Estatuts Estatuts


 
 
 
És el màxim òrgan rector. Està format per totes les ciutats associades. Les seves funcions principals són:

Aprovar la memòria d'activitats.

Aprovar les línies generals d'actuació de l'Associació.

Aprovar els pressupostos.

Controlar l'activitat i la gestió del Comitè Executiu.


Imatge Assemblea 


 
 
 
Format per les següents ciutats: Barcelona (Presidència i Secretariat), Changwon, Granollers, Guadalajara-Mèxic, Katowice, Lió, Lisboa, Lokossa, Lomé, Rennes (Tresoreria), Rosario (vice-Presidència), Sao Paulo, Tampere i Torí.


Entre d'altres, té les facultats de:

Direcció, gestió, execució i representació de l'AICE.

Elecció de les ciutats seus dels congressos internacionals.


Imatge Comitè Executiu 


 
 
 


Porta a terme:

La gestió quotidiana de l'Associació i l'atenció a les ciutats.

El suport i seguiment de les xarxes territorials i temàtiques.

La incorporació de noves ciutats.

L'acompliment dels acords del Comitè Executiu.

La gestió quotidiana del BIDCE i la captació de noves experiències, així com d'aquells documents útils relacionats amb els objectius de l'AICE.

Suport i seguiment a la ciutat organitzadora del Congrés Internacional de Ciutats Educadores.

 

La seu del Secretariat és a Barcelona.

Associació Internacional de Ciutats Educadores
C/ Avinyó 15
08002 Barcelona (Espanya)
Tel. +34 93 342 77 20 / Fax. +34 93 342 77 29
E-mail: edcities@bcn.cat