1. Territorio
1.1. Datos generales. 2017
             Datos    
                
Posición geográfica           
     Observatorio Can Bruixa (1)      
      Altitud   45   m  
      Longitud    02º 07'59''   E   
      Latitud    41º 23' 02''   N  
      Observatorio Fabra (1)      
      Altitud   408   m  
      Longitud    02º 07' 27''   E  
      Latitud    41º 25' 06''   N  
     Vértice Geodésico del Castillo de Montjuïc (2)      
      Altitud   192   m  
      Longitud    02º 10' 02''   E  
      Latitud    41º 21' 52''   N  
Longitud del litoral (3)           
     Longitud de las playas   4.780   m  
      Sant Sebastià   660   m  
      Sant Miquel   440   m  
      Barceloneta   400   m  
      Somorrostro   500   m  
      Nova Icària   400   m  
      Bogatell   700   m  
      Mar Bella   500   m  
      Nova Mar Bella   420   m  
      Llevant   375   m  
      Fòrum   385   m  
     Perímetro de los puertos      
      Port autònom   29,3   km  
      Port Olímpic   2,6   km  
     Perímetro Fòrum   1,9   km  
Longitud y superficie de las calles           
     Longitud de las calles (3)   1.376,8   km  
     Superficie de calzadas (4)   11,3   km²  
     Superficie de aceras (4)   9,8   km²  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: (1) Instituto Nacional de Metereología. Centro Meteorológico Territorial en Cataluña.
(2) Instituto Geográfico Nacional.
(3) Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Departament del Pla de la Ciutat.
(4) Ajuntament de Barcelona. Ecologia Urbana. Direcció de Serveis d'Infraestructures i Espai Urbà.