1. Referéndum Constitución Europea en Barcelona. 20 febrero 2005
1.10. Comparación de los resultados con referéndums anteriores por distritos. 1978-2005
            
Constitución Española  
1978
 
Estatuto Cataluña   
1979
 
Permanencia OTAN   
1986
 
Constitución Europea  
2005
Distrito        Sí   No   Blanco   Nulo     Sí   No   Blanco   Nulo     Sí   No   Blanco   Nulo     Sí   No   Blanco   Nulo  
                                                  
BARCELONA        89,2   6,1   4,1   0,6     87,9   8,5   3,1   0,5     41,4   52,3   5,7   0,6     63,4   28,3   7,5   0,9  
                                                  
1. Ciutat Vella        90,2   5,1   4,1   0,6     91,2   5,8   2,6   0,4     41,7   52,9   4,6   0,8     61,8   30,2   6,9   1,1  
2. Eixample        87,0   8,0   4,4   0,5     87,2   9,4   2,9   0,4     37,6   53,7   7,9   0,8     60,7   30,3   8,2   0,8  
3. Sants-Montjuïc        91,3   4,4   3,8   0,5     91,1   6,1   2,4   0,4     41,3   54,0   4,2   0,5     61,4   30,9   6,9   0,8  
4. Les Corts        87,3   7,7   4,4   0,6     86,4   9,8   3,2   0,6     40,9   50,6   7,7   0,7     66,2   25,3   7,8   0,7  
5. Sarrià-Sant Gervasi        80,9   13,3   5,3   0,5     80,2   15,3   4,0   0,6     38,6   48,1   12,2   1,1     66,3   23,9   9,0   0,7  
6. Gràcia        89,1   5,9   4,3   0,7     90,4   6,5   2,7   0,5     35,7   57,2   6,5   0,7     55,8   35,1   8,3   0,8  
7. Horta-Guinardó        91,5   4,3   3,8   0,4     87,7   8,5   3,4   0,4     44,2   51,0   4,3   0,5     64,8   27,0   7,2   0,9  
8. Nou Barris        91,9   4,1   3,5   0,5     85,7   9,9   3,7   0,7     47,7   48,5   3,4   0,5     70,9   22,1   5,8   1,2  
9. Sant Andreu        90,9   4,5   4,1   0,6     89,3   7,3   3,0   0,5     41,9   53,2   4,3   0,6     63,2   28,7   7,2   0,8  
10. Sant Martí        90,5   4,7   4,0   0,8     88,7   7,7   3,1   0,5     42,8   52,8   3,9   0,5     63,7   28,5   7,0   0,9  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Para 1978 y 1979 Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Para 1986 Departament de Governació. Generalitat de Catalunya.
Para 2005 Ministerio del Interior.