Premis Ciutat de Barcelona

Barcelona Cultura

 

 

LITERATURA EN LLENGUA CATALANA

 

EL JURAT, COMPOST PER JAUME SUBIRANA (PRESIDENT), MITA CASACUBERTA, BERNAT PUIGTOBELLA, ÀLEX BROCH I JOSEFA CONTIJOCH, ACORDA ATORGAR PER MAJORIA EL PREMI:

 
a Joan Carreras

 

per Cafè Barcelona, una novel•la sobre identitats i desarrelament en l’Europa d’avui.