Premis Ciutat de Barcelona

Barcelona Cultura

 

 

AUDIOVISUALS

 

EL JURAT, COMPOST PER ÀLEX GORINA (PRESIDENT), JUDIT COLELL, DAVID MATAMOROS I ELENA SUBIRÀ, ACORDA ATORGAR PER MAJORIA EL PREMI:

 
a ‘Ciutat Morta’ de la productora Metromuster,

 

en tant que exercici de llibertat d’expressió a través d’un cinema de denúncia indispensable en qualsevol societat.