Tornar a l’índex

Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona

Butlletí de novetats. Numero 4. Novembre 2010

Noves dades i operacions estadístiques disponibles a la web del Departament d’Estadística http://www.bcn.cat/estadistica :

 

Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2010.

Ja s’ha editat l’Anuari Estadístic de l’any 2010, amb capítols dedicats al territori, clima i medi ambient, població i demografia, sanitat i salut pública, benestar social, ensenyament, cultura, esports, seguretat i protecció, justícia, treball, activitat econòmica, finances, turisme, renda, consum i preus, transports, circulació i comunicacions, edificis i habitatges, urbanisme i obres públiques, xarxes de serveis al carrer, recursos municipals i eleccions.

L’Anuari es pot consultar en versió html i pdf aquí*:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/index.htm

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/index_pdf.htm

 

Superfície de districtes i barris segons qualificacions urbanístiques (nova sèrie)

La web del Departament d’Estadística incorpora una nova sèrie, de periodicitat anual, que mostra la superfície del conjunt de la ciutat, els 10 districtes i els 73 barris segons les qualificacions urbanístiques del Pla General Metropolità i els seus instruments derivats. Les dades han estat facilitades per la Sotsdirecció de Sistemes Gràfics i Cartografia de l’Institut Municipal d’Informàtica i està disponible aquí*:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/tterr/S0203.htm

 

Índex de Renda Familiar Disponible per capita: actualització de dades

S’ha actualitzat amb els resultats de l’any 2009 l’Index de Renda Familiar Disponible per capita, calculat pels 73 barris de la ciutat com a percentatge del valor mitjà del conjunt de la ciutat. Aquest índex, elaborat per la redacció de la revista Barcelona Economia (Gabinet Tècnic de Programació), està disponible aquí*:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/renda/rdfamiliar/evo/index.htm

 

Publicacions

S’han publicat dos nous exemplars de la sèrie d’Informes Estadístics:

Num. 30: Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2009.

Num. 31: El moviment demogràfic de Barcelona. 2009.

Aquest exemplars, i els anteriors de la mateixa col·lecció, es troben disponibles en format pdf aquí*:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/portada/index.htm

 

Informació sobre preus immobiliaris

El Departament d’Estadística ha reestructurat la informació sobre els preus de venda dels habitatges de segona ma, la qual es troba disponible a escala de barri i districte en diversos formats: taxa de variació interanual, desagregació territorial i evolució en base 100. Es pot consultar aquí*:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/timm/ipreus/h2mave/index.htm

 

Guies estadístiques dels districtes

S’han actualitzat els apartats de territori, població, característiques de les llars, parc de vehicles, eleccions, dades cadastrals i altres estadístiques (sanitat, educació, benestar social, renda, atur registrat, hotels...)  de les guies estadístiques dels districtes corresponents a l’any 2009.  Hem incorporat un nou apartat corresponent a les principals dades de l’enquesta demogràfica.  En breu també estaran disponibles els apartats corresponents als moviments demogràfics i construcció i preus dels habitatges.  Les guies es poden consultar aquí*:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/index.htm#guies

 

Addicionalment, podeu consultar les actualitzacions de totes les sèries que publica el Departament d’Estadística aquí*:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/actual/index.htm

 

* Recordeu que per visualitzar correctament tots els continguts de la web del Departament d’Estadística és necessari fer servir un navegador Internet Explorer.

 

Heu rebut aquest butlletí perquè formeu part de la llista de distribució que manté el Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Per tal  de donar-vos de baixa, rectificar les vostres dades o donar d’alta a nous membres podeu enviar un correu a destadistica@bcn.cat