1. Elecciones al Parlamento de Cataluña 2003. Resultados definitivos
3. Resultados por Zonas Estadísticas

 
 Absolutos
Zona Estadística   Electores   Votantes   %  
Particip.  
%  
Absten.  
Blancos   Nulos   PSC-CPC   CIU   ERC   PPC   ICV-EA   Otros  
                               
TOTAL   1.222.415   815.121   66,7   33,3   7.859   1.623   249.020   227.783   126.626   123.163   69.234   9.813  
                               
1. Barceloneta   11.467   6.190   54,0   46,0   34   23   2.556   1.574   865   574   456   108  
2. Parc   14.588   8.536   58,5   41,5   63   26   2.752   2.149   1.306   1.036   1.044   160  
3. Gòtic   11.307   6.153   54,4   45,6   47   11   1.856   1.518   1.019   771   825   106  
4. Raval   24.630   12.911   52,4   47,6   110   45   4.623   3.052   1.758   1.732   1.312   279  
5. Sant Antoni   29.848   20.442   68,5   31,5   169   33   4.915   7.047   3.814   2.553   1.689   222  
6. Esquerra Eixample   77.003   54.439   70,7   29,3   570   97   12.396   18.727   9.276   8.501   4.367   505  
7. Dreta Eixample   32.385   23.436   72,4   27,6   268   44   4.826   8.339   3.827   3.890   2.032   210  
8. Estació Nord   23.536   16.673   70,8   29,2   138   31   4.248   5.161   3.071   2.444   1.406   174  
9. Sagrada Família   40.280   28.092   69,7   30,3   284   52   7.416   8.919   5.242   3.595   2.281   303  
10. Poble-sec   27.017   16.328   60,4   39,6   131   32   5.173   4.364   2.986   1.924   1.489   229  
11. Montjuïc   387   176   45,5   54,5   1   1   74   38   13   37   6   6  
12. Zona Franca-Port   22.951   13.362   58,2   41,8   132   41   5.908   2.388   1.264   2.176   1.241   212  
13. Font de la Guatlla   7.991   5.194   65,0   35,0   58   14   1.705   1.249   889   720   510   49  
14. Bordeta-Hostafrancs   14.819   9.651   65,1   34,9   85   11   2.927   2.581   1.862   1.229   860   96  
15. Sants   61.328   41.676   68,0   32,0   380   100   11.800   12.079   8.260   5.021   3.579   457  
16. Les Corts   55.671   40.297   72,4   27,6   384   72   9.887   13.151   6.619   7.128   2.683   373  
17. Pedralbes   10.414   7.835   75,2   24,8   74   10   945   3.341   685   2.502   218   60  
18. Sant Gervasi   77.382   57.651   74,5   25,5   677   74   9.285   23.536   6.946   13.660   2.957   516  
19. Sarrià   26.549   20.228   76,2   23,8   243   24   3.054   8.463   2.453   4.783   1.027   181  
20. Vallvidrera-Les Planes   2.451   1.747   71,3   28,7   19   5   446   514   377   190   171   25  
21. Gràcia   69.209   49.181   71,1   28,9   419   99   11.256   15.927   10.735   5.154   5.136   455  
22. Vallcarca   25.340   17.435   68,8   31,2   156   43   4.674   5.041   3.253   2.375   1.677   216  
23. Guinardó   54.862   37.186   67,8   32,2   386   55   10.924   10.016   6.744   4.997   3.638   426  
24. Horta   58.672   36.735   62,6   37,4   360   73   15.040   7.476   4.742   5.085   3.496   463  
25. Vall d'Hebron   23.862   15.168   63,6   36,4   150   39   6.107   2.951   1.775   2.558   1.400   188  
26. Vilapicina-Turó Peira    53.446   34.383   64,3   35,7   349   68   13.468   7.470   4.138   5.603   2.831   456  
27. Roquetes-Verdum   70.199   41.661   59,3   40,7   357   104   20.313   6.760   3.355   6.549   3.475   748  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    9.751   4.872   50,0   50,0   52   11   2.713   608   276   684   445   83  
29. Sagrera   42.270   28.966   68,5   31,5   277   53   9.785   7.005   4.638   4.288   2.585   335  
30. Congrés   11.222   7.706   68,7   31,3   71   16   2.309   2.184   1.268   1.032   719   107  
31. Sant Andreu   42.765   29.057   67,9   32,1   287   52   9.864   7.025   4.884   3.682   2.920   343  
32. Bon Pastor   10.581   5.950   56,2   43,8   65   13   2.839   1.054   593   754   542   90  
33. Trinitat Vella   6.538   3.536   54,1   45,9   19   4   1.977   450   294   440   268   84  
34. Fort Pius   9.670   6.531   67,5   32,5   68   22   2.009   1.581   1.072   1.073   630   76  
35. Poblenou   44.103   29.181   66,2   33,8   269   48   10.036   7.289   5.240   2.922   2.980   397  
36. Barris Besòs   19.529   11.255   57,6   42,4   100   23   5.538   1.842   997   1.767   790   198  
37. Clot   50.775   34.649   68,2   31,8   330   60   10.457   9.301   6.840   4.097   3.162   402  
38. Verneda   47.617   30.652   64,4   35,6   277   94   12.919   5.613   3.250   5.637   2.387   475  
 
 

 
 % sobre electores
Zona Estadística   Blancos   Nulos   PSC-CPC   CIU   ERC   PPC   ICV-EA   Otros  
                       
TOTAL   0,6   0,1   20,4   18,6   10,4   10,1   5,7   0,8  
                       
1. Barceloneta   0,3   0,2   22,3   13,7   7,5   5,0   4,0   0,9  
2. Parc   0,4   0,2   18,9   14,7   9,0   7,1   7,2   1,1  
3. Gòtic   0,4   0,1   16,4   13,4   9,0   6,8   7,3   0,9  
4. Raval   0,4   0,2   18,8   12,4   7,1   7,0   5,3   1,1  
5. Sant Antoni   0,6   0,1   16,5   23,6   12,8   8,6   5,7   0,7  
6. Esquerra Eixample   0,7   0,1   16,1   24,3   12,0   11,0   5,7   0,7  
7. Dreta Eixample   0,8   0,1   14,9   25,7   11,8   12,0   6,3   0,6  
8. Estació Nord   0,6   0,1   18,0   21,9   13,0   10,4   6,0   0,7  
9. Sagrada Família   0,7   0,1   18,4   22,1   13,0   8,9   5,7   0,8  
10. Poble-sec   0,5   0,1   19,1   16,2   11,1   7,1   5,5   0,8  
11. Montjuïc   0,3   0,3   19,1   9,8   3,4   9,6   1,6   1,6  
12. Zona Franca-Port   0,6   0,2   25,7   10,4   5,5   9,5   5,4   0,9  
13. Font de la Guatlla   0,7   0,2   21,3   15,6   11,1   9,0   6,4   0,6  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,6   0,1   19,8   17,4   12,6   8,3   5,8   0,6  
15. Sants   0,6   0,2   19,2   19,7   13,5   8,2   5,8   0,7  
16. Les Corts   0,7   0,1   17,8   23,6   11,9   12,8   4,8   0,7  
17. Pedralbes   0,7   0,1   9,1   32,1   6,6   24,0   2,1   0,6  
18. Sant Gervasi   0,9   0,1   12,0   30,4   9,0   17,7   3,8   0,7  
19. Sarrià   0,9   0,1   11,5   31,9   9,2   18,0   3,9   0,7  
20. Vallvidrera-Les Planes   0,8   0,2   18,2   21,0   15,4   7,8   7,0   1,0  
21. Gràcia   0,6   0,1   16,3   23,0   15,5   7,4   7,4   0,7  
22. Vallcarca   0,6   0,2   18,4   19,9   12,8   9,4   6,6   0,9  
23. Guinardó   0,7   0,1   19,9   18,3   12,3   9,1   6,6   0,8  
24. Horta   0,6   0,1   25,6   12,7   8,1   8,7   6,0   0,8  
25. Vall d'Hebron   0,6   0,2   25,6   12,4   7,4   10,7   5,9   0,8  
26. Vilapicina-Turó Peira    0,7   0,1   25,2   14,0   7,7   10,5   5,3   0,9  
27. Roquetes-Verdum   0,5   0,1   28,9   9,6   4,8   9,3   5,0   1,1  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    0,5   0,1   27,8   6,2   2,8   7,0   4,6   0,9  
29. Sagrera   0,7   0,1   23,1   16,6   11,0   10,1   6,1   0,8  
30. Congrés   0,6   0,1   20,6   19,5   11,3   9,2   6,4   1,0  
31. Sant Andreu   0,7   0,1   23,1   16,4   11,4   8,6   6,8   0,8  
32. Bon Pastor   0,6   0,1   26,8   10,0   5,6   7,1   5,1   0,9  
33. Trinitat Vella   0,3   0,1   30,2   6,9   4,5   6,7   4,1   1,3  
34. Fort Pius   0,7   0,2   20,8   16,3   11,1   11,1   6,5   0,8  
35. Poblenou   0,6   0,1   22,8   16,5   11,9   6,6   6,8   0,9  
36. Barris Besòs   0,5   0,1   28,4   9,4   5,1   9,0   4,0   1,0  
37. Clot   0,6   0,1   20,6   18,3   13,5   8,1   6,2   0,8  
38. Verneda   0,6   0,2   27,1   11,8   6,8   11,8   5,0   1,0  
 
 

 
 % sobre votantes
Zona Estadística   Blancos   Nulos   PSC-CPC   CIU   ERC   PPC   ICV-EA   Otros  
                       
TOTAL   1,0   0,2   30,6   27,9   15,5   15,1   8,5   1,2  
                       
1. Barceloneta   0,5   0,4   41,3   25,4   14,0   9,3   7,4   1,7  
2. Parc   0,7   0,3   32,2   25,2   15,3   12,1   12,2   1,9  
3. Gòtic   0,8   0,2   30,2   24,7   16,6   12,5   13,4   1,7  
4. Raval   0,9   0,3   35,8   23,6   13,6   13,4   10,2   2,2  
5. Sant Antoni   0,8   0,2   24,0   34,5   18,7   12,5   8,3   1,1  
6. Esquerra Eixample   1,0   0,2   22,8   34,4   17,0   15,6   8,0   0,9  
7. Dreta Eixample   1,1   0,2   20,6   35,6   16,3   16,6   8,7   0,9  
8. Estació Nord   0,8   0,2   25,5   31,0   18,4   14,7   8,4   1,0  
9. Sagrada Família   1,0   0,2   26,4   31,7   18,7   12,8   8,1   1,1  
10. Poble-sec   0,8   0,2   31,7   26,7   18,3   11,8   9,1   1,4  
11. Montjuïc   0,6   0,6   42,0   21,6   7,4   21,0   3,4   3,4  
12. Zona Franca-Port   1,0   0,3   44,2   17,9   9,5   16,3   9,3   1,6  
13. Font de la Guatlla   1,1   0,3   32,8   24,0   17,1   13,9   9,8   0,9  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,9   0,1   30,3   26,7   19,3   12,7   8,9   1,0  
15. Sants   0,9   0,2   28,3   29,0   19,8   12,0   8,6   1,1  
16. Les Corts   1,0   0,2   24,5   32,6   16,4   17,7   6,7   0,9  
17. Pedralbes   0,9   0,1   12,1   42,6   8,7   31,9   2,8   0,8  
18. Sant Gervasi   1,2   0,1   16,1   40,8   12,0   23,7   5,1   0,9  
19. Sarrià   1,2   0,1   15,1   41,8   12,1   23,6   5,1   0,9  
20. Vallvidrera-Les Planes   1,1   0,3   25,5   29,4   21,6   10,9   9,8   1,4  
21. Gràcia   0,9   0,2   22,9   32,4   21,8   10,5   10,4   0,9  
22. Vallcarca   0,9   0,2   26,8   28,9   18,7   13,6   9,6   1,2  
23. Guinardó   1,0   0,1   29,4   26,9   18,1   13,4   9,8   1,1  
24. Horta   1,0   0,2   40,9   20,4   12,9   13,8   9,5   1,3  
25. Vall d'Hebron   1,0   0,3   40,3   19,5   11,7   16,9   9,2   1,2  
26. Vilapicina-Turó Peira    1,0   0,2   39,2   21,7   12,0   16,3   8,2   1,3  
27. Roquetes-Verdum   0,9   0,2   48,8   16,2   8,1   15,7   8,3   1,8  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona    1,1   0,2   55,7   12,5   5,7   14,0   9,1   1,7  
29. Sagrera   1,0   0,2   33,8   24,2   16,0   14,8   8,9   1,2  
30. Congrés   0,9   0,2   30,0   28,3   16,5   13,4   9,3   1,4  
31. Sant Andreu   1,0   0,2   33,9   24,2   16,8   12,7   10,0   1,2  
32. Bon Pastor   1,1   0,2   47,7   17,7   10,0   12,7   9,1   1,5  
33. Trinitat Vella   0,5   0,1   55,9   12,7   8,3   12,4   7,6   2,4  
34. Fort Pius   1,0   0,3   30,8   24,2   16,4   16,4   9,6   1,2  
35. Poblenou   0,9   0,2   34,4   25,0   18,0   10,0   10,2   1,4  
36. Barris Besòs   0,9   0,2   49,2   16,4   8,9   15,7   7,0   1,8  
37. Clot   1,0   0,2   30,2   26,8   19,7   11,8   9,1   1,2  
38. Verneda   0,9   0,3   42,1   18,3   10,6   18,4   7,8   1,5  
 
Fuente: Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya.