Premis Ciutat de Barcelona

Barcelona Cultura

 

 

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

 

EL JURAT, COMPOST PER JOSEFINA ROMA (PRESIDENTA), XAVIER CORDOMÍ, LLUÍS CALDUCH, JORDI LARA I JESÚS VENTURA, ACORDA ATORGAR PER UNANIMITAT EL PREMI:

 
a la Coordinadora d’Entitats Sardanistes de Barcelona

 

per la realització del conjunt d’actes de “Barcelona Capital de la Sardana 2014”. El jurat vol destacar l’excel·lència i l’impacte aconseguits.