Tornar a l’index

Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona

 

Butlletí de novetats. Num 6. Gener de 2012

 

Noves dades i operacions estadístiques disponibles a la web del Departament d’Estadística http://www.bcn.cat/estadistica :

 

Enquesta de Clima Empresarial de l'Àrea Metropolitana (Nova sèrie)

Es tracta de l'obtenció d'indicadors trimestrals de clima empresarial de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'operació ha estat promoguda per Barcelona Activa. L'organisme responsable de l'operació és l'IDESCAT amb la col·laboració de la Cambra de Comerç de Barcelona.

Les variables principals que s'investiguen són, la marxa de negoci, facturació, preus de venda, ocupació, factors que limiten la marxa dels negocis pels sectors d'activitat: indústria, construcció, comerç minorista, sector hoteler i serveis a les empreses.

 

Mostra continua de vides laborals. Pensions contributives (Nova sèrie)

A partir del fitxer de microdades de la mostra continua de vides laborals el Departament d'Estadística ha elaborat un complert apartat on es realitza una estimació del nombre e import de les pensions contributives a la seguretat social en l'any de referència de la mostra.

La tipologia de pensions són les següents: incapacitat permanent, jubilació, viduïtat, orfandat i favor familiar.

Les variables que s'analitzen són nombre e import de les pensions segons sexe, edat, anys cotitzats, grau d'invalidesa, nombre de pensions i la comparació de Barcelona amb altres àmbits territorials, Catalunya i Espanya.

 

Mostra continua de vides laborals. Treballadors Afiliats. Relacions Residència-Treball (Nova sèrie)

El Departament d'Estadística a partir de l'explotació estadística dels fitxers d'afiliats i de dades personals del Padró de la mostra continua de vides laborals ha obert una nova sèrie estadística on es realitza una estimació dels afiliats segons lloc de residència.

 

Aquestes dades donen una informació molt interessant sobre les relacions residència-treball dels residents-ocupats a Barcelona i la seva interrelació amb altres àmbits territorials.

 

Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona

Ja podeu consultar la versió html i pdf de l'Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona. 2011.

 

Estadístiques electorals

Podeu consultar els resultats, en format de taules i cartogràfic, de les darreres convocatòries electorals celebrades a la ciutat de Barcelona, les eleccions locals de maig de 2011 i les generals de novembre de 2011. S'ofereixen els resultats tant a nivell de ciutat com de les divisions administratives de la ciutat: districtes, barris i secció censal.

 

Guies Estadístiques de Districtes

Ja teniu actualitzats tots els apartats de les guies estadístiques dels districtes de la ciutat, on podeu trobar tota la informació estadística referida a cadascun dels districtes de la ciutat i els seus barris, l'evolució de les dades a través dels anys i el pes de cada variable del districte respecte el conjunt de la ciutat.

Els temes que es tracten són: Territori, població, demografia, llars, construcció i preus dels habitatges, parc de vehicles,eleccions, locals cadastrals i altres estadístiques (educació, cultura, benestar social, sanitat, renda, seguretat, hotels, aparcaments)

 

Noves publicacions

S’han publicat aquests nous  exemplars de la sèrie d’Informes Estadístics:

 

Informe sobre les Eleccions Locals. 22 de Maig de 2011

Alcaldes i Regidors de Catalunya 2011

Comparació de resultats Eleccions Locals

Informe sobre les Eleccions Generals. 20 de Novembre de 2011

Comparació de resultats Eleccions Generals

 

Num. 35: Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2010

Num. 36: Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona 2010

Num. 37: El moviment demogràfic de Barcelona. 2010

 

Aquest exemplars, i els anteriors de la mateixa col·lecció, es troben disponibles en format pdf aquí*:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/portada/index.htm.

 

Podeu consultar les actualitzacions de totes les sèries que publica el Departament d’Estadística aquí*:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/actual/index.htm

 

 

*Recordeu que per visualitzar correctament tots els continguts de la web del Departament d’Estadística és necessari fer servir un navegador Internet Explorer.

 

 

 Heu rebut aquest butlletí perquè formeu part de la llista de distribució que manté el Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Per tal  de donar-vos de baixa, rectificar les vostres dades o donar d’alta a nous membres podeu enviar un correu a destadistica@bcn.cat