Premis Ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Barcelona Cultura

 

 

ARQUITECTURA I URBANISME

 

EL JURAT, COMPOST PER CARME PINÓS, LLĄTZER MOIX, JOSEP BOHIGAS, ALBERT FERRÉ I FERNANDO MARZĄ, ACORDA PER UNANIMITAT ATORGAR EL PREMI D'ARQUITECTURA I URBANISME A

 
Torre Jślia (Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona),

 

de Ricard Galiana, Sergi Pons i Pau Vidal, per la seva recerca en un tipus d’habitatges per gent gran en alēada i pel seu treball al convertir els espais de comunicació en ąmbits de relació i en elements de composició arquitectņnica.