7. Relación de Candidaturas de las Elecciones autonómicas. 1995-2003
7.2. Candidaturas 1999
   Siglas     Nombre  
        
   ERC     Esquerra Republicana de Catalunya  
   EUiA     Esquerra Unida i Alternativa  
   FE-JONS     Falange Española de las JONS  
   EV-CEC     Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya)  
   PE     Partit Espinaltià  
   PSC-CIPC     Partit dels Socialistes de Catalunya-Ciutadans pel canvi  
   EV-AV     Els Verds-Alternativa Verda  
   PP     Partit Popular  
   CiU     Convergència i Unió  
   EC     Estat Català  
   PHC     Partit Humanista de Catalunya  
   UFD     Unión Federal Democrática  
   IC-V     Iniciativa per Catalunya-Verds  
   POSI     Partit Obrer Socialista Internacionalista  
   PLN     Partit de la Llei Natural  
   LI (LIT-CI)     Lluita Internacionalista  
   UC-CDS     Unión Centrista-Centro Democrático y Social  
 
Fuente: Juntas Electorales Provinciales.