   4,4  
                       
1. Barceloneta   0,9   0,3   44,3   31,4   4,4   7,7   6,2   4,9  
2. Parc   1,1   0,4   48,6   24,3   7,5   7,1   6,4   4,5  
3. Gòtic   1,1   0,6   49,8   22,2   7,4   8,4   6,7   3,9  
4. Raval   0,9   0,5   46,5   27,9   6,8   7,4   5,5   4,5  
5. Sant Antoni   1,4   0,3   57,0   14,9   7,9   9,0   6,3   3,2  
6. Esquerra Eixample   1,4   0,3   56,1   13,8   10,2   8,4   6,2   3,7  
7. Dreta Eixample   1,8   0,2   60,3   10,1   11,3   7,4   5,7   3,2  
8. Estació Nord   1,2   0,2   54,6   16,2   9,3   8,3   6,0   4,1  
9. Sagrada Família   1,3   0,4   53,5   18,4   7,6   8,4   6,5   3,8  
10. Poble-sec   1,0   0,4   47,8   24,2   6,3   8,9   7,2   4,2  
11. Montjuïc   1,2   0,2   38,2   29,4   9,2   7,0   8,4   6,4  
12. Zona Franca-Port   1,1   0,4   26,1   44,7   7,0   3,9   10,4   6,4  
13. Font de la Guatlla   1,6   0,3   42,9   24,7   7,6   8,5   9,1   5,3  
14. Bordeta-Hostafrancs   1,3   0,2   48,1   22,7   7,0   8,9   7,8   4,0  
15. Sants   1,2   0,3   50,1   21,8   6,2   9,3   7,1   4,0  
16. Les Corts   1,6   0,3   52,2   17,3   10,6   8,1   6,0   4,0  
17. Pedralbes   1,7   0,2   62,0   6,5   19,4   5,3   2,0   2,9  
18. Sant Gervasi   1,8   0,2   62,1   8,2   14,5   6,4   4,0   2,8  
19. Sarrià   1,9   0,2   62,4   8,5   13,0   7,2   3,9   2,7  
20. Vallvidrera-Les Planes   2,5   0,5   53,7   16,7   4,2   9,9   9,0   3,5  
21. Gràcia   1,3   0,2   56,7   14,9   6,5   10,3   6,7   3,5  
22. Vallcarca   1,8   0,3   49,2   19,1   8,0   9,7   7,6   4,2  
23. Guinardó   1,5   0,3   47,0   22,5   7,4   8,6   8,1   4,6  
24. Horta   1,4   0,3   34,7   37,2   6,5   6,0   8,0   5,8  
25. Vall d'Hebron   1,5   0,4   34,2   35,2   9,1   5,3   7,7   6,6  
26. Vilapicina-Turó Peira    1,4   0,4   36,8   32,9   8,7   6,3   8,3   5,3  
27. Roquetes-Verdum   1,1   0,4   25,0   47,5   7,1   3,6   9,6   5,7  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    1,1   0,6   17,4   56,1   4,4   3,0   11,0   6,5  
29. Sagrera   1,4   0,3   43,0   25,1   8,5   8,1   8,1   5,5  
30. Congrés   1,5   0,3   48,0   23,3   6,9   7,8   7,6   4,5  
31. Sant Andreu   1,4   0,2   44,5   26,2   6,3   8,3   8,7   4,5  
32. Bon Pastor   0,8   0,4   26,9   47,1   4,2   4,0   11,5   5,0  
33. Trinitat Vella   1,3   0,6   17,8   60,1   4,4   3,0   7,4   5,4  
34. Fort Pius   1,9   0,4   42,7   22,6   11,6   7,9   7,3   5,7  
35. Poblenou   1,1   0,3   44,0   29,1   4,3   8,5   8,0   4,7  
36. Barris Besòs   1,1   0,3   25,5   47,0   7,4   4,3   7,8   6,5  
37. Clot   1,3   0,3   48,4   22,5   6,2   9,3   7,7   4,4  
38. Verneda   1,3   0,3   30,3   37,8   10,3   5,4   8,6   6,0  
 
(1) CDS; EV-UVE; PCC; LE; ARM-ADE; PEC-VERDE; AVE-MEN; PST; CL; PH; PORE; SI.
 
Fuente: Departament de Governació. Generalitat de Catalunya.