Premis Ciutat de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Barcelona Cultura

 

 

ASSAIG

 

EL JURAT, COMPOST PER XAVIER ANTICH, MARINA SUBIRATS, ALBERTA TONIOLO, ELOY FERNÁNDEZ PORTA I JUDIT CARRERA, ACORDA PER MAJORIA ATORGAR EL PREMI D'ASSAIG A

 
El laberinto de la palabra. Karl Kraus en la Viena de fin de siglo de Sandra Santana,

 

per ser una renovadora aportació a un dels capítols fonamentals de la modernitat europea. L’assaig combina diverses branques de l’estudi histňric, confirma la centralitat del llenguatge en els debats culturals i aborda la invenció de la feminitat en la Viena finisecular.

 

El Jurat vol fer una menció especial a l’obra Per una mort apropiada de Marc Antoni Broggi per que aporta una reflexió čtica sorgida de l’experičncia mčdica en relació amb el fet de la mort.