Tornar a l’index

Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona

 

Butlletí de novetats. Num 2. Març 2010

 

Noves dades i operacions estadístiques disponibles a la web del Departament d’Estadística:

 

Dades estadístiques dels barris

La web del Departament d’Estadística té un nou apartat que recull tota la informació disponible pels 73 barris de la ciutat. Inclou dades de territori, població, moviments demogràfics, resultats electorals, cadastre, renda i parc de vehicles. Dins de cada apartat les dades es poden descarregar en format Excel. També s’han penjat en format pdf les fitxes 2009 dels diferents barris, amb relació dels elements i equipaments existents a cada barri.

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/barris/index.htm

 

Societats mercantils. Nova sèrie mensual.

A partir d’ara disposarem de les dades mensuals del nombre de societats mercantils constituïdes i el capital subscrit a la ciutat de Barcelona amb caràcter mensual. Es tracta de dades provisionals fins que, amb l’any tancat, l’INE faciliti les dades definitives.

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/renda/tsm/index.htm

 

Enquesta de Qualitat de Vida en el Treball

Estan disponibles els resultats referits a Barcelona de l’EQVT dels anys 2007 i 2008. Es tracta d’una enquesta realitzada pel Ministeri de Treball i Immigració que informa sobre situacions i percepcions de  l’entorn laboral i familiar dels treballadors. A partir de l’edició ha augmentat la mostra d’ocupats enquestats a Catalunya, la qual cosa ha permès a l’Idescat realitzar una explotació de dades per Barcelona, que es poden consultar aquí:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/ttreball/notes/index.htm

 

Enquesta Demogràfica 2007

L’Enquesta Demogràfica de Catalunya, elaborada per l’Idescat, té com a objectiu aprofundir en el coneixement de l’estructura de la població i de les llars de Catalunya. Gràcies a un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona es va ampliar a la mostra a la ciutat, generant dades significatives pels 10 districtes de característiques de la població, estudis, nivell d’instrucció, estat de salut i necessitat d’ajuda, relació amb l’activitat, estructura de la llar i de les famílies i característiques dels habitatges principals. Els resultats es poden consultar aquí:

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/tvida/edemo/a2007/index.htm


 

Heu rebut aquest butlletí perquè formeu part de la llista de distribució que manté el Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona. Per tal  de donar-vos de baixa, rectificar les vostres dades o donar d’alta a nous membres podeu enviar un correu a destadistica@bcn.cat