Premis Ciutat de Barcelona

Barcelona Cultura

 

 

MÚSICA

 

EL JURAT, COMPOST PER ORIOL PEREZ TREVIÑO (PRESIDENT), MIQUEL CABAL, ENRIC PALAU I MARTA PORTER, ACORDA ATORGAR PER MAJORIA EL PREMI:

 
a Albert Guinovart

 

pel conjunt de l’obra enregistrada el 2014, amb especial menció a l’edició internacional dels dos concerts per a piano, així com per l’activitat com a pianista, per l’estrena d’obres simfòniques pròpies i per la seva personalitat musical integral, que abasta la interpretació, la composició i la pedagogia.