Premis Ciutat de Barcelona

Barcelona Cultura

 

 

EDUCACIÓ

 

EL JURAT, COMPOST PER JOAN MANUEL DEL POZO (PRESIDENT), AIDA SÁNCHEZ DE SERDIO, GREGORIO LURI, GEMMA CARBÓ I LLUÍS VALLVÉ, ACORDA ATORGAR PER UNANIMITAT EL PREMI:

 
a l’Institut Quatre Cantons

 

pel projecte pedagògic de “treball globalitzat”, consolidat durant l’any 2013, que permet aplicar el currículum de forma integrada i amb una organització innovadora del centre. Es destaca també la vinculació regular i pedagògicament efectiva amb entitats de l’entorn.