Premis Ciutat de Barcelona

Barcelona Cultura

 

 

CIÈNCIES DE LA VIDA

 

EL JURAT, COMPOST PER JAUME BERTRANPETIT (PRESIDENT), MONTSERRAT VENDRELL, JOAN SEOANE, PATRICK ALOY I CÈLIA MARRASSÉ, ACORDA ATORGAR PER UNANIMITAT EL PREMI:

 
Al Dr. William M. Keyes,

 

per la seva aportació en la qual es descobreix per primera vegada que l’envelliment cel•lular (senescència) que normalment regula processos d’envelliment i càncer, té un paper primordial en el desenvolupament embrionari. La senescència en càncer no és per tant un procés aberrant sinó que recapitula un mecanisme natural crucial en el desenvolupament.

 

Menció especial al Dr. Tomàs Marquès-Bonet, per la seva aportació científica en el coneixement de la diversitat genètica dels simis.