1. Elecciones Generales en Barcelona. 14 marzo 2004
1.4. Resultados por zonas estadísticas

 
 Absolutos
Zonas estadísticas   Electores   Votantes   %   
Participación  
%   
Abstención  
Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   ERC   ICV-EUIA   Otros  
                               
BARCELONA   1.215.387   946.994   77,9   22,1   9.117   2.497   359.254   188.386   171.102   138.762   65.001   12.875  
                               
1. Barceloneta   11.357   7.580   66,7   33,3   39   41   3.557   1.109   931   1.298   445   160  
2. Parc   14.492   10.048   69,3   30,7   74   36   3.940   1.647   1.560   1.540   1.085   166  
3. Gòtic   11.256   7.190   63,9   36,1   47   20   2.679   1.206   1.108   1.165   833   132  
4. Raval   24.383   15.348   62,9   37,1   131   66   6.495   2.136   2.689   2.155   1.370   306  
5. Sant Antoni   29.590   23.128   78,2   21,8   193   50   7.332   5.834   3.644   4.254   1.603   218  
6. Esquerra Eixample   76.458   60.853   79,6   20,4   546   144   18.424   16.016   11.360   9.735   4.031   597  
7. Dreta Eixample   31.987   25.374   79,3   20,7   251   40   6.924   7.229   5.028   3.858   1.809   235  
8. Estació Nord   23.358   18.836   80,6   19,4   172   45   6.207   4.442   3.334   3.136   1.257   243  
9. Sagrada Família   39.965   31.465   78,7   21,3   319   78   10.951   7.422   4.831   5.457   2.061   346  
10. Poble-sec   26.976   19.555   72,5   27,5   158   57   7.862   3.219   2.884   3.595   1.552   228  
11. Montjuïc   386   241   62,4   37,6   3   0   113   33   48   27   11   6  
12. Zona Franca-Port   22.860   16.888   73,9   26,1   186   42   8.553   1.794   3.241   1.534   1.212   326  
13. Font de la Guatlla   7.955   6.223   78,2   21,8   73   17   2.542   1.007   1.033   1.024   463   64  
14. Bordeta-Hostafrancs   14.813   11.484   77,5   22,5   114   25   4.528   1.995   1.769   2.140   767   146  
15. Sants   60.884   47.528   78,1   21,9   461   150   17.600   9.500   6.842   9.095   3.349   531  
16. Les Corts   55.420   45.495   82,1   17,9   493   106   14.574   11.433   9.435   6.689   2.235   530  
17. Pedralbes   10.370   8.667   83,6   16,4   87   13   1.338   3.054   3.266   644   188   77  
18. Sant Gervasi   76.843   63.561   82,7   17,3   613   108   13.585   21.571   17.906   6.474   2.668   636  
19. Sarrià   26.423   22.076   83,5   16,5   212   45   4.410   7.845   6.085   2.352   889   238  
20. Vallvidrera-Les Planes   2.459   1.981   80,6   19,4   16   1   631   485   285   371   130   62  
21. Gràcia   68.739   55.007   80,0   20,0   405   147   17.297   13.152   7.154   11.709   4.629   514  
22. Vallcarca   25.247   20.159   79,8   20,2   187   69   6.910   4.374   3.295   3.523   1.554   247  
23. Guinardó   54.540   43.055   78,9   21,1   381   96   16.169   8.325   6.858   7.311   3.351   564  
24. Horta   58.233   44.878   77,1   22,9   486   125   21.396   5.931   7.358   5.432   3.396   754  
25. Vall d'Hebron   23.723   18.344   77,3   22,7   230   47   8.449   2.251   3.751   1.977   1.364   275  
26. Vilapicina-Turó de la Peira   53.124   40.939   77,1   22,9   452   118   18.659   5.744   7.927   4.733   2.680   626  
27. Roquetes-Verdum   69.787   51.902   74,4   25,6   566   159   27.891   4.805   9.788   4.128   3.546   1.019  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona   9.651   6.570   68,1   31,9   59   52   3.916   450   1.105   352   477   159  
29. Sagrera   42.073   33.836   80,4   19,6   363   108   13.864   5.629   5.893   5.157   2.285   537  
30. Congrés   11.172   8.895   79,6   20,4   79   31   3.424   1.739   1.402   1.414   673   133  
31. Sant Andreu   42.666   34.153   80,0   20,0   339   68   14.162   5.621   5.179   5.670   2.619   495  
32. Bon Pastor   10.695   7.719   72,2   27,8   89   24   4.149   777   1.258   710   529   183  
33. Trinitat Vella   6.490   4.593   70,8   29,2   43   8   2.681   337   753   358   316   97  
34. Fort Pius   9.602   7.631   79,5   20,5   84   12   2.913   1.309   1.472   1.210   534   97  
35. Poblenou   44.225   34.458   77,9   22,1   278   89   14.384   5.896   4.394   6.059   2.897   461  
36. Barris Besòs   19.392   14.154   73,0   27,0   135   49   7.683   1.292   2.604   1.237   858   296  
37. Clot   50.502   40.121   79,4   20,6   432   86   15.573   7.564   5.568   7.440   2.940   518  
38. Verneda   47.291   37.059   78,4   21,6   321   125   17.489   4.213   8.064   3.799   2.395   653  
 
 

 
 % sobre electores
Zonas estadísticas   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   ERC   ICV-EUIA   Otros  
                       
BARCELONA   0,8   0,2   29,6   15,5   14,1   11,4   5,3   1,1  
                       
1. Barceloneta   0,3   0,4   31,3   9,8   8,2   11,4   3,9   1,4  
2. Parc   0,5   0,2   27,2   11,4   10,8   10,6   7,5   1,1  
3. Gòtic   0,4   0,2   23,8   10,7   9,8   10,4   7,4   1,2  
4. Raval   0,5   0,3   26,6   8,8   11,0   8,8   5,6   1,3  
5. Sant Antoni   0,7   0,2   24,8   19,7   12,3   14,4   5,4   0,7  
6. Esquerra Eixample   0,7   0,2   24,1   20,9   14,9   12,7   5,3   0,8  
7. Dreta Eixample   0,8   0,1   21,6   22,6   15,7   12,1   5,7   0,7  
8. Estació Nord   0,7   0,2   26,6   19,0   14,3   13,4   5,4   1,0  
9. Sagrada Família   0,8   0,2   27,4   18,6   12,1   13,7   5,2   0,9  
10. Poble-sec   0,6   0,2   29,1   11,9   10,7   13,3   5,8   0,8  
11. Montjuïc   0,8   0,0   29,3   8,5   12,4   7,0   2,8   1,6  
12. Zona Franca-Port   0,8   0,2   37,4   7,8   14,2   6,7   5,3   1,4  
13. Font de la Guatlla   0,9   0,2   32,0   12,7   13,0   12,9   5,8   0,8  
14. Bordeta-Hostafrancs   0,8   0,2   30,6   13,5   11,9   14,4   5,2   1,0  
15. Sants   0,8   0,2   28,9   15,6   11,2   14,9   5,5   0,9  
16. Les Corts   0,9   0,2   26,3   20,6   17,0   12,1   4,0   1,0  
17. Pedralbes   0,8   0,1   12,9   29,5   31,5   6,2   1,8   0,7  
18. Sant Gervasi   0,8   0,1   17,7   28,1   23,3   8,4   3,5   0,8  
19. Sarrià   0,8   0,2   16,7   29,7   23,0   8,9   3,4   0,9  
20. Vallvidrera-Les Planes   0,7   0,0   25,7   19,7   11,6   15,1   5,3   2,5  
21. Gràcia   0,6   0,2   25,2   19,1   10,4   17,0   6,7   0,7  
22. Vallcarca   0,7   0,3   27,4   17,3   13,1   14,0   6,2   1,0  
23. Guinardó   0,7   0,2   29,6   15,3   12,6   13,4   6,1   1,0  
24. Horta   0,8   0,2   36,7   10,2   12,6   9,3   5,8   1,3  
25. Vall d'Hebron   1,0   0,2   35,6   9,5   15,8   8,3   5,7   1,2  
26. Vilapicina-Turó de la Peira   0,9   0,2   35,1   10,8   14,9   8,9   5,0   1,2  
27. Roquetes-Verdum   0,8   0,2   40,0   6,9   14,0   5,9   5,1   1,5  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona   0,6   0,5   40,6   4,7   11,4   3,6   4,9   1,6  
29. Sagrera   0,9   0,3   33,0   13,4   14,0   12,3   5,4   1,3  
30. Congrés   0,7   0,3   30,6   15,6   12,5   12,7   6,0   1,2  
31. Sant Andreu   0,8   0,2   33,2   13,2   12,1   13,3   6,1   1,2  
32. Bon Pastor   0,8   0,2   38,8   7,3   11,8   6,6   4,9   1,7  
33. Trinitat Vella   0,7   0,1   41,3   5,2   11,6   5,5   4,9   1,5  
34. Fort Pius   0,9   0,1   30,3   13,6   15,3   12,6   5,6   1,0  
35. Poblenou   0,6   0,2   32,5   13,3   9,9   13,7   6,6   1,0  
36. Barris Besòs   0,7   0,3   39,6   6,7   13,4   6,4   4,4   1,5  
37. Clot   0,9   0,2   30,8   15,0   11,0   14,7   5,8   1,0  
38. Verneda   0,7   0,3   37,0   8,9   17,1   8,0   5,1   1,4  
 
 

 
 % sobre votantes
Zonas estadísticas   Blancos   Nulos   PSC   CIU   PP   ERC   ICV-EUIA   Otros  
                       
BARCELONA   1,0   0,3   37,9   19,9   18,1   14,7   6,9   1,4  
                       
1. Barceloneta   0,5   0,5   46,9   14,6   12,3   17,1   5,9   2,1  
2. Parc   0,7   0,4   39,2   16,4   15,5   15,3   10,8   1,7  
3. Gòtic   0,7   0,3   37,3   16,8   15,4   16,2   11,6   1,8  
4. Raval   0,9   0,4   42,3   13,9   17,5   14,0   8,9   2,0  
5. Sant Antoni   0,8   0,2   31,7   25,2   15,8   18,4   6,9   0,9  
6. Esquerra Eixample   0,9   0,2   30,3   26,3   18,7   16,0   6,6   1,0  
7. Dreta Eixample   1,0   0,2   27,3   28,5   19,8   15,2   7,1   0,9  
8. Estació Nord   0,9   0,2   33,0   23,6   17,7   16,6   6,7   1,3  
9. Sagrada Família   1,0   0,2   34,8   23,6   15,4   17,3   6,6   1,1  
10. Poble-sec   0,8   0,3   40,2   16,5   14,7   18,4   7,9   1,2  
11. Montjuïc   1,2   0,0   46,9   13,7   19,9   11,2   4,6   2,5  
12. Zona Franca-Port   1,1   0,2   50,6   10,6   19,2   9,1   7,2   1,9  
13. Font de la Guatlla   1,2   0,3   40,8   16,2   16,6   16,5   7,4   1,0  
14. Bordeta-Hostafrancs   1,0   0,2   39,4   17,4   15,4   18,6   6,7   1,3  
15. Sants   1,0   0,3   37,0   20,0   14,4   19,1   7,0   1,1  
16. Les Corts   1,1   0,2   32,0   25,1   20,7   14,7   4,9   1,2  
17. Pedralbes   1,0   0,1   15,4   35,2   37,7   7,4   2,2   0,9  
18. Sant Gervasi   1,0   0,2   21,4   33,9   28,2   10,2   4,2   1,0  
19. Sarrià   1,0   0,2   20,0   35,5   27,6   10,7   4,0   1,1  
20. Vallvidrera-Les Planes   0,8   0,1   31,9   24,5   14,4   18,7   6,6   3,1  
21. Gràcia   0,7   0,3   31,4   23,9   13,0   21,3   8,4   0,9  
22. Vallcarca   0,9   0,3   34,3   21,7   16,3   17,5   7,7   1,2  
23. Guinardó   0,9   0,2   37,6   19,3   15,9   17,0   7,8   1,3  
24. Horta   1,1   0,3   47,7   13,2   16,4   12,1   7,6   1,7  
25. Vall d'Hebron   1,3   0,3   46,1   12,3   20,4   10,8   7,4   1,5  
26. Vilapicina-Turó de la Peira   1,1   0,3   45,6   14,0   19,4   11,6   6,5   1,5  
27. Roquetes-Verdum   1,1   0,3   53,7   9,3   18,9   8,0   6,8   2,0  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona   0,9   0,8   59,6   6,8   16,8   5,4   7,3   2,4  
29. Sagrera   1,1   0,3   41,0   16,6   17,4   15,2   6,8   1,6  
30. Congrés   0,9   0,3   38,5   19,6   15,8   15,9   7,6   1,5  
31. Sant Andreu   1,0   0,2   41,5   16,5   15,2   16,6   7,7   1,4  
32. Bon Pastor   1,2   0,3   53,8   10,1   16,3   9,2   6,9   2,4  
33. Trinitat Vella   0,9   0,2   58,4   7,3   16,4   7,8   6,9   2,1  
34. Fort Pius   1,1   0,2   38,2   17,2   19,3   15,9   7,0   1,3  
35. Poblenou   0,8   0,3   41,7   17,1   12,8   17,6   8,4   1,3  
36. Barris Besòs   1,0   0,3   54,3   9,1   18,4   8,7   6,1   2,1  
37. Clot   1,1   0,2   38,8   18,9   13,9   18,5   7,3   1,3  
38. Verneda   0,9   0,3   47,2   11,4   21,8   10,3   6,5   1,8  
 
Fuente: Ministerio del Interior
Elaboración Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.