2. Elecciones Autonómicas en Barcelona
3. Resultados por zonas estadísticas. 1999
           
Votantes
 
Abstención
 
Blancos
 
Nulos
Zona estadística   Electores     Absolutos   %     Absolutos   %     Absolutos   (1)   (2)     Absolutos   (1)   (2)  
                                     
BARCELONA   1.304.179     813.595   62,4     490.584   37,6     8.980   0,7   1,1     1.816   0,1   0,2  
                                     
1. Barceloneta   12.966     6.774   52,2     6.192   47,8     57   0,4   0,8     25   0,2   0,4  
2. Parc   16.588     8.937   53,9     7.651   46,1     75   0,5   0,8     40   0,2   0,4  
3. Gòtic   12.417     6.491   52,3     5.926   47,7     80   0,6   1,2     18   0,1   0,3  
4. Raval   28.415     13.756   48,4     14.659   51,6     140   0,5   1,0     55   0,2   0,4  
5. Sant Antoni   32.099     20.510   63,9     11.589   36,1     207   0,6   1,0     55   0,2   0,3  
6. Esquerra Eixample   82.825     54.476   65,8     28.349   34,2     695   0,8   1,3     122   0,1   0,2  
7. Dreta Eixample   34.829     23.729   68,1     11.100   31,9     344   1,0   1,4     41   0,1   0,2  
8. Estació Nord   24.782     16.289   65,7     8.493   34,3     174   0,7   1,1     27   0,1   0,2  
9. Sagrada Família   42.960     27.787   64,7     15.173   35,3     327   0,8   1,2     77   0,2   0,3  
10. Poble-sec   29.385     16.586   56,4     12.799   43,6     143   0,5   0,9     68   0,2   0,4  
11. Montjuïc   637     278   43,6     359   56,4     3   0,5   1,1     0   0,0   0,0  
12. Zona Franca-Port   23.812     13.122   55,1     10.690   44,9     118   0,5   0,9     31   0,1   0,2  
13. Font de la Guatlla   8.328     5.104   61,3     3.224   38,7     69   0,8   1,4     9   0,1   0,2  
14. Bordeta-Hostafrancs   15.301     9.328   61,0     5.973   39,0     105   0,7   1,1     19   0,1   0,2  
15. Sants   65.793     41.247   62,7     24.546   37,3     412   0,6   1,0     102   0,2   0,2  
16. Les Corts   59.072     40.193   68,0     18.879   32,0     490   0,8   1,2     68   0,1   0,2  
17. Pedralbes   11.867     7.855   66,2     4.012   33,8     107   0,9   1,4     11   0,1   0,1  
18. Sant Gervasi   83.370     57.994   69,6     25.376   30,4     831   1,0   1,4     96   0,1   0,2  
19. Sarrià   28.404     20.039   70,5     8.365   29,5     381   1,3   1,9     37   0,1   0,2  
20. Vallvidrera-Les Planes   2.325     1.512   65,0     813   35,0     10   0,4   0,7     2   0,1   0,1  
21. Gràcia   74.384     48.610   65,4     25.774   34,6     558   0,8   1,1     124   0,2   0,3  
22. Vallcarca   26.904     17.111   63,6     9.793   36,4     202   0,8   1,2     41   0,2   0,2  
23. Guinardó   58.772     37.042   63,0     21.730   37,0     416   0,7   1,1     81   0,1   0,2  
24. Horta   62.737     36.771   58,6     25.966   41,4     395   0,6   1,1     81   0,1   0,2  
25. Vall d'Hebron   25.728     15.327   59,6     10.401   40,4     160   0,6   1,0     28   0,1   0,2  
26. Vilapicina-Turó de la Peira   58.058     35.371   60,9     22.687   39,1     363   0,6   1,0     75   0,1   0,2  
27. Roquetes-Verdum   76.920     44.074   57,3     32.846   42,7     382   0,5   0,9     123   0,2   0,3  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona   11.239     5.495   48,9     5.744   51,1     42   0,4   0,8     19   0,2   0,3  
29. Sagrera   44.274     28.649   64,7     15.625   35,3     288   0,7   1,0     69   0,2   0,2  
30. Congrés   12.139     7.813   64,4     4.326   35,6     82   0,7   1,0     15   0,1   0,2  
31. Sant Andreu   42.970     27.307   63,5     15.663   36,5     260   0,6   1,0     53   0,1   0,2  
32. Bon Pastor   10.480     5.591   53,3     4.889   46,7     39   0,4   0,7     8   0,1   0,1  
33. Trinitat Vella   6.764     3.574   52,8     3.190   47,2     24   0,4   0,7     1   0,0   0,0  
34. Fort Pius   9.801     6.283   64,1     3.518   35,9     66   0,7   1,1     13   0,1   0,2  
35. Poblenou   41.678     25.527   61,2     16.151   38,8     217   0,5   0,9     55   0,1   0,2  
36. Barris Besòs   21.170     12.320   58,2     8.850   41,8     102   0,5   0,8     23   0,1   0,2  
37. Clot   52.577     33.150   63,1     19.427   36,9     339   0,6   1,0     54   0,1   0,2  
38. Verneda   51.409     31.573   61,4     19.836   38,6     277   0,5   0,9     50   0,1   0,2  
 
 
       
PSC-CPC
 
CIU
 
PP
Zona estadística   Votos   (1)   (2)     Votos   (1)   (2)     Votos   (1)   (2)  
                             
BARCELONA   304.928   23,4   37,5     281.171   21,6   34,6     103.583   7,9   12,7  
                             
1. Barceloneta   3.233   24,9   47,7     2.234   17,2   33,0     465   3,6   6,9  
2. Parc   3.530   21,3   39,5     3.013   18,2   33,7     951   5,7   10,6  
3. Gòtic   2.415   19,4   37,2     2.254   18,2   34,7     688   5,5   10,6  
4. Raval   5.857   20,6   42,6     4.577   16,1   33,3     1.427   5,0   10,4  
5. Sant Antoni   5.892   18,4   28,7     8.942   27,9   43,6     2.180   6,8   10,6  
6. Esquerra Eixample   15.456   18,7   28,4     22.753   27,5   41,8     7.349   8,9   13,5  
7. Dreta Eixample   6.042   17,3   25,5     10.290   29,5   43,4     3.607   10,4   15,2  
8. Estació Nord   4.992   20,1   30,6     6.541   26,4   40,2     2.074   8,4   12,7  
9. Sagrada Família   9.120   21,2   32,8     10.934   25,5   39,3     3.112   7,2   11,2  
10. Poble-sec   6.219   21,2   37,5     6.009   20,4   36,2     1.574   5,4   9,5  
11. Montjuïc   110   17,3   39,6     84   13,2   30,2     55   8,6   19,8  
12. Zona Franca-Port   7.167   30,1   54,6     2.680   11,3   20,4     1.620   6,8   12,3  
13. Font de la Guatlla   2.015   24,2   39,5     1.572   18,9   30,8     647   7,8   12,7  
14. Bordeta-Hostafrancs   3.421   22,4   36,7     3.382   22,1   36,3     951   6,2   10,2  
15. Sants   14.175   21,5   34,4     15.735   23,9   38,1     4.044   6,1   9,8  
16. Les Corts   12.217   20,7   30,4     15.719   26,6   39,1     6.181   10,5   15,4  
17. Pedralbes   1.293   10,9   16,5     3.732   31,4   47,5     2.152   18,1   27,4  
18. Sant Gervasi   11.875   14,2   20,5     26.893   32,3   46,4     12.002   14,4   20,7  
19. Sarrià   4.064   14,3   20,3     9.361   33,0   46,7     3.967   14,0   19,8  
20. Vallvidrera-Les Planes   495   21,3   32,7     593   25,5   39,2     134   5,8   8,9  
21. Gràcia   13.922   18,7   28,6     20.378   27,4   41,9     4.676   6,3   9,6  
22. Vallcarca   5.793   21,5   33,9     6.199   23,0   36,2     2.035   7,6   11,9  
23. Guinardó   13.468   22,9   36,4     12.654   21,5   34,2     4.239   7,2   11,4  
24. Horta   18.243   29,1   49,6     9.279   14,8   25,2     4.022   6,4   10,9  
25. Vall d'Hebron   7.498   29,1   48,9     3.560   13,8   23,2     2.251   8,7   14,7  
26. Vilapicina-Turó de la Peira   16.443   28,3   46,5     9.514   16,4   26,9     4.786   8,2   13,5  
27. Roquetes-Verdum   25.819   33,6   58,6     8.059   10,5   18,3     5.296   6,9   12,0  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona   3.549   31,6   64,6     811   7,2   14,8     507   4,5   9,2  
29. Sagrera   11.908   26,9   41,6     8.763   19,8   30,6     3.602   8,1   12,6  
30. Congrés   2.969   24,5   38,0     2.758   22,7   35,3     888   7,3   11,4  
31. Sant Andreu   11.167   26,0   40,9     8.619   20,1   31,6     2.925   6,8   10,7  
32. Bon Pastor   3.194   30,5   57,1     1.264   12,1   22,6     488   4,7   8,7  
33. Trinitat Vella   2.393   35,4   67,0     569   8,4   15,9     308   4,6   8,6  
34. Fort Pius   2.378   24,3   37,8     1.942   19,8   30,9     909   9,3   14,5  
35. Poblenou   11.018   26,4   43,2     8.359   20,1   32,7     1.996   4,8   7,8  
36. Barris Besòs   7.239   34,2   58,8     2.415   11,4   19,6     1.423   6,7   11,6  
37. Clot   12.465   23,7   37,6     11.670   22,2   35,2     3.225   6,1   9,7  
38. Verneda   15.874   30,9   50,3     7.060   13,7   22,4     4.827   9,4   15,3  
 
 
       
ERC
 
IC-V
 
Otros
Zona Estadística   Votos   (1)   (2)     Votos   (1)   (2)     Votos   (1)   (2)  
                             
BARCELONA   66.770   5,1   8,2     26.121   2,0   3,2     20.226   1,6   2,5  
                             
1. Barceloneta   429   3,3   6,3     189   1,5   2,8     142   1,1   2,1  
2. Parc   652   3,9   7,3     398   2,4   4,5     278   1,7   3,1  
3. Gòtic   545   4,4   8,4     300   2,4   4,6     191   1,5   2,9  
4. Raval   892   3,1   6,5     427   1,5   3,1     381   1,3   2,8  
5. Sant Antoni   2.136   6,7   10,4     721   2,2   3,5     377   1,2   1,8  
6. Esquerra Eixample   5.314   6,4   9,8     1.604   1,9   2,9     1.183   1,4   2,2  
7. Dreta Eixample   2.206   6,3   9,3     778   2,2   3,3     421   1,2   1,8  
8. Estació Nord   1.609   6,5   9,9     473   1,9   2,9     399   1,6   2,4  
9. Sagrada Família   2.789   6,5   10,0     860   2,0   3,1     568   1,3   2,0  
10. Poble-sec   1.517   5,2   9,1     623   2,1   3,8     433   1,5   2,6  
11. Montjuïc   12   1,9   4,3     5   0,8   1,8     9   1,4   3,2  
12. Zona Franca-Port   571   2,4   4,4     489   2,1   3,7     446   1,9   3,4  
13. Font de la Guatlla   439   5,3   8,6     181   2,2   3,5     172   2,1   3,4  
14. Bordeta-Hostafrancs   888   5,8   9,5     318   2,1   3,4     244   1,6   2,6  
15. Sants   4.408   6,7   10,7     1.355   2,1   3,3     1.016   1,5   2,5  
16. Les Corts   3.659   6,2   9,1     1.108   1,9   2,8     751   1,3   1,9  
17. Pedralbes   387   3,3   4,9     91   0,8   1,2     82   0,7   1,0  
18. Sant Gervasi   4.249   5,1   7,3     1.162   1,4   2,0     886   1,1   1,5  
19. Sarrià   1.554   5,5   7,8     388   1,4   1,9     287   1,0   1,4  
20. Vallvidrera-Les Planes   172   7,4   11,4     79   3,4   5,2     27   1,2   1,8  
21. Gràcia   5.950   8,0   12,2     1.862   2,5   3,8     1.140   1,5   2,3  
22. Vallcarca   1.814   6,7   10,6     661   2,5   3,9     366   1,4   2,1  
23. Guinardó   3.786   6,4   10,2     1.409   2,4   3,8     989   1,7   2,7  
24. Horta   2.389   3,8   6,5     1.215   1,9   3,3     1.147   1,8   3,1  
25. Vall d'Hebron   836   3,2   5,5     544   2,1   3,5     450   1,7   2,9  
26. Vilapicina-Turó de la Peira   2.062   3,6   5,8     1.131   1,9   3,2     997   1,7   2,8  
27. Roquetes-Verdum   1.519   2,0   3,4     1.365   1,8   3,1     1.511   2,0   3,4  
28. Ciutat Meridiana-Vallbona   127   1,1   2,3     207   1,8   3,8     233   2,1   4,2  
29. Sagrera   2.380   5,4   8,3     921   2,1   3,2     718   1,6   2,5  
30. Congrés   661   5,4   8,5     264   2,2   3,4     176   1,4   2,3  
31. Sant Andreu   2.397   5,6   8,8     1.063   2,5   3,9     823   1,9   3,0  
32. Bon Pastor   167   1,6   3,0     253   2,4   4,5     178   1,7   3,2  
33. Trinitat Vella   99   1,5   2,8     98   1,4   2,7     82   1,2   2,3  
34. Fort Pius   570   5,8   9,1     205   2,1   3,3     200   2,0   3,2  
35. Poblenou   2.192   5,3   8,6     986   2,4   3,9     704   1,7   2,8  
36. Barris Besòs   450   2,1   3,7     325   1,5   2,6     343   1,6   2,8  
37. Clot   3.393   6,5   10,2     1.135   2,2   3,4     869   1,7   2,6  
38. Verneda   1.550   3,0   4,9     928   1,8   2,9     1.007   2,0   3,2  
 
(1) % sobre electores.
(2) % sobre votantes.
 
Fuente: Departament de Governació i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya.