L’AICE es relaciona i col·labora amb d’altres associacions, federacions, grups o xarxes territorials que comparteixen àrees d’acció similars, complementàries o coincidents.

 
 
 

· Ciutats i Governs Locals Units

· European Union

· Metrópolis

· Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU)

· World Health organisation/Healthy Cities

· The international Council for Local Environmental Initiatives 
 
 

· United Nations Centre for Human Settlements (UN-Habitat)

· UNESCO

· Cities Environment Reports On the Internet

· Council of European Municipalities and Regions

· Best Practices for Human Settlements

· Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

· Urbal red 12 Mujer-ciudad