Premis Ciutat de Barcelona

Barcelona Cultura

 

 

EDUCACIÓ

 

EL JURAT, COMPOST PER JOAN MANUEL DEL POZO (PRESIDENT), AIDA SÁNCHEZ DE SERDIO, FRANCESCA GRAU I RICARD COMA, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D’EDUCACIÓ A:

 
Institut Moisès Broggi

 

Per la transformació docent i social del centre impulsada per l’equip educatiu, que ha culminat amb una nova proposta de secundària i de formació professional, tot establint relacions amb entitats del barri i la ciutat.