La finalitat de les xarxes temàtiques és promoure l'intercanvi d'idees i bones pràctiques, el treball en comú i la col·laboració entre ciutats de l'AICE al voltant de temes definits. Aquests temes es poden proposar des del Comitè Executiu de l'Associació o bé per un mínim de cinc ciutats de tres països diferents. Cada xarxa temàtica està coordinada per una ciutat, que es assistida en aquesta tasca per un mínim d'altres dues ciutats.

Aquelles ciutats membre que es proposin crear una xarxa temàtica hauran de presentar una petició formal al Comitè Executiu exposant els objectius, el mètode de treball, el pla d'acció que es proposen dur a terme i el calendari.