Premis Ciutat de Barcelona

Barcelona Cultura

 

 

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

 

EL JURAT, COMPOST PER JOSEFINA ROMA (PRESIDENTA), JESÚS VENTURA, XAVIER CORDOMÍ, LLUÍS CALDUCH I MARGARITA ARREGUI, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL A:

 
Esbart Català de Dansaires pel projecte ‘Apel·les Mestres artista complet i home polièdric’

 

Pel treball de recerca que representa l’exposició, el catàleg i l’edició del disc Cançons per a la mainada.

 

El jurat vol fer una menció especial a la productora El Cangrejo per la pel·lícula Els Últims per aprofundir en els aspectes més humans de la organització i realització de les festes de barri