Tornar a l’index

Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona

 

Butlletí de novetats. Num 3. Juny 2010

 

Noves dades i operacions estadístiques disponibles a la web del Departament d’Estadística http://www.bcn.cat/estadistica :

 

Nou trasllat del Departament d’Estadística

El passat 18 de maig el Departament d’Estadística es va desplaçar a la tercera planta del mateix edifici a on es troba des de l’estiu de 2009. La nova adreça és c/ Llacuna 161, 3a planta. 08018 Barcelona. El telèfon (93 291 8910), fax (93 291 88 81) i horaris d’atenció al públic (9-14h, dilluns a divendres) no han canviat. Podeu consultar el mapa amb la ubicació aquí: http://www.bcn.cat/cgi-guia/guiamap4/cgi-guia/?plant=capes4c&calle=llacuna&numero=161&idioma=0

 

Col·lecció d’Informes Estadístics

S’han publicat quatre nous números dins de la Col·lecció d’Informes Estadístics:

- 26. Característiques de la població de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny 2009. Data de publicació: febrer 2010.

- 27. La població estrangera a Barcelona. Gener 2010. Data de publicació: març 2010.

- 28. Característiques de les llars de Barcelona segons el Padró Municipal. Juny 2009. Data de publicació: abril 2010.

- 29. Dades bàsiques del món laboral a Barcelona. 2009. Data de publicació: maig 2010.

Tots els exemplars de la Col·lecció d’Informes Estadístics es poden descarregar en format pdf aquí: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/inf/portada/index.htm

 

Consulta Diagonal

Els resultats de la consulta sobre la reforma de la Diagonal duta a terme entre el 10 i el 16 de maig es poden consultar aquí:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/telec/consultes/diagonal/index.htm

 

Enquesta d’Ocupació Hotelera (EOH): detall per nacionalitats.

Recentment l’INE ens ha facilitat les dades de viatgers i pernoctacions turístiques a la ciutat segons l’EOH detallades per nacionalitats (17 de la UE més Noruega, Rússia, Suïssa, Japó i Estats Units). La sèrie, que s’inicia al mes de gener de 2009 i s’actualitza mensualment, es pot consultar aquí:

Viatgers: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/teoh/evo/t22a.htm

Pernoctacions: http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/teoh/evo/t23a.htm

 

Nou convertidor de seccionat censal disponible

El Departament d’Estadística ha elaborat un nou convertidor per imputar els valors de les sèries disponibles amb el seccionat censal vigent fins l’any 2008 al nou seccionat de 1061 seccions censals vigent des de gener de 2009. Aquest convertidor es basa en la distribució de població resident al juny de 2008. En cas de voler disposar de sèries estadístiques imputades a les noves seccions censals amb aquest convertidor, us podeu posar en contacte amb el Departament d’Estadística.


Heu rebut aquest butlletí perquè formeu part de la llista de distribució que manté el Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Per tal  de donar-vos de baixa, rectificar les vostres dades o donar d’alta a nous membres podeu enviar un correu a destadistica@bcn.cat